Навчально-методична рада розглянула нові вимоги до акредитації освітніх програм та затвердила нові і змінені положення

23 вересня 2019 року
     Нараду розпочав проректор з навчальної та виховної роботи Сергій Кваша листом міністра освіти України про «Про застосування державної мови в освітньому процесі». Після обговорення отриманої інформації рада перейшла до розгляду питань порядку денного.

    Про інформацію щодо готовності акредитаційних справ освітніх програм за спеціальностями та основні аспекти акредитації ОП за вимогами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіті (далі – НАЗЯВО) доповіла Лариса Кліх, начальник навчально-методичного відділу. Зокрема вона відзначила що на факультетах зареєстровані на електронних ресурсах НАЗЯВО заявки на поточні акредитації освітніх програм. Також вона звернула увагу що сьогодні за сприянням навчального відділу відбулась зустріч Олени Єременко, заступника голови НАЗЯВО з деканами, завідувачами кафедр та гарантами освітніх програм, з метою роз’яснення процедури акредитації за новими вимогами.

     Далі рада розглянула та затвердила зміни до «Положення про екзамени і заліки», в яких регламентується переведення студентів з боргами за навчальну сесію на індивідуальний план навчання, з метою погашення заборгованості.
     Також розглянули «Положення про оформлення навчальних видань в НУБіП України». Його представила директорка наукової бібліотеки Тетяна Кіщак. В Положенні йдеться про порядок оформлення та структуру навчальних видань, які рекомендуються до видання навчально-методичною радою. Згодом, Тетяна Кіщак доповіла про результати засідання комісії з академічної доброчесності.

     Декан економічного факультету Анатолій Діброва звернувся до членів методичної ради з питанням про клопотання перед вченою радою НУБіП України про внесення змін до Правил прийому 2019 р. у зв’язку із наказом МОН України від 16.07.2019р. №985 щодо проведення у 2019 році спеціальної організованої сесії єдиного вступного іспиту. Після обговорення його пропозицію одноголосно підтримали.

     Начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько доповів про підготовку ліцензійної справи ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» для студентів ОС «Бакалавр» 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва підготовки фахівців», з ліцензійним обсягом 200 осіб з урахуванням строків навчання.

  

     На завершення традиційно розглянули рукописи навчальної літератури та ухвалили клопотати щодо надання рекомендації вченій раді НУБіП України до друку.

Дмитро Касаткін
секретар навчально-методичної ради
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій