Навчально-методична рада розглянула питання формування та удосконалення навчальних планів та затвердила навчальну літературу

22 жовтня 2019 року
     Відкрив засідання ради проректор з навчальної і виховної роботи Сергій Кваша наболілим питанням про формування та удосконалення навчальних планів освітніх програм для студентів ОС «Бакалавр» факультету захисту рослин, біотехнологій та екології і агробіологічного факультету.

     Співдоповідачами з цього питання були декани агробіологічного факультету Оксана Тонха та декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Микола Доля М.М. Вони представили шляхи вирішення питання про вибіркові частини навчальних планів та відсутності повторюваності дисциплін. В обговоренні прийняли активну участь члени ради Світлана Амеліна, Олена Ковтун, Тереза Мікіцей та Володимир Боголюбов. Вони відзначили переваги та недоліки навчальних планів зазначених факультетів і представили свої пропозиції по їх удосконаленню.

  

     Друге питання присвячене підготовці до Дня відкритих дверей в НУБіП України та на факультетах. Виступили декани та представники факультетів, які розповіли які заходи запланували на цю подію. 

     Про зміни у структурі гуманітарно-педагогічного факультету доповів заступник декана Ярослав Рудик. Зокрема він зазначив, що у зв’язку з реорганізацією кафедри української та класичних мов, факультет просить ліквідувати навчально-консультаційні курси з української та російської мов. Дане прохання рада одноголосно підтримала.

     Начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько представив на розгляд ліцензійні справи у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» та «Немішаївський агротехнічний коледж»:
Бережанський агротехнічний інститут – підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» в кількості 160 осіб з урахуванням термінів навчання;
Немішаївський агротехнічний коледж:
1) підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» в кількості 90 осіб з урахуванням термінів навчання;
2) підготовка робітничих професій (професійно-технічне навчання) зі спеціальностей:

 • 4211 Касир торговельного залу (30 осіб);
 • 6121 Оператор з ветеринарної обробки тварин (30 осіб);
 • 7136 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (30 осіб);
 • 7212 Електрогазозварник (30 осіб);
 • 7411 Обвалювальник м’яса (30 осіб);
 • 8272 Сировар (30 осіб).

     Одноголосно підтримали відокремлені підрозділи та винесли рішення клопотати перед Вченою радою університету розглянути ліцензійні справи на своєму черговому засіданні.

     Сергій Кваша підняв питання, щодо створення переліку та організації роботи з введення вибіркових дисциплін. Після обговорення з деканами вирішили протягом тижня обрати 5-8 дисциплін з метою формування електронного банку дисциплін для вибору студентом.

     Потому виступила директорка наукової бібліотеки Тетяна Кіщак, яка доповіла про результати роботи комісії з академічної доброчесності.

  

     Традиційно на завершення рада розглянула клопотання щодо надання рекомендації вченої ради НУБіП України до друку навчальній літератури:

 • підручник «Українське агрономічне грунтознавство» (у 2 частинах) (автори – д.с.-г.н., професор Полупан М.І., д.с.-г.н., професор Величко В.А.)
 • підручник «Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів» (автор д.біол.н., професор Євтушенко М.Ю.)
 • підручник «Інтенсивні методи вирощування ремонтного молодняку» (автор – д.с.-г.н., професор Костенко В.І.)
 • навчальний посібник «Керівник закладу освіти» (організаційно-педагогічні та правові основи управлінської діяльності) (автор – д.пед.н., професор Ніколаєнко С.М.)
 • навчальний посібник «Електричні машини (Частина ІІ - Трансформатори)» (автори – д.т.н., професор Заблодський М.М., к.т.н., доцент Чуєнко Р.М., к.т.н., ст.викладач Васюк В.В.)
 • навчальний посібник «Практикум з біофізики. Частина ІІ» (автори – д.фіз.-мат.н., професор Посудін Ю.І., к.фіз.-мат.н., доцент Бойко В.В., к.біол.н., доцент Залоїло І.А.)
 • навчальний посібник «Технологічне обладнання рибопереробної галузі» (автори – д.т.н., професор Сухенко Ю.Г., к.т.н., доцент Сарана В.В., к.т.н., доцент Василів В.П., к.т.н., ст.викладач Бурова З.А.)
 • навчальний посібник «Механізація лісогосподарських робіт» (автори – к.т.н., доцент Виговський А.Ю., к.с.-г.н., доцент Білоус М.М.)
 • навчальний посібник «Хімія» (автори – д.т.н., доцент Ковшун Л.О., к.х.н., доцент Хижан О.І., к.х.н., доцент Кротенко В.В.)
 • навчальний посібник «Післязбиральні доробка плодів, овочів та винограду» (автори – д.с.-г.н., професор Сич З.Д., к.с.-г.н., доцент Федосій І.О., к.с.-г.н., асистент Комар О.О.) (назва згідно навчального плану)
 • навчальний посібник «Агрохімічний дистанційний моніторинг фітоценозів» (автори – к.с.-г.н., доцент Пасічник Н.А., д.т.н., професор Лисенко В.П., к.т.н., доцент Опришко О.О., к.т.н., доцент Комарчук Д.С.)
 • навчальний посібник «Об’єктно-орієнтоване програмування» (автор – ст. викладач Міловідов Ю.О.)
 • навчальний посібник «Ризики інновацій в аграрному виробництві» (автори – д.е.н., професор Скрипник А.В., к.е.н., доцент Клименко Н.А., аспірант Букін Е., асистент Костенко І.)
 • навчальний посібник «Гроші і кредит» (англійською мовою) (автори – к.е.н., доцент Жарікова О.Б., к.пед.н., доцент Аврамчук Л.А.)
 • навчальний посібник «Аграрна історія України» (у 3 частинах) (автори – д.і.н., професор Падалка С.С., д.е.н., професор Кириленко І.Г., д.с.-г.н., професор Вергунов В.А.).

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради
 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook