На факультеті інформаційних технологій заслухано звіти про результати виконання науково-дослідних робіт

4 грудня 2019 року

4 грудня 2019 року на факультеті інформаційних технологій було заслухано звіти про результати виконання науково-дослідних робіт.

Так, у межах виконання НДР №110-3м-пр (молодих вчених) "Трансформаційна стратегія державного регулювання інформаційного простору як соціально-економічний чинник національної безпеки України" (керівник к.е.н. Тужик К.Л., доповідач к.е.н. Вороненко І.В.) досліджено взаємозв’язок між суспільним добробутом та різними аспектами інформаційного постору. За побудованими економетричними моделями залежностей тарифів на соціально значущі послуги в країнах світу залежно від ключових показників економічного розвитку встановлено, що незважаючи на наявність особливостей встановлення тарифів на мобільний зв’язок та інтернет на національному рівні, існують і деякі ознаки їх зближення на міжнародному рівні. Здійснено оцінку ефективності послуг у сфері ІКТ.

Розроблено концептуальну модель моніторингу інформаційного простору в умовах цифровізації економіки на базі запропонованого єдиного інтегрального показника. Визначено, що рівень ВВП на душу населення найбільше залежить від індексу конкурентоспроможності уряду, зокрема збільшення цього індексу на одиницю приведе до збільшення ВВП на душу населення на 18,9 тис. дол. США. Для апробації та просування результатів проекту створено портал «ІНФОПРОСТІР. Проект молодих вчених НУБіП України». За результатами НДР у 2019 році опубліковано 1 статтю (Wef of Science), 4 статті у виданнях, які індексуються Index Copernicus, 3 статті у фахових виданнях України, тези 4 доповідей на конференціях, 4 монографії, у т.ч. 1 колективна монографія, опублікована у країні ЄС.

В межах ініціативної НДР "Інформаційно-аналітична система розвитку сільських територій України" (керівник і доповідач к.е.н., доцент Садко М.Г.) створено прототип інформаційно-аналітичної системи розвитку сільських територій України, яка дозволяє автоматизувати процес обробки первинних звітних матеріалів об’єктів господарювання, виконувати аналітичні та прогнозні завдання діяльності підприємств агропромислового комплексу. Опубліковано навчальний посібник, 2 фахові статті, 5 доповідей на конференції.

Ще одна ініціативні НДР "Розробка інтелектуальної інформаційної технології створення експертної системи як засобу підвищення ефективності управління діяльністю закладу вищої освіти" (керівник і доповідач к.т.н., доцент Голуб Б.Л.) присвячена розробці програмного продукту, який спрощує процес документообігу та складання розкладу ВНЗ, дозволяє відійти від ручної та паперової роботи. Останнє відбувається завдяки автоматизованому виконанню функцій збереження та передачі даних, валідації, розповсюдження інформації тощо. Передбачене розповсюдження розкладу для студентів та викладачів за допомогою інтернет-сервісу, що дозволить отримати доступ до розкладу в зручному вигляді. За результатами НДР у 2019 році опубліковано 1 фахову статтю, тези 5 доповідей на наукових конференціях.

 

Ткаченко О. М., заступник декана з наукової роботи
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook