Магістри-управлінці першими серед гуманітаріїв представили постерні доповіді

16 жовтня 2019 року
     15 жовтня 2019 р. відбулася постерна презентація магістерських робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління навчальним закладом» у присутності науково-педагогічних працівників кафедри управління та освітніх технологій гуманітарно-педагогічного факультету: завідувача кафедри, професора Кубіцького С.О., професора Журавської Н.С., доцентів Білан Л.Л., Рудика Я.М. та Яковлевої В.А.

Управління навчальним закладом

     У представлених на захист роботах досліджувалися актуальні проблеми управління закладом освіти, розробки та обґрунтування доцільності впровадження стратегічного плану управління якістю освіти.

Управління навчальним закладом

     Під час попереднього захисту результатів магістерських досліджень була присутня начальник навчально-методичного відділу НУБіП України, доктор педагогічних наук, доцент Кліх Лариса Володимирівна, яка наголосила, що майбутній фахівець освітньої програми «Управління навчальним закладом» має володіти міцними сучасними знаннями та уміннями інноваційного характеру, використовувати їх та бути здатним до продукування нових знань, успішного вирішення професійних завдань у галузі менеджменту. Вона побажала студентам успішної роботи і наголосила, що постерна презентація - це великий крок до вдалого захисту магістерських робіт у недалекому майбутньому, а також додала, що у молодих науковців з’явиться комплекс компетентностей із підготовки, написання та захисту наукової роботи.

Управління навчальним закладомУправління навчальним закладом

     Під час попереднього захисту магістри представили розмаїття тематики досліджень: «Управління інноваційною діяльністю в закладі освіти», «Формування професійної відповідальності колективу закладу освіти», «Моніторингова діяльність у закладі освіти», «Формування сприятливого морально-психологічного клімату в колективі працівників у закладі освіти», «Управління навчально-методичним забезпеченням діяльності закладу освіти», «Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти», «Розробка ефективної стратегії розвитку закладу освіти», «Розробка загальноконкурентної стратегії розвитку закладу освіти», «Формування ефективної системи управління стратегічними змінами в розвитку закладу освіти», «Формування ефективного механізму корпоративного управління закладу освіти», «Шляхи підвищення конкурентоспроможності закладу освіти в умовах сучасного реформування освіти України», «Формування іміджу закладу освіти як фактора підвищення його конкурентоспроможності в умовах сучасного реформування освіти України», «Сучасний інноваційний менеджмент у підвищенні ефективності діяльності закладу освіти», «Удосконалення управління рекламною діяльність закладу освіти», «Вплив стилю керівництва на соціально-психологічний клімат педагогічного колективу», «Авторитет керівника навчального закладу та його вплив на педагогічний колектив».

Управління навчальним закладом

Управління навчальним закладом

Управління навчальним закладом

     Під час захисту доповідачам було поставлено ряд запитань щодо наукового апарату, методів, методик досліджень, етапів наукового дослідження, етапів експериментальної роботи, впровадження наукових результатів. Науково-педагогічні працівники кафедри, як члени комісії, звертали увагу на якість презентаційних матеріалів, а саме на постери та уміння майбутніх керівників закладів освіти представляти результати проведених досліджень.

Управління навчальним закладомУправління навчальним закладом

     Під час захисту, при обговоренні результатів магістерських досліджень, зав’язалась  цікава і гостра наукова дискусія, що стосувалась цілого ряду питань щодо особливостей управління закладом освіти.

Управління навчальним закладом

Ніна Журавська,
професор кафедри управління та освітніх технологій
гуманітарно-педагогічного факультету

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook