УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС ПРОЕКТІВ НДР МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА 2020 РІК!

9 липня 2019 року
м. Київ НУБіП України

 

УВАГА! ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

ПРОЕКТІВ НДР МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА 2020 РІК!

 

В університеті з 15 липня  оголошується І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, подальше виконання яких розпочнеться у 2020 році за рахунок коштів загального фонду державного бюджету згідно з тематичними напрямами (секціями):

Ø    нові технології транспортування, перетворення та зберігання енергії; впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика;

Ø    нові технології розвитку: транспортної системи, у тому числі розумний, зелений та інтегрований транспорт; ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування; озброєння та військової техніки; дослідження з найбільш важливих проблем ядерної фізики, радіофізики та астрономії;

Ø    нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології;

Ø    нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування;

Ø    технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; органічне виробництво і продовольча безпека;

Ø    економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства;

Ø    актуальні проблеми педагогіки, психології та соціології; інтеграція до європейського науково-освітнього простору; соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців з місць військових конфліктів, сімей поранених і загиблих; підтримка обдарованої молоді та формування у дітей сучасного світогляду, моральної і громадянської позиції;

Ø    правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції;

Ø    актуальні проблеми українознавства, літературознавства, мистецтвознавства, мовознавства та соціальні комунікації;

Ø    розробка і  впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології;

Ø    розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

Строк виконання проектів наукових робіт і науково-технічних розробок до 3 років.

Прогнозований обсяг фінансування проектів не менше 300 тис. грн на рік.

Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) в університеті та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

кандидат наук, віком до 35 років;

- докторант або доктор наук, віком до 40 років.

Науковець може бути керівником тільки в одній роботі, враховуючи й ті, які розпочаті в минулі роки.

До складу виконавців проекту входять студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники, вік яких на момент подання проекту не перевищує 35 років.

У міждисциплінарних наукових проектах з метою якісного забезпечення керівництва науковим напрямом дозволяється залучати співкерівником проектудокторанта або доктора наук віком до 40 років.

Обговорення проектів НДР відбувається на засіданнях кафедр, наукових лабораторій, де визначаються доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання робіт. Відбір проектів відбувається після їх обговорення на науково-технічних/наукових радах НДІ/ННІ/факультету.

Наукові керівники проектів, підготувавши проект, подають його до науково-організаційного відділу НДЧ (корп. 3, ауд. 215) для попередньої оцінки на відповідність встановленим вимогам. Отримавши дозвіл НОВ НДЧ, наукові керівники самостійновводять проекти НДР в інформаційну систему «Наука в університетах» за посиланнямhttps://kis.rit.org.ua за формою, затвердженою наказом МОН України.

До 20 серпня до науково-організаційного відділу НДЧ необхідно подати:

наукові керівники:

- проект наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки, що пропонується до виконання у науково-дослідних інститутах/ навчально-наукових інститутах/ факультетах у 2020 році, у роздрукованому з єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» виді, у 2-х примірниках;

згоду на участь у виконанні дослідження чи розробки всіх основних виконавців проекту;

- листи підтримки до проектів від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки;

- інформацію до проекту (для подальшої публікації);

директори НДІ/ заступники директорів ННІ та заступники деканівфакультетів з наукової роботи:

- зведений перелік проектів наукових робіт по науковому підрозділу;

- витяг з протоколу засідання науково-технічної/наукової ради НДІ/ННІ/факультету.

 

Детальна інформація про умови конкурсу за посиланням:

Наказ НУБіП України про оголошення конкурсу.

Положення про проведення МОН України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених.

Форма проекту наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки.

Інформація до проекту (для подальшої публікації).

Згода на участь у виконанні проекту.

Інформація до проекту (для подальшої публікації).

Фінансова документація.

 

Іван Роговський

 
 
 
 
 

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook