Вчена рада факультету інформаційних технологій: збільшено контингент студентів, відкрито нові спеціальності, активізовано співпрацю з ІТ компаніями

29 серпня 2019 року
     Розширене засідання вченої ради факультету інформаційних технологій відбулося за планом 29.08.2019 у визначений час о 10.00. У конференц залі корпусу 15 зібралися члени вченої ради та трудовий колектив факультету на чолі з деканом, доктором педагогічних наук, професором Глазуновою Оленою Григорівною. На засідання завітали і гості: проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку НУБіП України Ткачук Вадим Анатолійович та представник компанії Microsoft Кутузова Ніна.

За традицією, засідання відкрила декан факультету Глазунова О.Г., яка, згідно порядку денного, почала свою доповідь з підведення підсумків вступної компанії 2019 року та завдань колективу факультету у новому навчальному році. Олена Григорівна наголосила, що згалом контингент студентів за останні п’ять років збільшився з 527 (2015 р.) до 839 (2019 р.) і займає сьоме місце серед факультетів університету. Зокрема, 220 студентів нового набору ОС «Бакалавр» увійдуть з 1 вересня до аудиторій університету, серед них 21 студент нової спеціальності 125 «Кібербезпека». Олена Григорівна відмітила також, що 50 % вступників на скорочений термін навчання є власниками червоних дипломів. І тому на факультет покладено основне завдання забезпечити якість навчального процесу, кожного дня заходити в аудиторію озброєними практико-орієнтованими завданнями, ідеями для виконання проектів, кейсами з реальними виробничими ситуаціями.

Очільниця факультету відмітила, що особливу увагу було приділено зміцненню матеріально-технічної бази. У 2018 році придбано 2 сервери, інтерактивну панель, обладнання для лабораторії вбудованих систем та Інтернет речей. Протягом літнього періоду облаштовано лабораторію основ ІТ (нові меблі, фарбування кімнати, обладнання загальною вартістю понад 55 тис.грн.), академію Cisco (нові меблі, обладнання загальною вартістю понад 700 тис.грн.), вбудованих систем та Інтернет речей (ремонт кімнати, обладнання загальною вартістю понад 45 тис.грн), мультимедіа та 3D моделювання (меблі, обладнання на суму понад 25 тис.грн.). Навчальні лабораторії 224, 225, 213 доукомплектовано робочими місцями загальною кількістю 34 – для підключення студентами власних пристроїв, таким чином реалізовуючи підхід BYOD. Практично завершено фарбування стін коридору, відремонтовано підлогу в коридорі, облаштовано конференц-зал, прилеглу територію.

Для удосконалення навчального процесу у 2019 році укладено ліцензійну угоду з Майкрософт терміном на 3 роки, що дало можливість використовувати ліцензійне системне та прикладне програмне забезпечення, хмарні сервіси та О365. Студенти, які отримали обліковий запис у О365, отримали можливість встановити MS Office на 5 власних пристроїв. Навчальні лабораторії факультету повністю забезпечені ліцензійним ПЗ, ваучерами для складання професійної сертифікації.

Олена Григорівна відзначила, що здійснено кроки щодо кадрового зміцнення кафедр факультету. Кадрами в цілому укомплектовані кафедри інформаційних систем, економічної кібернетики, інформаційних і дистанційних технологій, комп’ютерних систем і мереж. Завершується процес кадрового забезпечення кафедри комп’ютерних наук. Назріла потреба у реформуванні частини кафедр факультету з метою більш чіткої спеціалізації кафедр та відповідальності за якість підготовки студентів за освітніми програмами.

Проаналізовано відповідність НПП Ліцензійним вимогам щодо провадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти. 100 % штатних НПП факультету відповідають 4 вимогам та 60 % НПП відповідають 7 вимогам. З метою поширення інформації про науковий та педагогічний потенціал факультету створено та розміщено на сторінках кафедр сайту університету портфоліо усіх НПП факультету.

Було відмічено, що факультет потребує реорганізації кафедри комп'ютерних наук в плані відгалуження нової кафедри, яка стане випусковою для спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Олена Григорівна наголосила на посиленні контролю за якістю освітнього процесу. Проведена підготовча робота щодо організації навчання магістрів за блочною технологією. Навчальний процес буде побудований навколо магістерського дослідження, яке буде виконуватися на замовлення роботодавців факультету та за їх участі із блочним підходом до вивчення навчальних дисциплін. Велику увагу слід приділити відвідуванню студентами занять. Контроль покладається, в першу чергу, на кураторів і старост груп. Наставники академічних груп повинні знати своїх підопічних. Де вони живуть, як вони живуть, чим дихають. До речі, кількість студентів, що проживають у гуртожитку з кожним роком збільшується. На даний момент їх 380. Проживають у 2, 3, 7 та 10-му. У цьому році, завдяки зусиллям деканату і особисто заступника декана з виховної роботи Волошиної Тетяни Володимирівни проведено ремонт у кімнатах гуртожитку.

Декан факультету зупинилась і на перспективах наукової діяльності факультету. Починаючи з 2016 року, кількість публікацій у журналах, які включені в Scopus, Web of Science та інші наукометричні бази даних, стабільна – від 28 до 32 – щорічно. Зокрема, кількість публікацій в Scopus та Web of Science (2016 – 5, 2017 – 14, 2018 – 20 статей). Найбільшу публікаційну активність демонструють науковці кафедр комп’ютерних систем і мереж, інформаційних та дистанційних технологій. З 2016 року науковцями факультету було подано 7 проектів наукових досліджень, 1 проект молодих вчених та 2 науково-технічних проекти на конкурс МОН. На жаль, лише проект молодих вчених пройшов конкурсний відбір. Науково-педагогічним працівникам потрібно працювати над збільшенням публікацій у Scopus, розширювати співпрацю з іншими кафедрами, адже кафедрам є чим пишатись. На кафедрі інформаційних систем – система «Деканат», комп'ютерних наук – «Розклад» та «Розподіл навантаження». Декан наголосила на необхідності співпраці з іншими кафедрами факультетів та інститутів університету, прикладні аспекти власних досліджень.

У обговоренні доповіді декана взяли участь завідувачі кафедр, викладачі, заступники декана.

Заступник декана з наукової роботи Ткаченко О.М. наголосив на необхідності розширення спектру індексації конференцій, запроваджувати публікацію статей англійською мовою, сприяти запровадженню нових проектів на факультеті. Також Олексій Михайлович звернув увагу на те, що факультету вже затісно у стінах корпусу. Адже відкриваються нові спеціальності, кількість студентів зростає і тому постає необхідність у збільшенні площ для навчальних аудиторій.

 

Заступник декана з навчальної роботи Клименко Н.А. зробила акцент на якості навчального процесу, відмітивши, що 90% магістрів факультету працевлаштовані за фахом. Це теж є показником роботи колективу. Адже їх навчили так, що вони змогли працевлаштуватись. Наталія Анатоліївна довела до відома присутніх інформацію про блочне навчання магістрів другого року навчання у цьому навчальному році. Навчальний план поділено на блоки по 5 тижнів. У кожному блоці по 2-3 дисципліни. Навчання буде проходити у четвер, п’ятницю, суботу. Обов’язковим буде моніторинг відвідування. Тому особлива відповідальність покладається на викладачів.

 

Завідувач кафедри комп'ютерних наук, к.т.н. Голуб Б.Л. відмітила плинність кадрів на кафедрі, відмітивши, що це проблема навчальних закладів, які готують фахівців ІТ-галузі. На кафедрі заснована лабораторія 3D-принтингу, яка є перспективною для виконання студентських робіт і досліджень. 

 

Завідувач кафедри інформаційних систем, к.е.н. Швиденко М.З. наголосив на необхідності зміни методики профорієнтаційної роботи з майбутніми студентами.

 

Завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н. Скрипник А.В. звернув увагу присутніх на глобальну проблему: цифровий розрив населення України, а саме 8 млн. не мають інтернету.

 

Завідувач кафедри комп’ютерних систем і мереж, д.т.н. Лахно В.А. доповів, що у зв’язку з відкриттям нової спеціальності, найбільша проблема кафедри полягає у недостатній кількості обладнання для викладання дисциплін з кібербезпеки. Тому, звернувся з проханням до керівництва університету розглянути питання фінансування обладнання для лабораторії кібербезпеки.

 

Завідувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, к.пед.н. Кузьмінська О.Г. відмітила, що кафедра хоч і не є випусковою, але на її базі працює декілька лабораторій: Microsoft Imagine Academy, BAS ERP, on-line навчання, госпрозрахункова лабораторія. Всі науково-педагогічні працівники кафедри однаково задіяні у житті як факультету так і університету. Олена Геронтіївна звернулась до представника Microsoft з проханнями: сприяти продовженню співпраці університету і Microsoft Imagine Academy, яка останнім часом дещо змінила формат і це негативно відобразилось на застосуванні саме цього продукту фірми та уможливлення проходження практик студентами на базі компанії Microsoft.

 

Прийняли участь у обговоренні і гості засідання. 

Представник компанії Microsoft Кутузова Н. відзначила, що між компанією і університетом укладена ліцензійна угода. Компанія співпрацює не один рік з навчальним закладом. Тому, у найближчому майбутньому планується створити на базі факультету сертифікаційний центр. А це дасть змогу сертифікувати не тільки студентів, а й викладачів. 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку НУБіП України Ткачук В.А. передав вітання з новим навчальним роком від ректора університету С.М. Ніколаєнка. Подякував колективу факультету за цікаву, конструктивну розмову, свідком якої він був. Пропозиції і зауваження будуть донесені до керівництва і враховані у подальшій роботі. Звернув увагу працівників на те, що на даний момент університет працює над формуванням «Концепції інформатизації університету» і та інформація, яку отримав Вадим Анатолійович на цьому засіданні буде корисною у цій справі.

В результаті обговорення було прийнято одноголосно проект рішення вченої ради та затверджено план роботи вченої ради факультету інформаційних технологій на 2019-2020 навчальний рік.

 

Глазунова О.Г.,
декан факультету інформаційних технологій

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook