Увага! Внесено зміни до «Положення про екзамени і заліки в НУБіП України»

17 жовтня 2019 року
     В нашому університеті активно реалізується студентоцентрований підхід до організації освітнього процесу. Яскравим прикладом цього стало внесення вченою радою університету змін до «Положення про екзамени і заліки в НУБіП України».

 

     Довідка. Студентоцентрований підхід у вищій освіті являє собою практичне втілення основних засад Болонського процесу, спрямований на поглиблення практичних знань студентів, посилення компетентнісної складової навчання, дозволяє перейти від традиційної технології навчання – передача знань, до проблемної технології.
 

     Зміни торкнулися порядку ліквідації академічної заборгованості (розділ 7) та порядку переводу здобувачів вищої освіти на наступний курс (розділ 9). Метою таких змін є зменшення кількості студентів, які будуть відраховані за академічну неуспішність.
     Отже, здобувачам вищої освіти, які за результатами складання заліків і зимової екзаменаційної сесії мають не більше трьох академічних заборгованостей, розпорядженням декана факультету чи директора ННІ, може бути надано право на їх ліквідацію. Графік ліквідації академічної заборгованості складається керівником структурного підрозділу за погодженням із завідувачами кафедр і доводиться до екзаменаторів та здобувачів вищої освіти, не пізніше одного тижня після закінчення терміну екзаменаційної сесії. Графіком передбачається складання екзаменів чи заліків студентами, які мають академічну заборгованість, після закінчення основних аудиторних занять.
     Остаточний термін ліквідації академічної заборгованості для студентів денної форми навчання за результатами зимової екзаменаційної сесії – до закінчення наступної літньої екзаменаційної сесії, для студентів заочної форми навчання – до початку наступної екзаменаційної сесії та не пізніше 5 днів до дати підписання перевідного наказу.

     Для студентів, які за результатами складання заліків і літньої екзаменаційної сесії мають не більше трьох академічних заборгованостей, вчена рада факультету чи ННІ за заявою здобувача вищої освіти та поданням декана чи директора погоджує індивідуальний навчальний план на наступний навчальний рік з урахуванням ліквідації академічної заборгованості з дисциплін попередніх семестрів та зазначенням термінів їх ліквідації, який затверджується наказом ректора Університету, та рекомендує перевести їх на наступний курс (до підписання перевідного наказу).

Довідка. Індивідуальний навчальний план формується деканатами факультетів чи дирекціями ННІ. До нього включаються дисципліни, передбачені робочим навчальним планом, і дисципліни академічної заборгованості (не більше трьох) та зазначаються узгоджені терміни складання екзаменів і заліків та ліквідації академічної заборгованості. Цей документ підписується здобувачем вищої освіти та викладачем, який відповідає за викладання дисципліни та затверджується деканом факультету чи директором ННІ.
 

     Остаточний термін ліквідації академічної заборгованості за результатами літньої екзаменаційної сесії – до початку роботи Екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти.

     Проте розслабляться не слід, адже згідно із Законом України «Про вищу освіту» здобувачі, які за результатами останньої екзаменаційної сесії за період навчання не виконали індивідуальний навчальний план – не ліквідували академічну заборгованість хоча б з однієї дисципліни – підлягають відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти Університету.

Успішної здачі майбутньої сесії!

Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook