Обговорення проблем статистико-економічного аналізу розвитку аграрного бізнесу - у фокусі роботи круглого столу на економічному факультеті

11 листопада 2019 року
     6 листопада 2019 р. кафедрою статистики та економічного аналізу був проведений круглий стіл на тему: «Проблеми статистико-економічного аналізу розвитку аграрного бізнесу». Метою заходу було проаналізувати основні вектори розвитку аграрного сектору з застосуванням сучасних статистичних засобів в умовах глобальних викликів.

     З вітальним словом до учасників круглого столу звернувся Сергій Кваша, д.е.н., академік, проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України. Сергій Миколайович відмітив актуальність проведення науково-практичних круглих столів, як креативну платформу для обговорення сучасних тем аграрної економіки. Тема організованого зібрання щодо трендів статистико-економічного аналізу розвитку аграрної галузі безперечно є важливою і потребує обговорення. Саме співпраця урядовців, практиків, науковців, викладачів та студентства сприятиме підвищенню практичної складової підготовки фахівців-аналітиків, і є важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної освіти.

    Інна Лазаришина, д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу, модератор круглого столу, акцентувала увагу на важливості розгляду проблем статистико-економічного аналізу розвитку аграрного бізнесу в сучасних умовах для ефективного розвитку економіки України. Інна Дмитрівна зазначила, що викладачі кафедри статистики та економічного аналізу намагаються наблизити студентів до вимог ринку праці, щоб вони були обізнані як з методологією здійснення статистико-економічного аналізу, так і практичними навиками з використання статистичних програм.

     Продовжив роботу круглого столу доповіддю на тему: «Європейська інтеграція: пріоритети аграрної економіки» Олександр Жемойда, д.е.н., генеральний директор директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Доповідач висвітлив пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору України та його перспективи з врахуванням глобальних трендів. Особливу зацікавленість викликала інформація щодо аграрних проектів ЄС в Україні в результаті яких уже залучено 800 млн євро інвестицій. Олександр Жемойда зазначив, що без належного аналізу факторів, які впливають на виробництво продукції, а також в подальшому на її експорт та імпорт неможливо здійснювати ефективне управління та розробляти державну стратегію щодо розвитку аграрного бізнесу.

     Про систему аграрної статистики України і перспективи її розвитку розповів Олег Прокопенко, директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища Державної служби статистики України. Під час зустрічі він розповів про стратегічні цілі ООН зі статистики сільського господарства та їх імплементацію в українських реаліях. Зокрема, студентів і учасників круглого столу зацікавила інформація щодо реалізації статистичних бізнес-процесів за базовою моделлю GSBPM та її зв’язок з циклом Демінга. Також Олег Миколайович поділився досвідом методології обчислення основних статистичних показників по продукції сільського господарства та охарактеризував найбільш розповсюджені методи аналізу даних. Найбільше запитань викликали напрями реформування статистики сільського господарства та їх виплив на поширення даних.

     Володимир Шевчук, д.е.н., професор, професор кафедри аудиту і підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту виступив з доповіддю: «Життєствердні виміри сучасної інформаційної парадигми: умови перетворення обліку і статистики у рятівне знання». Він звернув увагу, що основоположними природничими засадами, на яких має ґрунтуватися управління економікою в сучасних умовах її розвитку, є, з одного боку, дотримання закону збереження і перетворення енергії, а з іншого – врахування енергетичної відмінності живого й неживого. Ці фундаментальні наукові положення відіграють визначальну роль у забезпеченні економічної рівноваги та довготривалого розвитку сфери господарювання. В процесі доповіді Володимир Шевчук розкрив фундаментальні засади, які належить класти в основу стратегії управління новітнім типом розвитку економіки, адекватним викликам ХХІ століття та роль обліку та статистики у даних процесах.

     Про моделювання інформаційно-аналітичного забезпечення управління розвитком аграрного сектору економіки України доповідав Юрій Мискін, к.е.н., доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики Університету державної фіскальної служби. Він розглянув передумови для ефективної реалізації цілеспрямованого управлінського впливу на розвиток аграрного сектору економіки України за умови забезпечення стійкості об’єкта управління у сенсі передбачуваності його поведінки під впливом на нього зовнішніх чинників, внутрішніх факторів та безпосередньо управління.

     Можливості використання статистичної інформації в стратегічному аналізі підприємств аграрного сектору та підвищення результативності економічної науки розглянули у своїх доповідях Інна Лазаришина, д.е.н., професор, завідувач кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України та Василь Савчук, д.е.н, професор кафедри статистики та економічного аналізу НУБіП України.

     Іноземні учасники круглого столу дистанційно долучилися до обговорення теми. Крістофер К. Вікле (Christopher K. Wikle), професор, завідувач кафедри статистики та Сунак Чакраборті (Sounak Chakraborty), доцент кафедри статистики університету Міссурі, США представили доповідь на тему «Deep Learning, Machine Learning and Statistics – An Uncertainty Perspective». Автори представили сучасні фундаментальні підходи з імовірнісного статистичного моделювання та сфокусувалися на багаторівневих ієрархічних моделях.

     Агнешка Кістер (Agnieshka Kister), доцент кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні (Польща) представила доповідь на тему: «Costs in Management of Health Care».

     Оксана Скарсем (Oksana Skarsem), комерційний менеджер компанії зі Швейцарії представили доповідь на тему «Modern Approaches Of Economic Analysis In Business». Автор відмітила, що сучасний менеджмент – це суцільне прийняття рішень в максимально невизначених умовах, під час повсякчасного зростання обсягів інформації і її джерел. Тому, нині існує реальна потреба в новій онлайн-аналітиці, особливості та засади організації якої були представлені у доповіді.

     В обговоренні прийняли участь викладачі, аспіранти, магістри та студенти кафедри статистики та економічного аналізу.

 

 

     Підсумовуючи результати семінару Інна Лазаришина зазначила, що володіння статистичними методами дає можливість провести глибинний аналіз економічних процесів у аграрному секторі. Для вироблення якісних рішень економічної політики потрібні релевантні статистичні дані. Це дає можливість розробити довгострокову стратегію сталого розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних змін.

     Семінар був цікавим та корисним як для викладачів кафедри, так і студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», адже на обговорення були винесені питання надзвичайно актуальні в нинішніх умовах розвитку нашої країни.

Організатори дякують всім учасникам семінару та запрошують до подальшої співпраці!

Леся Воляк,
старший викладач кафедри статистики та економічного аналізу
Тетяна Куць,
доцент кафедри статистики та економічного аналізу 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook