Перший серед рівних: здобутки і перспективи гуманітаріїв

30 грудня 2019 року

Рік 2019 був для гуманітарно-педагогічного факультету і напруженим, і результативним, засвідчивши, що орієнтири Програми «Голосіївська ініціатива – 2020» створюють надійне підґрунтя розвитку. Рік, що минув, був багатий на різноманітні події, на творчі та наукові пошуки, спортивні досягнення, приніс перемоги, окреслив орієнтири на рік 2020. І все це завдяки натхненній, самовідданій, системній праці науково-педагогічного і студентського колективу на чолі з деканом факультету, доктором філологічних наук, професором Василем Шинкаруком.

У звітному році колектив гуманітарно-педагогічного факультету продовжив роботу над розвитком спеціальностей, ліцензованих у попередні роки ‒ це семи на бакалавраті та шести на магістратурі.

2019 року започатковано три нові освітньо-професійні програми підготовки магістрів ‒ «Управління персоналом», «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» та «Соціально-психологічна реабілітація». Перший набір на ці програми відбувся цього року і загалом він був успішним.

Поточного року також започатковано освітні англомовні програми зі спеціальностей «Філологія. Переклад», «Психологія», «Міжнародні відносини» та успішно проведено набір студентів-іноземців.

Складовою якості освіти є якість кадрового складу науково-педагогічних працівників. Сьогодні на факультеті працює 233 (двісті тридцять три) ocоби. Із них 85 % мають наукові ступені та вчені звання.

Порівняно з минулим роком кількість докторів наук збільшилася на 2 особи і становить 29 осіб. Кількість кандидатів наук у поточному році становить 115 осіб, що на 24 особи більше порівняно з минулим навчальним роком.

Якість освітніх послуг, що їх надає університет, а також різноманітні і цікаві профорієнтаційні заходи впливають і на кількісні показники контингенту студентів. Приємно відзначити, що з кожним роком контингент студентів факультету збільшується.

Якщо 2016/2017 навчальному році на факультеті навчалося 704 студенти, то на сьогодні маємо вже 1397. Тобто кількість студентів виросла вдвоє, а порівняно з 2017/2018 навчальним роком кількість студентів збільшилася на 263 студенти.

Питома вага зарахованих контрактників на 1 курс ОС «бакалавр» другий рік поспіль дуже висока. Це один із викликів усьому колективу нашого факультету, адже батьки оплачують навчання, тому й прагнуть отримати якісні освітні послуги. Спеціальності гуманітарно-педагогічного факультету мають попит між абітурієнтами. У десятку найпопулярніших спеціальностей університету минулого року входили три спеціальності нашого факультету ‒ це філологія, міжнародні відносини, психологія, а 2019 року ‒ журналістика і міжнародні відносини.

Серед вимог на сьогодні ринку праці та роботодавців до студентів-практикантів та випускників – володіння іноземною мовою. Тому у звітному році особлива увага була зосереджена на викладанні іноземних мов в університеті. На нашому факультеті академічні групи сформовані за рівнем володіння іноземної мови. На кожній спеціальності є англомовні групи. І це гарні амбітні цілі. Якщо випускник факультету разом із дипломом державного зразка отримає сертифікат про рівень володіння іноземною мовою, то наш факультет і надалі буде престижним, а випускник ‒ конкурентоздатним на ринку праці.

2019 рік увійде в історію нашого факультету, оскільки ми отримали сертифікат-дозвіл на проведення в стінах нашого університету екзаменів на рівень В2.

На допомогу іноземним кафедрам для вивчення та вдосконалення іноземних мов створено і функціонують три центри ‒ «Центр вивчення іноземних мов», «Центр полоністики», «Центр франкофонної освіти і культури». Новосторені центри вже мають позитивні результати діяльності.

 

У травні цього року на базі факультету вперше відбулося тестування студенів і науково-педагогічних працівників з англійської мови на рівень В2, С1. Проведення іспиту стало можливим завдяки укладанню угоди між університетом і Екзаменаційним центром Оксфорд Клас, який є в Києві офіційним представником Кембриджського університету. Зокрема, отримали сертифікат В2 студенти і викладачі нашого факультету.

У звітному році факультет розвивав співпрацю за укладеними угодами із закордонними університетами щодо стажування та навчання за програмою «подвійний диплом» - Шеньянським аграрним університетом (Китайська Народна Республіка), Поморською академією в Слупську (Польща),  Університетом Ангальт (Німеччина) та Університетом Пардубіце (Чехія).

Зокрема, за укладеною угодою з Поморською академією в Слупську цього року паралельно здобували освіту 97 студентів факультету, проходило безкоштовне стажування – 25, а 42 студенти проходили мовну практику, що суттєво більше проти минулого року.

2019 рік увійде в історію факультету ще й тим, що вперше подвійні дипломи отримали 9 випускників спеціальності «Соціальна робота» і 4 випускники спеціальності «Філологія», які навчалися за програмою подвійних дипломів у Поморській академії в Слупську.

У міжнародній роботі робиться акцент на підвищення мобільності студентів і викладачів університету. Наразі опрацьовується дві заявки на проекти програми "Erasmus+". Продовжується співробітництво із асоціацією «Дружба без кордонів» в аспекті організації і проведення стажувань у Франції для студентів університету, а також перебування в Україні французьких студентів із навчальних закладів-партнерів.

У звітному році кафедри факультету посилили роботу з підготовки до всеукраїнських студентських олімпіад. І маємо такі результати, а саме: друге місце на Всеукраїнському рівні завоювали чотири студенти нашого факультету, а саме: Марина Ширяєва з німецької мови; Юлія Маршак з української мови, Катерина Мамчур з психології;

та Марина Бондаренко зі спеціальності «Професійна освіта»; а Єлизавета Артемчук виборола третє місце з політології.

Маємо також і одне командне призове місце ‒ 2 місце, зі спеціальності «Педагогіка», яке вибороли Мацола Вікторія і Ткаченко Ірина.

Традицією на факультеті стало проведення науково-практичних конференцій. У році, що завершується, проведено 4 (чотири) міжнародних та одна всеукраїнська науково-практичні конференції.

Місія нашого факультету - це посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів університету, ознайомлення членів колективу університету з передовим педагогічним досвідом, що сприятиме підвищенню якості освіти.

Продовжено практику проведення науково-методичних семінарів для викладачів університету, зокрема організовано й проведено науково-методичний семінар з психолого-педагогічної майстерності; «Школу молодого педагога» та семінар для наставників академічних груп.

Професорсько-викладацький склад гуманітарно-педагогічного факультету у звітному році загалом активно провадив свою наукову діяльність.

На загальноуніверситетському рівні за кількістю підготовлених проєктів факультет займає перші позиції.

Протягом звітного року науково-педагогічні працівники факультету оприлюднювали результати своїх наукових досліджень, опублікувавши 24 монографії, 412 наукових статей, що на 45 більше проти минулого року, а також 714 тез наукових доповідей.

Отримано у 2019 році 29 свідоцтв на авторський твір наукового характеру.

У звітному році опубліковано двадцять вісім статей у Scopus та Web of Science. Треба відзначити, що найкраща публікаційна активність в науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки, кафедри філософії і кафедри англійської філології. 

Одним з основних напрямів діяльності нашого факультету є навчально-методична робота.

Підготовлено і видано у звітному році 3 підручники, 25 навчальних посібників, 17 навчально-методичних посібників, 66 методичних рекомендацій, 5 словників, 3 довідники.

На наукових засадах організовано систему навчально-виховної роботи. Продовжено традицію проведення тематичних тижнів. Наш факультет у звітному році провадив виховну роботу, орієнтуючись на Програму національно-патріотичного виховання «Студент, громадянин, патріот».

Приємно відзначити про активну участь студентів у загальноуніверситетських заходах. Команда факультету виборола гран-прі на «Голосіївській весні», а також академічна група міжнародників - гран-прі на «Пісенних баталіях». Це заслуга і праця наших студентів, підтримка студентського активу.

На університетському конкурсі «Найкраща інтелектуальна академічна група» група спеціальності «Міжнародні відносини» виборола почесне друге місце. 

Надходження коштів від госпрозрахункових підрозділів у 2019 році вищі порівняно з 2018 роком. Станом на початок грудня 2019 року план надходжень гуманітарного спрямування виконано на 93 відсотка, а спортивного спрямування – на 100 % і становить 984 тис. гривень.
Разом надходжень коштів спеціального фонду нашого факультету за 2019 рік становить 22 млн 946 тис. гривень.

Пріоритетні напрями розвитку факультету і завдання на 2020 рік в освітній діяльності: підвищення якості освітніх послуг, удосконалення змісту освіти, розширення баз виробничих практик, створення електронних англомовних навчальних курсів; створення радіо і телеканалу; у науковій діяльності: забезпечення активної участі у проектах академічної мобільності; у наукових конкурсах та грантах; сприяння організації і проведенню конференцій, семінарів; збільшення публікацій у Scopus та Web of Science; у сфері міжнародної діяльності: проведення профорієнтаційної роботи щодо залучення для навчання іноземних студентів; поглиблення та розширення існуючих контактів з закордонними партнерами; організація стажувань викладачів та студентів у закордонних університетах-партнерах; підвищення мовних кваліфікацій викладачів.

Час вимагає від нас повної самовіддачі і праці в ім'я кращого майбутнього нашого університету.

 

Світлана Харченко і Ярослав Рудик,
заступники декана гуманітарно-педагогічного факультету

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook