В НУБіП України розпочалась акредитаційна експертиза підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

25 червня 2019 року
     24 червня 2019 р., відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2019 р. № 904-л, на економічному факультеті  Національного університету біоресурсів і природокористування України розпочалось проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 

     До роботи упродовж 24-26 червня 2019 р. приступила експертна комісія у складі:

     голова комісії: Купалова Галина Іванівна – завідувач кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор;

     член комісії: Валінкевич Наталія Василівна – завідувач кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету, доктор економічних наук, професор.

     У перший день роботи експертна комісія ознайомилась з загальною характеристикою та контингентом студентів освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

 

     Голова комісії Галина Купалова та член комісії Наталія Валінкевич зустрілись з деканом економічного факультету Анатолієм Дібровою та колективами випускових кафедр, який ознайомив з основними здобутками факультету та випускових кафедр біржової діяльності і торгівлі, підприємництва та організації агробізнесу за останні п’ять років.

     Експертна комісія мала змогу оцінити зміст підготовки, матеріально-технічне забезпечення, кадровий потенціал та навчально-методичне забезпечення дисциплін на випускових кафедрах щодо визначення рівня підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Леся Воляк,
заступник декана економічного факультету
Анна Слободяник,
доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015