Інтеграція в загальноєвропейський аналітичний простір – першочергове завдання УЛЯБП АПК

1 січня 2020 року
     Ринок аналітичних послуг в Україні стрімко розвивається. Зростання аграрного виробництва та інтенсифікація торгівлі з ЄС супроводжується відповідним підвищенням числа укомплектованих найсучаснішим обладнанням аналітичних лабораторій (і це не лише державні лабораторії Держпродспоживслужби). З великою гордістю можна стверджувати, що значну частку висококласних спеціалістів з лабораторної справи підготував НУБіП України на базі УЛЯБП АПК.

     Сфера акредитації УЛЯБП АПК входить до числа найбільших серед недержавних лабораторій Європи, не кажучи уже про Україну. УЛЯБП АПК є невідомча лабораторія, що може бути, незалежною для здійснення незалежних експертизу судових справах тощо.

     В нашій державі введено нову редакцію стандарту ISO/ІЕС 17025:2017. Нова редакція стандарту була опублікована ISO та Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) у 2017 році для оновлення його змісту та кращого забезпечення лабораторій, які використовують його. Цей стандарт був розроблений експертами щодо лабораторій з усього світу разом з 18 пов’язаними організаціями, такими як Міжнародна кооперація з акредитації лабораторій (ILAC) та велика кількість асоціацій, що представляють лабораторії.
     Перехід на нові вимоги стандарту ISO/ІЕС 17025:2017 вимагає від колективу УЛЯБП АПК мобілізації усіх сил. Пророблено колосальну роботу: підготовлено пакет документів на акредитацію лабораторії відповідно нових вимог; розроблено документи системи управління (процедури, настанови, методики), закуплено сучасне обладнання та устаткування; верифіковано та валідовано нові методики згідно до стандартів ЄС; персонал лабораторії пройшов навчання та медогляд; проведено технічне обслуговування приладів та закуплено аналіт-стандарти; пройдено раунди міжлабораторних порівнянь та здійснено внутрішньо лабораторний контроль задля забезпечення контролю якості випробувань; встановлено генератор для забезпечення альтернативного живлення для газової котельні тощо).
     Наш ректор Станіслав Ніколаєнко націлює на активне вирішення викликів сьогодення і тому, коли виникла проблема відсутності координаторів в Україні, які б могли забезпечити міжлабораторні порівняння для охоплення всієї сфери акредитації УЛЯБП АПК, ми самі розробили відповідні процедури, взяли на себе відповідальність координатора і розпочали забезпечувати проведення міжлабораторних порівнянь.
     Активізувалась і наукова робота. В межах співпраці з дослідними господарствами НУБіП України крім традиційних аналітичних випробувань з агрономії було проведено діагностичні дослідження молочного поголів’я великої рогатої худоби на лейкоз. На засіданнях Експертної комісії з оцінки результатів випробувань пестицидів та агрохімікатів заслухано 39 звітів з токсико-екологічної оцінки препаратів різного походження та складу.
     11 грудня 2019 р. згідно плану відбулося розширене засідання Вченої ради УЛЯБП АПК НУБіП України, на якому заслуховувались річні та остаточні звіти з наукових тематик, що виконувались співробітниками лабораторії. Начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко детально охарактеризував стан і перспективи розвитку науки в Україні і наголосив співробітникам лабораторії на необхідності підвищення міжнародної співпраці в рамках великих наукових проектів. Також було окремо наголошено на необхідності звіряти отримані результати наукових досліджень із завданнями, які зазначені у договорах і при необхідності ввести додаткові матеріали у звіт.
     Директор УЛЯБП АПК Валерій Ушкалов представив основні результати роботи співробітників лабораторії у 2019 році за темою: «Моніторинг якості біоресурсів та продукції агропромислового комплексу для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки України». За результатами роботи у 2019 році співробітниками лабораторії було укладено 333 договори, досліджено 7660 проб, проведено 12704 аналізування, подано 10 наукових проектів на різні конкурси; прийнято участь у 31 раунді міжлабораторних порівнянь, розроблено 37 методик лабораторних досліджень та опубліковано 118 друкованих праць, серед них: 7 монографій та навчальних посібників, 70 статей і тез доповідей, в тому числі 11 статей у базі Scopus та WoS, 23 патенти, 7 методичних вказівок. На базі УЛЯБП АПК проведено 7 науково-практичних семінарів.

     Освітня складова в діяльності лабораторії завжди була представлена у декількох аспектах: база проходження навчальної та виробничої практики; база для виконання дипломних робіт та дисертацій; база для вивчення методик лабораторних досліджень та проведення лекцій, семінарів і лабораторних робіт. Тому, крім захисту дисертаційних робіт, що виконувались під керівництвом співробітників УЛЯБП АПК (1 докторська дисертація, 4 кандидатських) виконується ще і велика робота щодо ознайомлення з основними засадами роботи акредитованої лабораторії на прикладі УЛЯБП АПК у першу чергу студентів і співробітників нашого університету і інших ВНЗ.

     Українська лабораторія якості безпеки продукції АПК НУБіП України впевнено крокує шляхом розвитку в новий 2020 рік.

Світлана Мідик,
вчений секретар УЛЯБП АПК
НУБіП України

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook