Підсумки року, що минає та плани на майбутнє кафедри фінансів

31 грудня 2019 року

Освіта – найвеличніше з усіх земних благ,
але тільки тоді, коли вона найвищої якості.
Інакше вона абсолютно даремна.
Редьярд Кіплінг

     2019 рік добігає кінця і традиційно потрібно підводити підсумки. Такого року, як цей рік, за насиченістю подій вистачило б на добру п’ятирічку.

     Головним завданням кафедри, в році, що минає, було і буде залишатися сприяння органічному сполученню навчання і виховання студентів з їх практичною роботою на підприємствах та установах, з тим, щоб майбутні молоді фахівці отримали якісну підготовку, яка відповідає вимогам і потребам сучасного ринку праці. Для цього, на кафедрі впродовж року було проведено лекції, які читали для студентів фахівці–практики, зокрема, фінансові директори компаній Олена Амер та Олександр Добровольський, експерт ITFC Наталія Рогоза, генеральний директор Роман Гладуняк, фахівець із соціальної підприємництва та кооперації Зіновій Свереди та керівник асоціації сільських і об'єднаних територіальних громад Віталій Ключник та ін.

 

     З цією ж метою було організовано науково-практичний семінар «Податкові зміни в АПК» за участю представників Міністерства аграрної політики і продовольства та Державної фіскальної служби у м. Києві.

 

     Кафедрою фінансів був проведений IV науково-практичний семінар «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів». Кафедра запросила представників провідних підприємств та державних службовців для ознайомлення майбутніх випускників з сучасними вимогами ринку праці.

     Результатом співпраці з бізнесом є те, що магістри-випускники кафедри фінансів працевлаштовуються за фахом.

     Важливою складовою процесу навчання є науково-дослідна робота студентів. На кафедрі створені всі необхідні умови для надання студентам можливості реалізувати свої бажання в області науки. Наукову роботу студентів на кафедрі координують 3 наукових гуртки: «Інвестор», «Фінансист» та «Клуб фінансового аналітика».

     В цьому році, гурток «Фінансист» отримав титул «Фаворит VІІІ Фестивалю студентської науки – 2019».

     Варто відмітити досягнення наших студентів на ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, зокрема з дисциплін «Інвестування» (переможець Цюпа Софія – диплом ІІІ ступеня), «Фінансовий менеджмент» (Синиця Світлана – диплом ІV ступеня, Войцехівська Світлана – диплом V ступеня), «Фінанси» (Олефір Іван – грамота 4 місце).

 

     Студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Богданович Яна була нагороджена дипломом ІІІ ступеня за перемогу у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» з темою «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств» під керівництвом завідувача кафедри фінансів, д.е.н., проф. Давиденко Н.

 

     Студенти фінансисти за підсумками року були активними учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій в Україні та за кордоном. Зокрема, 6 квітня студенти разом із викладачами кафедри фінансів відвідали Конференцію наукової молоді 2.0 «Економічне майбутнє України», де мали можливість поспілкуватись зі спікерами, а також обмінятися думками зі студентами інших вузів.

     19 квітня члени гуртка «Клуб фінансового аналітика» прийняли активну участь у VІІІ Міжвузівській науково-практичній конференції «Актуальні питання економіки, обліку і фінансів в Україні».

    17 травня кафедрою фінансів була організована Міжнародна науково-практична студентська конференція «Фінансові механізми сталого розвитку України в умовах сучасних викликів», що була приурочена до Дня науки. В конференції приймали участь 120 учасників як зарубіжних так і вітчизняних провідних вузів, а також відокремлені підрозділи НУБіП України.

     15 жовтня студенти Пастушенко А. (керівник ст. викл. Тітенко З.М.), Туренок Л. (керівник доц. Скрипник Г.О.) прийняли участь у взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи», присвяченій 90-річчю Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка.

     У рамках тижня фінансів в Україні серед учасників студентських наукових гуртків «Фінансист» і «Фінансовий аналітик» 12 листопада, кафедрою було проведено «Фінансовий брейн-ринг» у формі інтелектуальної гри-вікторини», де студенти показали вміння працювати в команді та приймати раціональні рішення.

 

     2 грудня відбувся «Конкурс Інвестиційних проектів», який став вже традиційним для кафедри фінансів. В ході жвавого обговорення визначили переможців та нагородили їх грамотами: І місце отримала команда Шиян Карини, ІІ місце – команда Черкесенко Катерини, ІІІ місце – команда Ігнатенко Іванни.

     Щоб тримати руку на пульсі, бути в курсі всіх останніх змін науці, і щоб донести ці інновації до студентства викладачі кафедри фінансів на протязі року представили результати своїх наукових здобутків на 35 всеукраїнських та міжнародних конференціях, як в Україні так і за її межами: Міжнародна конференція «Communication, Management and information technology ICCMIT`19» (Відень, 26-28 березня); Міжнародна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки в умовах глобалізацій них процесів» організована Вінницьким національним аграрним університетом (м. Вінниця, 20 квітня); Міжнародних науково-практичних конференціях «Bioeconomika and rural development» та «Economic science for rural development» на базі Латвійського університету наук про життя та технології (м.Єлгава 8-10 травня); Міжнародна науково-практична конференція «Фінансовий сектор Європейського союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України» Академія праці та соціально трудових відносин (6 червня); Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси – 95 років після проведення реформи Владислава Грабського» у Варшавському університеті наук про життя (м. Варшава, 11-13 вересня); VI Міжнародна науково-практична конференція «Whither our ekonomies`19» в Університеті ім. Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс 19-20 вересня); Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» на базі Житомирського агроекологічного університету (м. Житомир, 10-11 жовтня); Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток фінансового ринку в Україні:загрози, проблеми та перспективи» в Полтавському технічному університеті ім. Ю.Кондратюка (м. Полтава, 15 жовтня); Міжнародна наукова конференція «The impact of industru 4.0 on job creation» на базі Університету Олександра Дубчека (м. Тренчин 26-28 листопада) та інші.

 

     Третій рік поспіль кафедра фінансів провела виїзну Міжнародну науково-практичну конференцію «Україна, Болгарія, ЄС: економічні, технічні та соціальні тенденції розвитку» на базі кафедри економіки та управління Університету «Проф. Д-р Асен Златаров», (м.Бургас, Болгарія). У конференції прийняли участь 100 учасників з 25 навчальних закладів України та Європи.

     В році, що минає викладачі кафедри взяли участь у наукових семінарах та форумах: «Впровадження середньострокового бюджетного планування» організованого Проектом ЄС SAFRI та Міністерством аграрної політики та продовольства (м. Київ, 13-15 лютого); «Третій фінансовий ярмарок для малого та середнього бізнесу» (м. Київ, 16 квітня); Міжнародний бізнес-форум «BusinessWomen» (м. Київ, 23 березня); Круглий стіл «Роль сімейниного фермерства та кооперації для сталого розвитку громад» (м. Київ, 5 листопада); VІІ Міжнародний бізнес-форум «Наука – бізнес освіта: стратегічне партнерство» (м. Київ, 21 листопада).

 

     З метою вивчення досвіду освітнього процесу в університетах європейських країн міжнародне стажування пройшли 4 викладачі кафедри: Давиденко Н., Буряк А. стажування в Університеті «Проф. Д-р Асена Златарова (Бургас, Болгарія); Давиденко Н., Титарчук І., Негода Ю. стажування «Впровадження середньострокового бюджетного планування: європейський досвід» у Нідерландах. Титарчук І. та Негода Ю. з метою підвищення практичних навичок пройшли навчання в Київській школі економіки «Управління публічними фінансами».

     Протягом 2018 р. викладачі кафедри фінансів оприлюднювали результати своїх наукових досліджень. Так, опубліковано монографії: Державний фінансовий контроль у системі економічної безпеки держави, Розвиток фінансового потенціалу регіонів України в умовах децентралізації, Відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: проблеми розробки і реалізації фінансової політики, а також викладачі висвітлюють свої дослідження в журналах, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus, зокрема, за підсумками року7 статей в міжнародній базі Scopus, 2 статті в базі Web of Science, 12 статей, що індексуються в інших міжнародних наукометричних базах та понад 40 статей в фахових виданнях України.

     Протягом року двоє здобувачів кафедри Буряк М. та Грищук Н. захистили кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю гроші, фінанси і кредит під керівництвом проф. Давиденко Н.М.

     В 2019 році кафедра активно проводила профорієнтаційну роботу з метою залучення майбутніх абітурієнтів. Викладачі кафедри активно співпрацюють зі столичними школами та коледжами, а також із школами Київської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

     Куратори кафедри фінансів провели значну кількість для студентів – фінансистів, відвідали багато цікавих місць.

     Освіта повинна стати сьогодні стратегічно важливим фактором та запорукою розвитку держави. Досягти рівня розвинених країн можливо лише через інтелектуальний розвиток. Тому в планах на 2020 рік кафедра фінансів планує використання результатів науково-дослідної роботи в навчальному процесі, впровадження нових інноваційних форм навчання, лекцій у режимі відеоконференція, онлайнових обговорень, запровадження читання всіх навчальних курсів кафедри англійською мовою, адаптування навчальних курсів до сучасних вимог щодо реального забезпечення викладання навчальних дисциплін за вибором студентів, участь у міжнародних проектах.

Надія Давиденко,
завідувач кафедри фінансів

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook