Навчання за магістерською програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами» – крок до успішної кар'єри

17 червня 2019 року
     12 червня 2019 року на кафедрі виробничого та інвестиційного менеджменту відбувся захист випускних робіт магістрів спеціальності «Менеджмент», освітньо-наукової програми «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами». 

     Слід зазначити високий рівень підготовки представлених до захисту магістерських робіт та зауважити на тому, що всі обрані теми дослідження виокремлюються своєю неординарністю, інноваційним підходом та креативністю.

     Так, не могло не привернути увагу дослідження Швед Діани «Особливості вибору джерел фінансування інвестиційних проектів» – це фундаментальне дослідження по вибору джерел фінансування інвестиційних проектів, адже реалізація будь якого проекту неможлива без його фінансового забезпечення.

  

     Питанню державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні, пошуку дієвих інструментів державного управління інвестиційним процесом присвячена робота Дмитра Куценка, в якій зосереджено увагу на розробленні державної інвестиційної політики, формуванні й удосконаленні законів та інших нормативно-правових актів, наданні податкових пільг, посиленні контролю над цільовим використанням державних інвестиційних коштів тощо.

     Найбільшу увагу привернули неординарні, основані на практиці розробки нашими магістрантами бізнес проектів. «Особливості бізнес-проектування тепличного господарства з вирощування зелені» – це робота Ольги Лазарищак, в якій вона зробила детальні розрахунки проекту з вирощування зелені із врахуванням можливих ризиків та загроз.

     Бізнес проект по створенню і роботі мікропідприємств у бджолярстві Віктора Нечипоренка вразив своєю новизною, адже це, з одного боку, дуже добре розвинена галузь сільського господарства в Україні, з іншого, – враховуючи існуючи проблеми, нашій країні з кожним роком все важче залишатися серед лідерів з виробництва меду в Європі та світі.

  

     Всім відомо, що найбільш гостра проблема наших міст і інших населених пунктів – це проблема видалення і переробки твердих побутових і промислових відходів. Тому запропонований в роботі Євгеном Кириленком бізнес-план створення приватного міні заводу з переробки сміття, розроблення заходів щодо вдосконалення законодавства в частині поводження з ТПВ, а також запропоновані шляхи розвитку даної сфери як приватного бізнес сектору України є досить актуальною темою дослідження.

  

     Магістерська робота Олени Нікітіної «Бізнес-проектування підприємств з переробки козиного молока» була представлена з презентацією виробленої продукції та заслуговує на свою увагу тим, що своїм проектом, розрахунками та перспективами автор довела доцільність створення даного підприємства.

  

     Робота Ольги Данч «Вплив іноземного інвестування на економічну безпеку України» є не менш актуальною, тому що інвестиційна складова економічної безпеки займає визначальне місце в економічній безпеці країни загалом, а забезпечення економічної безпеки і реалізація національних інтересів мають бути прерогативою інвестиційної політики держави.

     Не більш цікавими були дослідження з використанням інноваційних підходів. Так, робота Івана Гринішина з дослідження інноваційних рішень в організації дозвілля молоді, а саме розвитку в Україні нового виду спорту – кіберспорту, його креативний підхід до цього питання, дав нам змогу подивитись на питання організації дозвілля молоді з іншого боку, враховуючи вимоги сьогодення.

     Анастасія Коротун у своїй роботі «Управління ризиками інноваційних проектів» ґрунтовно дослідила і розробила змістовні практичні рекомендації по удосконаленню управління ризиками при реалізації інноваційних проектів в екологічній сфері.

     Магістерська робота Лілії Гороної – це змістовне і комплексне дослідження, присвячене актуальній темі ефективного управління інвестиційною діяльністю в одній із найважливіших складових економіки – аграрній сфері, зокрема на прикладі ПАТ «Миронівський хлібопродукт», дало можливість надати реальні пропозиції по удосконаленню інвестиційного процесу в аграрних підприємствах.

Ми пишаємося нашими дослідниками, які на даний час вже працюють в провідних вітчизняних та закордонних компаніях!

     Ми пишаємося і щиро бажаємо успіхів тим магістрам, які успішно склавши іспити і захистивши свої роботи в НУБіП України, поїхали до Польщі, де у них у липні відбудеться захист магістерських робіт і отримання дипломів магістра державного зразка з «Управління національною безпекою» у Поморській Академії м. Слупська за програмою подвійних дипломів!

     Ми не зупиняємося на досягнутому – попереду у нас багато роботи по втіленню спільних проектів з нашими цілеспрямованими студентами, які, завдяки успішному навчанню за освітньо-науковою програмою «Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами», стали вже не магістрантами, а справжніми Спеціалістами з великої букви!

 

Анна Дергач,
старший викладач кафедри виробничого
та інвестиційного менеджменту

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій