Засідання навчально-методичної ради НУБіП України

23 грудня 2019, 13:30
Корпус № 3, ауд. 213

Порядок денний

1. Про готовність до акредитації освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів у 2020 році за спеціальностями: 015 "Професійна освіта", 122 "Комп"ютерні науки", 187 "Деревооброблювані та меблеві технології", 242 "Туризм" (доповідачі – керівники (гаранти) освітніх програм).

2. Про попередні результати вибору студентами бакалаврату 3 курсу денної форми навчання «Вибіркових дисциплін» (доповідач – Зазимко О.В.).

3. Про результати перевірки магістерських робіт на наявність академічного плагіату (доповідачі – Колеснікова О.М., Касаткін Д.Ю., декани факультетів та директори ННІ).

4. Про внесення змін до:

  1. «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України».
  2. «Положення про визнання результатів навчання для здобувачів вищої освіти в НУБіП України».
  3. «Порядку формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» (доповідач – Зазимко О.В.).

5. Про рекомендацію до затвердження на Вченій раді Університету «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України, інших закладів освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, які проходять підвищення кваліфікації на базі Університету» (доповідач – Кулаєць М.М.).

6. Про рекомендацію до затвердження на Вченій раді Університету державного замовлення – плану-графіка з підвищення кваліфікації керівних працівників, фахівців агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних закладів вищої освіти в Навчально-науковому інституті неперервної освіти і туризму у 2020 році (доповідач – Кулаєць М.М.).

7. Про результати розробки та атестації електронних навчальних курсів (доповідач – Зазимко О.В.).

8. Про правила прийому на навчання для закладів фахової передвищої, вищої освіти, у ВП НУБіП України на 2020 рік (доповідач – Єресько О.В.).

9. Відкриття спеціальності ОС Бакалавр «Соціальна робота» у міжкафедральній навчальній лабораторії на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» (доповідач – Єресько О.В.).

10. Про підготовку ліцензійних справ ВП НУБіП України:
     1) Фахова передвища освіта зі спеціальностей:
«Бережанський агротехнічний коледж»
- 231 Соціальна робота, ліцензійний обсяг 90 осіб.
     2) «Рівненський коледж НУБіП України»
- 125 Кібербезпека, ліцензійний обсяг 50 осіб (доповідач – Єресько О.В.).

11. Про підготовку акредитаційних справи ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» ОКР «Молодший спеціаліст»: 071 «Облік і оподаткування», 201 «Агрономія», 211 «Ветеринарна медицина» (доповідач – Єресько О.В.).

12. Про затвердження складу голів екзаменаційних комісій у всіх ВП НУБіП зі встановлення відповідності рівня підготовки кадрів до вимог освітньої, освітньо-професійної програм та присвоєння їм кваліфікації: магістр, бакалавр, молодший спеціаліст (доповідач – Єресько О.В.).

13. Про результати роботи комісії з академічного плагіату у навчальні літературі (доповідач – Кіщак Т.С.).

14. Про вирішення проблеми підбору фахівців (випускників університету) для роботи у компаніях за фахом (доповідачі – Лисенко В.П., Решетюк В.М.).

15. Про рекомендацію до друку рукописів навчальних видань та «Каталогу вибіркових дисциплін (2020-2021 навчальний рік)» (доповідач – Касаткін Д.Ю.).


 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook