Маркетологи розпочали захист магістерських робіт

30 листопада 2019 року

     26 листопада розпочала свою роботу екзаменаційна комісія із захисту магістерських робіт студентів спеціальності «Маркетинг» заочної форми навчання.
     Комісія розпочала свою роботу під голуванням професора кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, д.е.н., професора, члена-кореспондента НААН України Галушка Валерія Павловича. Члени комісії – д.е.н., професор кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Збарський В.К., к.е.н., професор Луцій О. П., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі Рябчик А. В. Секретар комісії - к.е.н., доцент Четверик О. В.

      Роботу екзаменаційної комісії відкрив декан факультету доцент Остапчук Анатолій Дмитрович, який оголосив наказ ректора С. М. Ніколаєнка про склад екзаменаційної комісії, а також побажав студентам успішного захисту.
      Голова екзаменаційної комісії наголосив на дотриманні регламенті доповідей, а також побажав успішних виступів та цікавих дискусій. Тематика досліджень магістерських робіт у цьому році була присвячена особливостям організації, планування та розвитку маркетингових комунікацій, розробці рекламних кампаній та просування продукції агропромислового комплексу в мережі Інтернет, формуванню інноваційних підходів до розвитку реклами в Інтернеті, а також формуванню конкурентних стратегій сільськогосподарських підприємств.

    Голова та члени комісії залишилися задоволені ступенем підготовки магістерських робіт, відповідями на поставлені запитання, рівнем виконання презентацій, доповідей та виступом магістрантів.
     Висока якість виконаних робіт підтверджується гарними результатами захисту: з 11 магістрів 45% отримали оцінку «відмінно», 55% – отримали «добре».

Дякуємо членам комісії за роботу, а студентам – за плідну працю у процесі написання магістерських робіт!!!

Руслан Іванович Буряк  
завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015