Відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради факультету ветеринарної медицини

29 серпня 2019 року
     29 серпня 2019 р. на факультеті ветеринарної медицини відбулися збори трудового колективу та розширене засідання вченої ради. На зборах був присутній ректор університету Ніколаєнко Станіслав Миколайович.

     На початку роботи зборів та розширеного засідання вченої ради ректор університету Станіслав Ніколаєнко та декан факультету Микола Цвіліховський урочисто відкрили відремонтований та облаштований сучасними меблями конференц-зал для урочистих засідань та були вручені Почесні грамоти НУБіП України професорам Засєкіну Д.А., Мельнику О.П., Сороці Н.М., Томчуку В.А., Трокозу В.О., доценту Гальчинській О.К.

     На засіданні з доповіддю «Про підсумки діяльності науково-педагогічного колективу факультету в 2018-2019 навчальному році та завдання на новий навчальний рік» виступив декан факультету Микола Цвіліховський

     Заслухавши та обговоривши доповідь декана, учасники розширеного засідання Вченої ради відзначають, що факультет динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива 2020». За останні два роки на факультеті оптимізовано структуру управління, оновлено кадри, що дало синергетичний ефект діяльності, консолідувало зусилля структурних підрозділів колективу на поліпшення якості підготовки фахівців, покращення наукової, науково-методичної та виховної роботи. Наразі перед колективом факультету стоїть нагальне завдання – надалі поліпшувати якість навчально-виховного і дослідницького процесів, забезпечувати конкурентоспроможність випускників, сприяти самоудосконаленню, росту професіоналізму кожного науково-педагогічного працівника, вченого, співробітника.

     Микола Цвіліховський відзначив, що на факультеті навчається 1247 студентів, з них на програмах підготовки бакалаврів 338 (27 %), магістрів – 909 (73 %). На контрактній основі проходять підготовку 633 (51 %) студентів. За результатами 2 семестру 2018-2019 н.р. показник успішності складає – 97,4 %, на «4» і «5» навчається 56 % студентів.
     Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, який нараховує 3 академіки і член-кореспонденти НААН України та 16 академіків і член-кореспондентів громадських академій, 30 докторів наук, професорів, 73 кандидатів наук, доцентів, старших викладачів та асистентів і 5 асистентів без наукового ступеня. Ними у 2018-2019 н.р. видано 2 підручники, 41 навчальних посібників, 16 словників, довідників, брошур, 118 (525,6 д.а.) методичних вказівок (у т.ч. 8 − англійською мовою) для забезпечення навчального процесу студентів ОС «Бакалавр» та «Магістр» галузі знань «Ветеринарна медицина».
     Науково-педагогічні працівники факультету активно співпрацюють з регіональними ВНЗ І-ІІ р.а. − Немішаївським агротехнічним та Мукачівським аграрним коледжами, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Ветеринарна медицина» і випускники яких продовжують навчання на факультеті ветеринарної медицини. Ведеться активна співпраця з радою роботодавців. З метою підвищення якості клінічної підготовки студентів та наукових досліджень укладені угоди про стратегічне партнерство та науково-технічне співробітництво факультету з державними і приватними клініками ветеринарної медицини, Українською молочною компанією, Центром сучасної ветеринарної медицини, «Зоолюкс», «Алден-Вет», ТОВ «Магнат», державним НДІ лабораторної діагностики та ветсанекспертизи, регіональними лабораторіями ветеринарної медицини, інститутом ветеринарної медицини НААН, ТОВ «Нестле Україна», фірмою «Роял Канін Україна», Німецько-Українською НВФ «Бровафарма», Центром сучасної ветеринарної діагностики НВО Біотестлабораторія та ін. 
     За результатами участі студентів у наукових заходах та олімпіадах у 2019 році отримано: третє індивідуальне і третє командне місця у Всеукраїнській олімпіаді з «Ветеринарної медицини», друге індивідуальне і третє командне місце у Всеукраїнській олімпіаді з «Біології», друге індивідуальне і перше командне місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з ветеринарної медицини. ННВ Клінічний центр «Ветмедсервіс» факультету є кращою клінічною базою підготовки лікарів ветеринарної медицини (1 місце серед 10 факультетів ветеринарної медицини України).
     У 2018-2019 н.р. колективом факультету підготовлено і випущено 457 фахівців, у т.ч. 251 магістрів та 206 бакалаврів.
     У складних умовах нинішньої вступної кампанії в 2019 році на факультет прийнято 435 вступників, у т.ч. 376 магістрів і 59 бакалаврів. Ліцензійний обсяг підготовки фахівців ОС «Магістр» спеціальності «Ветеринарна медицини» заповнено на 95 %. На контрактну форму підготовки фахівців ветеринарної медицини за ОС «Бакалавр» та «Магістр» на 1-й курс прийнято 246 осіб, що становить 57,1 % від числа всіх вступників.

     Науково-інноваційна діяльність. У 2018-2019 н.р. виконувались 36 наукових тем, у т.ч. 7 бюджетних, 3 госпдоговірні і 2 за міжнародними грантами на загальну суму 1792,3 тис. грн., що становить 18,31 тис. грн. на 1 НПП (в середньому по університету – 24,8 тис. грн.).
     Науковцями факультету видано 43 монографії, 10 науково-практичних рекомендацій, 974 наукових статей та тез доповідей конференцій, у т.ч. 106 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародної бази SCOPUS та інших наукометричних баз, одержано 42 патенти.
     У 2018-2019 н.р. на базі факультету було проведено 5 Міжнародних науково-практичних конференцій, Всеукраїнський, Українсько-Польський та Україно-Іспанський науково-практичні семінари до 100 річчя факультету ветеринарної медицини.
     На факультеті за 3 науковими спеціальностями та 11 спеціалізаціями проходять підготовку 53 аспіранти і 3 докторанти; функціонує 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. У 2018-2019 н.р. працівниками факультету захищено 18 дисертацій у т.ч. 4 на здобуття наукового ступеня доктора і 13   – кандидата наук. Отримано 5 Міжнародних освітньо-наукових грантів для викладання, навчання та стажування молодих вчених і студентів за кордоном.

     Міжнародна діяльність. Науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти впродовж навчального року брали участь у багатьох Міжнародних заходах за кордоном, а саме: стажуванні в Естонському університеті наук про життя (Тарту, Естонія), Західно-Поморському технологічному університеті у Щецині, Люблінському та Вроцлавському природничих університетах (Польща), Державному університеті Північної Кароліни (США), університетах Цюріха (Швейцарія), Відня (Австрія), Барселони (Іспанія), Державному інституті серологічних досліджень (Копенгаген, Данія), університетах ветеринарної медицини та фармації (Брно, Чехія; Кошице, Словаччина), інституті Фрідріха Леффлера (Німеччина), факультеті фармацевтичних медико-біологічних і ветеринарних наук Антверпенського університету (Антверпен, Бельгія), Європейській ветеринарній конференції з реанімації та інтенсивної терапії тварин (Таллін, Естонія). Здійснювались підготовка та видання спільних підручників і навчальних посібників та проведення наукових досліджень у рамках Міжнародної наукової кооперації. 
     Згідно з додатком до угоди з Вроцлавським природничим університетом п’ятий рік поспіль забезпечується двотижнева навчальна практика студентів на факультетах ветеринарної медицини НУБіП України та Вроцлава (Польща).
     Нині на факультеті навчається 18 іноземних студентів з 13 країн: КНР, Еквадору, США, Ізраїлю, Туреччини, Ірану, Алжиру, Польщі, Росії, Лівану, Йорданії, Індії та Марокко. В нинішньому році студентами факультету стали представники 8 країн. 4 наших студенти впродовж одного семестру пройшли навчання за кордоном за програмою Еразмус + в Іспанії, Румунії та Естонії.

     Виховна робота на факультеті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях національної та світової культури, соціально зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і діяльності в сучасних умовах. 
     Традиційно на факультеті проходить конкурс «Дебют першокурсника», «Краса ФВМ», студенти факультету брали активну участь у загальноуніверситетських заходах – Голосіївська весна – 2019, Пісенні баталії в НУБіП, інтелектуальна академічна група, студентська республіка, День університету та інших. Команди факультету з ігрових видів спорту беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» з отриманням призових місць.

     Основними напрямками діяльності факультету на 2019-2020 н.р. вважати:

1. Загальнофакультетські завдання:

 • продовжити активну співпрацю з Держдепартаментом ветеринарної медицини України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національною академією аграрних наук України, а також радою Роботодавців факультету, міжнародними організаціями з метою вирішення важливих питань законодавчого забезпечення підготовки лікаря ветеринарної медицини, підвищення ролі колективу в житті університету, налагодження навчального, наукового і соціально-економічного партнерства;
 • забезпечити підвищення показників кафедр та окремих науково-педагогічних працівників наукометричних даних SCOPUS, Web of Science, Pubb Med та інших наукометричних базах;
 • завершити реорганізацію кафедр факультету з утворенням потужних колективів науково-педагогічних працівників із штатом від 10 і більше посадових одиниць;
 • продовжити реалізацію заходів щодо економії всіх енерговитрат, домогтися їх зменшення порівняно із 2018 роком;
 • оптимізувати штатну чисельність працівників усіх структурних підрозділів факультету, забезпечити суворий контроль за збереженням та раціональним використанням товарно-матеріальних цінностей;
 • активізувати роботу щодо залучення додаткових джерел фінансування шляхом отримання міжнародних грантів та проектів за всіма напрямами діяльності;
 • продовжити інтеграцію наукової та освітньої діяльності факультету через узгодження тематик курсових і магістерських робіт з виробництвом та бізнесом;
 • збільшити доходи спеціального фонду факультету упродовж 2019-2020 н. р. на 30 %;
 • забезпечити підвищення кваліфікації НПП за спільними програмами наукового та практичного навчання в міжнародних, вітчизняних наукових установах і на виробництві.

2. В освітній та виховній діяльності:

 • врахувати освітні виклики 2020 р., що стосуються незалежної державної атестації випускників ЗВО за галуззю знань «Ветеринарна медицина» із складанням ними єдиного кваліфікаційного іспиту;
 • у зв’язку із введенням у 2020 р. ЗНО з іноземної мови для випускників бакалаврату передбачити у навчальному плані їх підготовки дисципліну «Іноземна мова» у 8-му семестрі (4 курс повного терміну підготовки) та 6-му семестрі (3 курс скороченого терміну підготовки);
 • переглянути навчальні програми та зміст дисциплін навчального плану підготовки лікаря ветеринарної медицини ОС «Магістр» з урахуванням Стандартів МОН та привести їх у відповідність з рекомендаціями МЕБ;
 • продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу підготовки лікаря ветеринарної медицини шляхом введення новітніх технологій та використання експериментальних методик у клінічній практиці. З цією метою створити нові навчально-наукові лабораторії за стандартами факультетів ветеринарної медицини провідних Європейських університетів, а саме: «Альтернативних методів навчання і досліджень у ветеринарній медицині» (комп’ютерні технології, манекени тварин, платиновані біологічні об’єкти); «Судова ветеринарна експертиза»; «Пластинації біологічних об’єктів» тощо;
 • у співпраці з радою роботодавців факультету та за її сприяння переглянути існуючі і заключити нові угоди на проходження практичної підготовки студентів у клініках ветеринарної медицини, с.-г. підприємствах та інших установах різних форм власності;
 • з метою популяризації професії лікаря ветеринарної медицини, мотивації та залучення на навчання талановитої молоді створити на базі ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» факультету «Доклінічну школу ветеринарної медицини».
 • оновити поголів’я та збільшити кількість продуктивних тварин і птиці різних видів у стаціонарах факультету для розширення можливостей практичного навчання студентів;
 • створити нові спеціалізовані кабінети на базі ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс»: реабілітації тварин з вадами опорно-рухового апарату (з використання бігової доріжки кафедри анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка); стоматології тварин; ветеринарної дерматології та грумінгу; КТ-діагностики, ендоскопії тварин;
 • забезпечити 100 % виконання держзамовлення та максимальне заповнення ліцензійних обсягів підготовки фахівців ветеринарної медицини у 2020 році;
 • запропонувати ввести до навчального плану підготовки фахівців (за вибором університету) дисципліну «Біобезпека, біозахист, біоетика»;
 • сформувати і ввести в дію з наступного року магістерську програму «Лабораторна діагностика біоресурсів»;
 • розмістити усі навчально-методичні комплекси вивчення дисциплін ветеринарної медицини на електронному порталі НУБіП України;
 • продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових тематик кафедр з обов’язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та публікацією матеріалів досліджень;
 • продовжити практику обов’язкового стажування науково-педагогічних працівників на сучасних с.-г. підприємствах, клініках ветеринарної медицини, сучасних фармпідприємствах та лабораторіях тощо з метою розширення світогляду та рівня практичної підготовки за окремими спеціалізаціями;
 • активізувати роботу студентського самоврядування через залучення нових талановитих активістів до студентської організації факультету та студентської ради гуртожитку;
 • надавати більш дієву консультаційну допомогу відокремленим структурним підрозділам НУБіП України (Немішаївський, Мукачівський коледжі) у формуванні навчальних планів та змісту підготовки фельдшерів ветеринарної медицини з метою подальшого їх навчання на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України;
 • нарощувати потенціал із забезпечення післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини України за відповідними спеціалізаціями за державним замовленням і на комерційній основі із широким залученням кадрового потенціалу та МТБ кафедр, ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» та ін. структурних підрозділів факультету.

3. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:

 • структурувати наукові лабораторії факультету на основі ефективності їх діяльності, наукової, виробничої та фінансової доцільності;
 • відновити фахову приналежність віварію;
 • розробити міждисциплінарні наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування;
 • створити глобальну комісію з біоетики з перспективою визнання її у Міжнародних інституціях;
 • підвищити рейтинговий статус фахового наукового видання – журналу «Український часопис ветеринарних наук» (Ukrainian journal of Veterinary Sciences);
 • залучати до аспірантури та докторантури талановиту молодь;
 • активізувати публікації наукових статей у провідних журналах, що входять до міжнародних науко метричних баз Scopus та Web of Science;
 • збільшити в рази надходження коштів до спеціального фонду за рахунок виконання досліджень та надання наукових послуг;
 • провести Міжнародні науково-практичні конференції та тематичні круглі столи за участю студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу та співробітників приурочені до 100-річчя факультету ветеринарної медицини;
 • діяльність кафедр спрямувати на пошук та здобуття Міжнародних наукових грантів, активну участь у тренінгах-семінарах, стажування в наукових Центрах розвинутих країн;
 • визначити пріоритетні теми дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, затвердити їх та розмістити на сайті факультету;
 • підвищити захист дисертаційних робіт у термін аспірантури до 85%. Досягти в 2019-2020 н.р. захисту здобувачами факультету 5 докторських та 10 кандидатських дисертацій;
 • активізувати роботу з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (патенти, методичні розробки, наукові консультації тощо) та заключення кафедрами госпдоговірних тематик з можливістю участі вчених факультету у регіональних програмах і проектах;
 • активізувати роботу колективу на здобуття Державних, галузевих та іменних премій;
 • залучити молодих вчених до поглибленого вивчення іноземних мов, пошуку наукових грантів та участі в них, зайняття кожним з них державницької позиції в освітянській, науковій діяльності та повсякденному житті.

4. У міжнародній діяльності:

 • розширити співробітництво із зарубіжними університетами з метою адаптації до Міжнародної системи вищої освіти; 
 • освоїти загальноєвропейський простір наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини, що передбачає спільне з іншими країнами проведення наукових досліджень, симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів тощо;
 • спільно з факультетами ветеринарної медицини Вроцлавського та Люблінського природничих університетів (Польща), університету Анкари (Туреччина) та ін. продовжити реалізацію наукового проекту «Біоморфологія коней» (анатомо-генетичний проект) з дослідження ДНК із палеонтологічних матеріалів коней;
 • організувати широку рекламу освітніх та дорадчих послуг факультету ветеринарної медицини на міжнародній арені з метою залучення іноземних студентів до навчання на факультеті ветеринарної медицини НУБіП України;
 • активізувати роботу з Європейською асоціацією факультетів ветеринарної медицини.

5. Для зміцнення матеріально-технічної бази та фінансово-економічної діяльності факультету:

 • здійснювати пошук нових шляхів (гранти, у т.ч. Міжнародні, спецкошти від госпдоговірних угод, діяльності ННВЛ, випускники факультету, партнери, благодійний фонд тощо) для постійного покращення матеріально-технічної бази кафедр шляхом придбання лабораторного обладнання та приладів для проведення занять із студентами з метою набуття ними практичних навиків і компетенцій;
 • повністю перейти на енергоощадні технології в приміщеннях навчального корпусу № 12 та студентського гуртожитку № 6.
 • впроваджувати в практику ветеринарної медицини новітні технології, діагностичні тест-системи та ветеринарні препарати, а також наростити контингент слухачів післядипломної освіти на контрактній основі (у 2-3 рази);
 • збільшити в 2,0 рази надходження позабюджетних коштів від діяльності ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» та ін. навчально-науково-виробничих підрозділів;
 • внести доповнення до прейскуранту надання послуг ННВ Клінічного центру «Ветмедсервіс» шляхом генерації нових ідей і розробок фундаментальних і клінічних кафедр факультету;
 • розширити спектр навчально-науково-виробничих послуг на основі прямих договорів із підприємствами різних форм власності та збільшити обсяг надходжень позабюджетних коштів на наукові дослідження за рахунок госпдоговірних угод;
 • організувати комерційні курси і консультації для виробничників, бізнесменів та інших категорій слухачів з метою отримання ними додаткових, якісних та змістовних послуг вузькопрофільних фахівців.

Василь Данілов,
заступник декана
 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook