Реалізація Концепції розвитку англійської мови в університетах в НУБіП України

21 жовтня 2019 року
     Одним із пріоритетних завдань Концепції розвитку англійської мови в університетах (2019) виступає формування іншомовної комунікативної компетентності та підтвердження володіння англійською мовою на рівні В2 студентів всіх спеціальностей.

     А це означає, що кожен студент, як і вся наша держава в цілому, зацікавлені в практичному оволодінні англійською мовою. Сформована іншомовна комунікативна компетентність включає знання і розуміння лексичного значення слів, необхідних студентам для спілкування у різних сферах їхньої діяльності, граматичних правил, уміння читати і розуміти автентичні тексти, усно спілкуватися в стандартних ситуаціях навчальної, трудової, культурної, побутової сфер, висловлювати власну думку, уміння використовувати мову не тільки у відповідності зі змістом лексичних одиниць і правилами їхнього поєднання, а й в залежності від характеру відносин між співрозмовниками й від мети спілкування, уміння нормативного використання набутих лінгвістичних навичок в усному й письмовому спілкуванні для освіти та самоосвіти, співпраці і взаємодії в суспільстві.

     Задля формування іншомовної комунікативної компетентності студентів на рівні В2 викладачі кафедри англійської філології застосовують такі інноваційні технології і методи навчання, як метод проектів, метод дискусії, метод гейміфікації, технології проблемного навчання та інформаційні технології навчання. Саме вони максимально стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність й ініціативність студентів та забезпечують формування їхньої іншомовної комунікативної компетентності. А практичний досвід показує, що окрім формування іншомовної комунікативної компетентності застосування інноваційних технологій і методів навчання сприяє розвиткові творчого самостійного мислення, творчих навичок та вмінь нестандартного розв’язання певних професійних проблем. Так, через застосування методу проектів уможливлюється розвиток і вдосконалення монологічного мовлення студентів, формується певний мовний словниковий запас, достатній для здійснення спілкування й взаємодії у навчальних і професійних ситуаціях. Використання методу дискусії, яке передбачає роботу у парах, міні-групах, групах стимулює студентів до висловлення власної думки, готує їх до обговорення питань з різної тематики на заняттях з англійської мови. Технології проблемного навчання максимально стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативність студентів, створюють сприятливі умови для їхнього особистісного розвитку та ефективно впливають на процес іншомовної підготовки наших студентів; інформаційні технології надають викладачам можливість використовувати різноманітні вправи для засвоєння лексичного матеріалу та формування фонетичних навичок студентів.

     Створення слушних умов на заняттях з англійської мови із застосуванням інноваційних технологій і методів навчання забезпечує розвиток індивідуального та групового творчого потенціалу, зацікавленість у спільній діяльності та діалогічній взаємодії, спільне прийняття нестандартних і творчих рішень, а також активно сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетентності студентів нашого університету.

Людмила Данкевич та Наталія Ямнич,
старші викладачі кафедри англійської філології 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook