Міжнародна науково-практична конференція «Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач (до 200-річчя від дня народження)»

26 вересня 2019, 9:00
Корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Гуманітарно-педагогічний факультет

запрошує взяти участь

у Міжнародній науково-практичній конференції
«Пантелеймон Куліш – громадянин, науковець, перекладач
(до 200-річчя від дня народження)»

 

Дата проведення конференції: 26 ‒ 27 вересня 2019 р.

Мета конференції: розглянути актуальні питання теорії і практики лінгвістики, перекладу, етнокультурології; надати можливість обміну практичним досвідом і науковими розробками; сприяти встановленню і розвитку контактів у сфері наукової співпраці між навчальними закладами, науковцями й практиками України та зарубіжжя.

Місце проведення: гуманітарно-педагогічний факультет, навч. корпус № 3, ауд. 309, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041.

До участі в Міжнародній конференції запрошуємо науковців, аспірантів, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

     Напрями роботи конференції

  1. Літературна творчість Пантелеймона Куліша.
  2. Перекладацька спадщина Пантелеймона Куліша й актуальні проблеми перекладу.
  3. Видатна постать Пантелеймона Куліша в українській історії й сьогоденні.
  4. Лінгвістичні й культурологічні аспекти мовної освіти.
  5. Педагогічні праці Пантелеймона Куліша в контексті національної педагогіки.
  6. Пантелеймон Куліш і національна ідея.
  7. Редакційно-видавнича діяльність П. Куліша.

Тези доповідей будуть надруковані у матеріалах конференції, наукові статті ‒ у наукових журналах «Міжнародний філологічний часопис (International journal of philology)», «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія (Humanitarianstudios: pedagogics, psychology, philosophy»).


Подання інформаційних матеріалів до 10 вересня 2019 р.

Інформаційний лист
 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій