Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації. До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України»

25 вересня 2019, 10:00
Корпус № 3, 7; вул. Героїв Оборони, 15 та 12-А, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ЗАПРОШУЄ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У

 

МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Рослинництво XXI століття: виклики та інновації.  До 120-ти річчя кафедри рослинництва НУБіП України»

 

Дата проведення конференції: 25-27вересня 2019 р.

Мета конференції: оприлюднення та узагальнення проблем в рослинництві, шляхів їх вирішення світовою та вітчизняною науковою спільнотою, підвищення ефективності та якості наукових досліджень, впровадження інноваційних розробок у виробництво, адаптація навчального процесу підготовки фахівців до потреб виробництва.

Місце проведення: НУБіП України, корпус №3, 7, вул. Героїв Оборони, 15 та 12-а, м. Київ, Україна, 03041.
Контактна особа: Антал Т.В. (+380) 688374199. Роб. тел.: (044) 527-86-26.

До участі в конференції запрошуємо: вчених, освітян, докторантів, аспірантів, магістрантів, представників бізнесу та виробництва.
Тези доповідей будуть опубліковані в матеріалах конференції.

Офіційна мова конференції: українська, англійська.

Секції конференції

Секція 1. Стійкість та контроль біотичних та абіотичних стресів рослин: довкілля, стабільність, управління. Інтродукція та диверсифікація культур: еволюція, генетичні ресурси, ресурсний потенціал. Адаптивні технології вирощування сільськогосподарських культур.
Секція 2. Продуційниий процес рослини, агроценозу та його удосконалення: селекція, генетика, фізіологія та підтримуючі технології.
Секція 3. Інноваційні технології в рослинництві.
Секція 4. Фітоенергетика.
Секція 5. Наноматеріали та технології їх використання в рослинництві
Секція 6. Якість та використання продукції рослинництва: функціональність, харчова цінність, безпечність.
Секція 7. Економіка та менеджмент виробництва та використання продукції рослинництва.
Секція 8. Інтеграція науки, освіти і виробництва.

Реєстрація та подання інформаційних матеріалів до 10 вересня 2019 р.

     Інформаційний лист: 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій