Доцент кафедри теплоенергетики Євген Антипов пройшов атестацію у Національному агентстві з питань енергозбереження Республіки Польща у рамках навчального проекту з енергоефективності та аудиту – E-ETAP

31 грудня 2019 року
В рамках реалізації проекту Національного агентства з питань енергозбереження Республіки Польща (Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - KAPE) та Фонду збереження енергії (Fundacja Poszanowania Energii - FPE), щодо надання технічної допомоги Україні під назвою: „E-ETAP” - Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні), доцент кафедри теплоенергетики, к.т.н. Євген Антипов пройшов навчання в рамах курсу «Тренуй тренера» (далі Т-t-Т) та став атестованим тренером проекту E-ETAP!
 
Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні Е-ЕТАР є результатом прийняття Законів України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про Фонд енергоефективності» та проводиться в рамах проекту технічної підтримки Фонду енергоефективності в Україні, яка надається польським урядом задля покращення енергетичної ефективності в Україні. Проект „E-ETAP” реалізовується у співпраці з Німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) i був схвалений Міністерством регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального господарства України (МІНРЕГІОН) на початку 2019 року.
Метою проекту E-ETAP є підвищення професійної кваліфікації енергетичних аудиторів в Україні в сфері енергоаудиту багатоквартирних будинків, що дозволить:
• проводити енергетичні аудити та техніко-економічні оцінки інвестицій в термомодернізацію будівель (енергетичний аудит з повним обсягом термомодернізації);
• видавати енергетичні сертифікати будинків відповідно до чинного законодавства України;
• підтримувати ОСББ під час приготування та складання необхідних документів до Фонду енергоефективності України.
Отже, 9 грудня 2019 року в Яблонні поблизу Варшави, у палаці XVII століття, що належить Польській академії наук, розпочалась підготовка другої групи українських фахівців з енергетичного аудиту до складу якої потрапив і автор статті. У навчанні взяли участь двадцять досвідчених аудиторів з будівельної галузі із 9 областей України, які готуються до ролі викладачів з енергоаудиту.
 
У відкритті навчального курсу взяли участь: керівник проекту E-ETAP пані Магдалена Марчінчик, KAPE S.A., голова наглядової ради Фонду енергоефективності України пан Анджей Райкевич, пан Даріуш Коц, керуючий директор KAPE S.A. та пані Агата Стахурська з Національного фонду охорони навколишнього природного середовища та управління водними ресурсами. 
 
Під час 10-денного тренінгу гості з України мали можливість ознайомитись із законодавством, фінансуванням, практикою та досвідом проведення енергетичного аудиту, пов'язаного з термомодернізацією будівель у Польщі. Викладали досвідчені працівники Національного агентства з питань енергозбереження Республіки Польща (Krajowa Agencja Poszanowania Energii) та Фонду збереження енергії (Fundacja Poszanowania Energii). Обидві організації активно брали участь з 1994 року у створенні концепцій та законодавства для Фонду термомодернізації у Польщі, а також розробці концепції єдиного енергетичного аудиту та створенні системи підготовки енергоаудиторів в галузі будівництва. Протягом багатьох років у Польщі пройшли навчання майже 5 тис. інженерів будівництва, архітекторів, інженерів з галузей опалення та вентиляції, енергетики тощо. Для потреб Фонду термомодернізації в Польщі було виконано більше 40 000 енергоаудитів, які є підставою для отримання гранту на термомодернізацію (25% відшкодування інвестиційних витрат).
Цей досвід і був переданий учасникам тренінгу T-t-T у Варшаві відповідно до "Програми навчання E-ETAP". Окрім теоретичних занять, тренінг включав набуття навичок роботи з програмою Audytor OZC (v. 2019 для України), яка успішно використовується в Польщі та адаптована до українських вимог, норм та законодавства.
 
Мабуть, найбільш вражаючим було відвідування сучасного центру наукових досліджень KEZO, який має у своїй структурі комплекс лабораторій різного профілю.
KEZO - науково-дослідний центр Польської академії наук з перетворення енергії та відновлюваних джерел. Лабораторний комплекс центру - це науково-технологічна база Мазовії, північного регіону та всього польського наукового середовища в галузях досліджень, які тісно пов'язані з енергетичною безпекою країни.
Основними завданнями центру є:
комерціалізація та розповсюдження нових, альтернативних технологій вироблення електричної та теплової енергії;
когенерація різних форм енергії, отриманих з різних джерел;
розробка методів вимірювання розподіленої енергії;
розробка систем для розумних будинків та автономних енергетичних регіонів;
інтеграція різних джерел енергії (сонце, вітер, спалювання біомаси, теплові насоси, паливні елементи) у будівництві малогабаритних ТЕЦ;
оптимізація та контроль перетворення енергії з багатьох джерел в області локальних енергетичних мікрокластерів (LME) тощо.
Лабораторія вітроенергетики
Лабораторія вітроенергетики має відкритий низькошвидкісний вітровий тунель, обладнаний двома незалежними вимірювальними камерами; одна з них пристосована для випробування невеликих вітрогенераторів чи моделей.
Тунель працює в режимі всмоктування і досягає швидкості потоку в вимірювальній камері до 30 м/с. Вимірювальна камера має довжину 4 метри та квадратний перетин 2 на 2 метри.
 
Лабораторія сонячних батарей та сонячних колекторів
Лабораторія фотоелектричних панелей та сонячних колекторів присвячена дослідженню окремих фотоелектричних комірок, а також цілих сонячних панелей та сонячних теплових систем (колекторів) за наявності випромінювання, що генерується сонячним тренажером.
Сонячний симулятор великої площі - Вічне сонце, є першим подібним тренажером у Польщі та одним із кількох у Європі, який генерує безперервне та однорідне випромінювання, ідентичне природному сонячному спектру. Цей пристрій було визнано у 2015 році журналом PV як найсучасніша фотоелектрична технологія. Ця система дозволяє проводити вимірювання клітин третього покоління, які характеризуються так званим ефектом насичення електричного заряду.
  
 
Лабораторія випробувань теплових насосів
Стенд дозволяє проводити комплексні випробування систем охолодження, кондиціонування повітря та теплонасосів у стаціонарних умовах та під час динамічно застосовуваних навантажень для широкого діапазону робочих параметрів. Через свою специфіку стенд особливо підходить для всіх науково-дослідних робіт, спрямованих на багатокритеріальну оптимізацію пристроїв.
 
Лабораторія фазо змінних теплоакумулюючих матеріалів
Лабораторія дозволяє проводити дослідження з накопичення тепла за допомогою PCM (фазо змінний матеріал). Він оснащений універсальним експериментальним стендом для випробування систем для зберігання теплової енергії при фазових перетвореннях матеріалів (призначений для систем відновлюваної енергії). Стенд складається з наборів теплового навантаження та 6 різних конструкцій накопичувачів теплоти з PCM матеріалом. Системи термічного навантаження, потужністю до 32 кВт, дозволяють подавати та отримувати тепло з акумулюючої рідини температурою до 310 °С з використанням високотемпературного теплового масла. Для роботи при нижчих параметрах (від -20 °C до 90 °C) використовується водногліколева схема. Система також оснащена спеціальною системою охолодження з тепловіддачею 60 кВт. На стенді є система керування, яка дозволяє точно регулювати характеристики параметрів живлення та відбору тепла з акумулятора, а отже, ретельно аналізувати його «заряд» та «розряд».
 
 
Лабораторія мікростанцій ORC
Лабораторія складається з декількох демонстраційно-дослідних стендів: стенду для випробування прототипу когенераційної установки ORC, стенду для випробування мікротурбін та сумісної роботи з накопичувачем енергії, а також модульного стенду для випробування термодинамічних циклів. Лабораторія має ефективне джерело теплової енергії у вигляді високотемпературного масляного котла потужністю 300 кВт і максимальною температурою 350 °C з точним регулюванням температури. Прийом теплової енергії від науково-дослідних систем забезпечується охолоджувальними установками, що дозволяють використовувати тепло для цілей опалення або подавати його в накопичувачі теплової енергії.
 
 
Лабораторія термічної обробки біопалива та біомаси
Лабораторія дозволяє проводити дослідження, спрямовані на розробку екологічних інноваційних технологій перетворення енергії на основі біомаси та відходів, які здатні до біологічного розкладу, зберігаючи при цьому вимоги щодо охорони навколишнього середовища.
 

Лабораторія очищення газу
Лабораторія очищення газу орієнтована на випробувальні пристрої, пов'язані з чистим повітрям, тобто захист атмосфери від забруднення. Випробовується обладнання, що сприяє зменшенню викидів шкідливих речовин в атмосферу (наприклад, плазмові приводи DBD), а також пристрої для очищення забруднених газів, зокрема для їх знепилення (наприклад, електростатичні осаджувачі).
Лабораторія обладнана системою для лазерної візуалізації потоків та вимірювання полів швидкості потоку методом PIV (від Velocimetry Image Particle). Система використовує серед іншого Nd: лазер YAG та дві камери швидкої CMOS. Це дає можливість одночасно вимірювати всі три компоненти поля швидкості потоку в лазерній площині. Лабораторія також оснащена апаратом для вимірювання параметрів газу, у тому числі для вимірювання щільності пилу (вимірювання поділяється на фракції різного розміру в межах від 10 нм до 32 мкм).
 
Лабораторія когенераційних систем
Лабораторія когенераційних систем є невід'ємною частиною інтегрованої лабораторії "Енергія плюс". Лабораторне обладнання включає в себе когенераційні установки mCHP потужністю від 1kWe і 20kWt до 30kWe і 80kWt, виготовлені за різними технологіями. Це системи, засновані на: газопоршневих двигунах, двигунах зовнішнього згоряння (двигуни Стірлінга), газових мікротурбінах, паливних елементах. Сфера роботи лабораторії також включає систему опалення з використанням газового та біомасового котлів, газову турбіну потужністю 120 кВт, яка співпрацює із системою ORC потужністю близько 20 кВт, використовуючи низькотемпературне тепло, когенераційну систему з поршневим двигуном, що працює на сингазах від газосимулятора біомаси. Вищезазначені системи контролюються місцевою системою управління, яка контролює виробництво, розподіл та споживання електроенергії на всьому об'єкті.
 
Не менш цікавими були і поїздки на реальні об’єкти: ОСББ, котельню, де ми побачили, як наші сусіди проводили модернізацію систем енергозабезпечення ще більше 10-ти років тому…
 
Закінчилось навчання T-t-T у Варшаві екзаменом. Під час останнього кожен із учасників повинен був представити самостійно виконаний енергоаудит житлового багатоповерхового будинку. Після отримання позитивного результату учасники були призначені для участі у ФАЗІ II проекту E-ETAP в якості тренера.
 
Позитивне складання екзамену ознаменувалось не лише отриманням відповідних сертифікатів про закінчення тренінгу, а й ще одним приємним подарунком – наданням безкоштовної річної ліцензії на програмне забезпечення Audytor OZC! Крім того, в подальшому, із групи 60 аудиторів-тренерів буде обрано шість фахівців, які будуть залучені до підготовки довідника для енергоаудиторів в Україні. Допомогу у розробці нових матеріалів також надаватимуть експерти KAPE та FPE і секретаріату проекту.
 
Інтенсивні два тижні пройшли продуктивно. Протягом усього періоду перебування учасники дізналися низку корисної інформації, а найголовніше – отримали практичний досвід, і все це завдяки проекту E-ETAP! Після закінчення навчального курсу в Польщі аудитори матимуть теоретичні та практичні знання, доповнені польським та європейським досвідом у галузі термомодернізації будівель, не тільки для того щоб виконувати енергетичні аудити високої якості відповідно до вимог законодавства України та технічних стандартів але також і для проведення навчальних курсів для енергоаудиторів в Україні в рамах другої фази проекту E-ETAP.
Отриманий досвід є важливим і цікавим не тільки в професійній сфері. Завдяки організаторам програми, всі учасники проекту мали можливість відкрити для себе природну та культурну красу Варшави, краще зрозуміти стиль життя, польські традиції і світосприйняття. Були і прогулянки по місту, і відвідування Варшавської політехніки, музеїв…
 
Керівник проекту E-ETAP пані Магдалена Марчінчик та наукові консультанти пан Роман Бабут і пані Тетяна Бурсяніна дали високу оцінку проведеній роботі всіх учасників проекту, висловили зацікавленість у зміцненні нашої подальшої співпраці.
 
 
Висловлюємо щиру подяку організаторам навчання та проекту E-ETAP за надану можливість підвищити свій професійний рівень та здобутий неоціненний досвід!
І, на останок, декілька римованих рядків від автора…
 

Аудит... то не лише робота!
То поклик серця, і душі порив.
Коли горить в очах турбота,
За втрачене тепло, або труби прорив!
 
Коли, той перший дім, немов дитя,
Ведеш за руку ти до Фонду тім,
В якім, програма є така,
Всім знана, як "енергодім"!
 
Пакети "А" і "Б" там є якісь до того,
Аби покращити все те, що "жлє" є в нім!
Однак є ще одна умова -
Сертифікат повинен мати він!
 
І що робити з тим, як бути...
Відповідь нам польська сторона дала.
До Яблонни запросивши нас три групи,
На тренінги для тренера!
 
Палац там "пєнькний" і святковий,
Гостинно всіх в неділю він зустрів!
Було вітань багато, слів чудових,
Від багатьох гостей і організаторів!
 
За все ми дякуєм вам щиро!
За ті знання, якими поділились ви.
За те підставлене плече опори,
Якого так сьогодні потребуєм ми!
 
А на останок хочеться сердечно,
Вас привітати всіх!
Із Різдвом та Новим роком!
Які уже ступають на поріг!))


 
До зустрічі в Україні, E-ETAP!
 
Євген Антипов,
доцент кафедри теплоенергетики
 
Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook