До акредитації освітніх програм у НАЗЯВО готові!

24 вересня 2019 року
     В університеті 23 вересня успішно пройшов семінар-тренінг підготовки до нової процедури акредитації освітніх програм у НАЗЯВО.

     В роботі семінару прийняли участь Олена Єременко, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та гранти тих освітніх програм, які в 2019-2020 році підлягають первинній або повторній акредитації.

     У вступному слові Олена Володимирівна наголосила на важливій місії НАЗЯВО. На сьогодні забезпечення якості вищої освіти є вимогою сучасності, ключовим принципом Болонської декларації та незаперечним пріоритетом для академічної спільноти і державної освітньої політики країн Європи та інших розвинених країн світу. Рушійною силою забезпечення якості вищої освітив Україні має стати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, яке є незалежним постійно діючим колегіальним органом і створення якого передбачено Законом України “Про вищу освіту” 2014 року.

     Основними завданнями агентства Олена Єрмоленко визначила: 

  • гарантування якості освітніх програм через впровадження ефективної процедури їх акредитації;
  • формування політики доброчесності наукових досліджень;
  • моніторинг та аналіз результатів діяльності закладів вищої освіти щодо забезпечення якості освіти через проведення акредитаційних процедур і атестації наукових кадрів;
  • стимулювання участі українських закладів вищої освіти в міжнародних освітньо-наукових рейтингах на основі запровадження нових якісних критеріїв.

  

   

     Заступниця голови НАЗЯВО детально зупинилась на особливостях підготовки акредитаційної справи та прокоментувала процес проходження акредитації. Після закінчення доповіді Олена Єрмоленко відповіла на запитання гарантів освітніх програм університету. 

Лариса Кліх,
завідувач навчально-методичного відділу
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій