Актуальні питання організації виховної роботи в університеті розглянуто на раді виховної роботи університету

15 вересня 2019 року
     11 вересня 2019 року відбулося засідання ради з виховної роботи Національного університету біоресурсів і природокористування України під керівництвом проректора з навчальної та виховної роботи Кваші С.М.

     У своїй доповіді Сергій Миколайович підняв питання проведення виховної роботи зі студентським колективом університету, зосередивши увагу на тому, що така робота повинна бути не стихійною, а передбачати співпрацю й співдружність вихователів, викладачів-наставників, науково-педагогічний склад та адміністрацію інститутів і факультетів зі студентською молоддю.
     Він наголосив, що пріоритетними аспектами виховної роботи в гуртожитку є: створення умов для самопідготовки студентів; змістовна організація вільного часу студентів; виховання громадянської та особистої самосвідомості; формування моральних та етичних якостей; зберігання сімейних цінностей; інтелектуальний розвиток; турбота про здоров'я студентів.
     Також основна увага на першому курсі повинна спрямовуватися на вивчення особистості студента, виявлення активу групи та вдосконалення його роботи, формування згуртованого колективу, засвоєння студентами особливостей навчальної діяльності та правил внутрішнього розпорядку та поведінки у гуртожитках, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення важливої ролі вивчення суспільних дисциплін, педагогіки та психології, а також спеціальних предметів у підготовці майбутнього спеціаліста.

     На нараді також розглянуто нагальне питання щодо аналізу поселення студентів в гуртожитки НУБіП України, яке висвітлив заступник директора студентського містечка Лазаріді М.М. Він зупинився на перевищенні попередніх замовлень щодо нагальної проблеми поселення студентів інститутів та факультетів, особливо на розбіжності даних реально поселених студентів в гуртожитки університету на даний час.

     Директор ННЦ виховної роботи і соціального розвитку Ржевський Г.М. висвітлив питання особливостей проведення раптових перевірок санітарно-гігієнічних умов та виконання дотримання правил поведінки мешканцями гуртожитків, питання узгодження графіку загальних зборів мешканців гуртожитків та підготовки до проведення Дня Міжнародного студентського спорту.
     Він зазначив, що велика частина студентів проживає в гуртожитку, тому система форм і методів виховної роботи всіх структурних підрозділів і керівників виховної роботи повинна бути зосереджена саме на місце фактичного проживання студентів у гуртожитку. А також одним із пріоритетних напрямів роботи є створення комфортних житлово-побутових умов для мешканців гуртожитків, умов для їх ефективної самопідготовки та успішної реалізації творчих здібностей.
     Особливо зазначив на обов'язковому щомісячному проведенні підсумків на кращу кімнату гуртожитків силами студентської ради гуртожитку. Щотижневих перевірках (двічі) кімнат, з обов'язковим виставленням балів за санітарний стан в кожній кімнаті. А також проведення позачергових рейдів-перевірок відвідування студентами занять. Оприлюднення результатів перевірок з детальним аналізом під час нарад старостату. Проведення щотижневих нарад, присвячених стану справ в гуртожитку за участю заступника декана, коменданта, студентського самоврядування гуртожитку та студентської організації інституту та факультету, з обов'язковим висвітленням життя студентів на інтернет-сторінках кожного гуртожитку. наголосив на виконанні вимог наказу щодо щомісячного підведення підсумків за участі директора ННІ, декана факультету, представників студентської ради, а при необхідності наставників груп та студентського самоврядування, комендантів гуртожитків т.д.
     Запросив заступників директорів інститутів та заступників деканів факультетів з виховної роботи, вихователів гуртожитків та комендантів до тісної співпраці щодо проведення навчання спільно з відділом виховної роботи та студентських справ ННЦ виховної роботи і соціального розвитку студентського активу гуртожитків, обміну досвідом, проведення тренінгів.

     Також ним були зазначені основні напрямками виховного процесу в гуртожитку, якими є: здійснення виховної роботи з мешканцями на основі комплексного підходу, що є органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу університету; залучення студентів до активної діяльності з урахуванням їх індивідуальних особливостей; організація самоврядування і самообслуговування при вмілому педагогічному керівництві вихователя; створення позитивного морально-психологічного мікроклімату; здійснення допомоги студентам у самопідготовці до занять, оволодінні ними обраною професією; активна співпраця з батьками, громадськістю; сприяння формуванню у студентів здорового способу життя, організації дозвілля та змістовного відпочинку мешканців, робота щодо наближення умов проживання в гуртожитку до домашніх.

     Начальник відділу виховної роботи та студентських справ в своєму виступі зупинилась на аналізі посвяти в першокурсники та прийняття присяги по інститутам та факультетам. Наголосивши, що не всі інститути та факультети здійснили висвітлення святкових подій на сторінках сайту університету. А також представлено та обговорено план проведення Спартакіади студентів НУБіП України серед мешканців студентського містечка в навчальному 2019-20 р.р.

     Під час завершального виступу С.М. Кваша зазначив на важливому аспекті залучення студентської молоді до участі в різних видах соціально-корисної діяльності та участі в творчих, інтелектуальних та спортивних конкурсах.

Геннадій Ржевський,
директор ННЦ ВР і СР
Карина Арзуманян,
провідний фахівець відділу виховної роботи
та студентських справ ННЦ ВР і СР

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій