Якість навчання в полі зору керівництва факультету ветеринарної медицини

26 вересня 2019 року
     Початок осіннього навчального семестру на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України розпочато із загальних зборів студентів та наставників академічних груп 1-3 курсів, які відбулися на минулому тижні (16-20 вересня 2019 р.). 

     Основне питання, яке обговорювалось на зборах – це якість навчання. Були також розглянуті питання організації навчального процесу в НУБіП України, і зокрема, на факультеті ветеринарної медицини. Також розглядались питання результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів 1-3 курсів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», своєчасної ліквідації академічної заборгованості, практичної підготовки, визначення рейтингу студентів, правил нарахування додаткових балів та призначення академічних і соціальних стипендій, правил проживання та поведінки у навчальних корпусах університету та гуртожитку №6. Участь у зборах прийняли декан факультету Микола Цвіліховський та його заступники Василь Данілов, Сергій Деркач, Юрій Жук, а також голова студентської організації факультету Анастасія Сизоненко і голова студентського профбюро Оксана Захарова.

      У своєму виступі декан факультету Микола Цвіліховський акцентував увагу на підвищенні якості навчального процесу, відвідуванні занять, удосконаленні існуючих і розробці нових навчальних програм, адаптованих до Європейських стандартів. Він зупинився на тих викликах, які постають перед випускниками галузі «Ветеринарна медицина». По-перше – це введення з 2020 року зовнішнього незалежного оцінювання знань (ЗНО) з дисципліни «Іноземна мова» для випускників бакалавратури, і на це вже є відповідний наказ Міністерства освіти і науки України. Вразі його не здачі випускники бакалавратури не зможуть вступити на освітній ступінь «Магістр» і продовжити навчання для отримання диплома з кваліфікацією «Лікар ветеринарної медицини». По-друге – це запровадження з 2020 року для випускників певних галузей знань, в тому числі і для галузі «Ветеринарна медицина» ЄДКІ (єдиного державного кваліфікаційного іспиту) (постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №354.) І тому, студентам потрібно це пам’ятати і готовитись до цих випробувань. Тільки систематичне якісне навчання, старанна праця, самовіддача дасть можливість успішно пройти дані випробування.

      Заступник декана Василь Данілов детально проаналізував результати літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів 2-3 курсів спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» і зазначив, що для покращення результатів успішності є усі умови й підстави. Перш за все, це регулярне відвідування занять і щоденна наполеглива праця, як під час лекційних, лабораторних занять, так і в позаурочний час. Він відмітив, що частина студентів без поважних причин пропускають заняття, не вчасно їх відпрацьовують, байдуже ставлять до навчального процесу. Звичайно, з такими студентами прийшлось розпрощатись. Також обговорювалось питання організації практичної підготовки на базі навчально-дослідних господарств НУБіП України та базах практичної підготовки кафедр факультету. 

     Сергій Деркач, заступник декана, у своєму виступі нагадав усім присутнім про «Клятву студента», яку вони приймали в перший день навчання і закликав її дотримуватись. Також він детально зупинився на призначенні академічних та соціальних стипендій для певних категорій студентів, визначення рейтингу студента та нарахування додаткових балів, правилах поведінки у навчальних корпусах університету та гуртожитку. Сергій Деркач ознайомив студентів усіх курсів із проведенням культурно-масових та спортивно-масових заходів у осінньому семестрі 2019/2020 навчального року.

      Голова студентської організації факультету Анастасія Сизоненко та голова профбюро студентів Оксана Захарова інформували студентів про структуру та основні завдання, які покладаються на органи студентського самоврядування і закликали активних і творчих студентів приєднуватись до їхнього колективу. 

      Студенти задали ряд запитань керівництву факультету, на що були дані вичерпні відповіді. 


Василь Данілов, Сергій Деркач, Юрій Жук,
заступники декана
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015