55 студентів університету − переможці та призери Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р.

29 травня 2019 року
     Підійшов до завершення ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р., яка проводилася згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. № 1313.

     Наш університет у 2019 році згідно з наказом ректора від 12.12.2018 р. № 1419 приймав кращих студентів з усієї України на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з:

а) навчальних дисциплін:

  • німецька мова − 10-12 квітня;
  • загальна екологія – 17-19 квітня;
  • хімія – 17-20 квітня;

б) спеціальностей і спеціалізацій:

  • якість, стандартизація та сертифікація − 17-19 квітня;
  • водні біоресурси та аквакультура, водні біоресурси – 17-19 квітня;
  • технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 14-16 травня.

     Понад 400-х студентів із більш ніж 60-ти закладів вищої освіти України взяли участь у зазначених олімпіадах.

     Загальна кількість олімпіад у ІІ етапі, в яких взяли участь 188 студентів НУБіП України − 69, у тому числі:

  • зі спеціальностей ОС «Магістр» і «Бакалавр» − 31;
  • з навчальних дисциплін − 38.

     Кількість студентів НУБіП України − учасників ІІ етапу олімпіади, переможців і призерів, у тому числі у командному заліку, у розрізі ННІ та факультетів наведено у таблиці (результати попередні, офіційні результати будуть оприлюднені у наказі МОН України в серпні 2019 р.).

Назва підрозділу

Кількість

учасників,

студенти

Переможці

 та призери,

місця

Переможці

та призери

у командному заліку,

місця

Факультет захисту рослин, біотехнологій і екології

25

1, 1, 2, 2, 2,

3, 3, 3, 3

1, 1, 1

Агробіологічний факультет

12

1, 1, 2, 2, 2,

3, 3

1, 2, 2

Економічний факультет

27

2, 3, 3, 3, 3, 3

̶

Гуманітарно-педагогічний факультет

17

2, 2, 2, 2, 3

2, 3

Факультет конструювання та дизайну

17

2, 2, 2, 3

̶

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

25

1, 2, 3

2, 3

Факультет аграрного менеджменту

10

3, 3, 3

̶

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

7

1, 2, 3

̶

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

6

1, 1

1, 1

Факультет ветеринарної медицини

6

2, 3

3, 3

Факультет землевпорядкування

6

2, 2

2, 2

ННІ лісового та садово-паркового господарства

5

1, 2

2

Механіко-технологічний факультет

9

3, 3

̶

Факультет інформаційних технологій

3

2, 2

̶

ННІ післядипломної освіти

7

2, 2

Юридичний факультет

6

3

3

 

Всього

188

55

18

 

     Кращих результатів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р. досягли факультети: захисту рослин, біотехнологій і екології − 9 призових місць; агробіологічний − 7; економічний − 6; гуманітарно-педагогічний − 5 призових місць; тваринництва та водних біоресурсів ̶  два 1 місця в особистому заліку та два ̶  у командному.

     55 студентів НУБіП України стали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р.

1 місце − 9 студентів

Роман Вознюк − Водні біоресурси та аквакультура
Роман Зінченко − Якість, стандартизація та сертифікація
Анастасія Скуба − Хімія
Євген Шаховал − Хімія
Марина Штиволока − Загальна екологія (Екологічні спеціальності)
Аня Артеменко − Загальна екологія (Неекологічні спеціальності)
Валерія Хінцицька − Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
Олександр Авраменко − Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Назар Сорочинський − Деревооброблювальні та меблеві технології

 

2 місце − 24 студента

Катерина Пронішина ̶  Комп’ютерні науки
Катерина Мамчур ̶  Психологія
Наталія Данченко − Екологічна безпека
Марина Ширяєва − Німецька мова
Леонід Мосейчук − Ремонт машин
Назар Ткач − Економіка підприємства
Юлія Чіфліклій − Геодезія та землеустрій
Михайло Губін − Хімія
Олексій Кононенко − Садівництво і виноградарство
Марія Дубовик − Інтелектуальна власність
Юлія Маршак − Українська мова за професійним спрямуванням
Ірина Луб − Біологія (секція «Біологія тварин»)
Ольга Крушельницька − Екологія
Богдан Ворона − Економічна кібернетика
Назар Левус − Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Марина Бондаренко − Професійна освіта
Ольга Нестеренко − Туризм
Анастасія Городнича − Земельний кадастр
Дар’я Лук’янова − Безпека життєдіяльності
Анастасія Рахманіна − Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Гліб Бондаренко − Обладнання переробних і харчових виробництв
Максим Фесюк − Лісове господарство
Марія Безвощук − Ґрунтознавство
Павло Сопрук − Експлуатація машин і обладнання

 

 

3 місце − 22 студенти

Софія Кіндрат − Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
Анастасія Галінська − Маркетинг
Владислав Альошин − Організація і методика аудиту
Вікторія Франчук − Правознавство
Віталій Гикавчук − Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств
Любов Рудченко − Агроекологія
Андрій Оліфіренко − Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі
Дарина Сикало − Загальна екологія
Дар’я Терещенко − Садівництво і виноградарство
Оксана Сарака − Менеджмент організацій і адміністрування
Іванна Шевчук − Біологія (секція «Біологія рослин»)
Єлизавета Трохимчук − Фізика
Поліна Павленко − Технології захисту навколишнього середовища
Катерина Лозоцька − Облік і оподаткування
Софія Цюпа − Інвестування
Олександра Ігумнова − Ветеринарна медицина
Олег Загородній − Агрономія
Єлизавета Артемчук − Політологія
Діана Білодон − Управлінський облік
Роман Зінченко − Метрологія, стандартизація та сертифікація
Руслан Гарбуз − Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і констррукцій
Альона Сидоркіна − Облік в бюджетних установах

 

 

 

     18 команд студентів НУБіП України стали переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р. у командному заліку:

1 місце − 6 команд

Любов Рудченко, Діна Рацун, Тетяна Курочка (Агроекологія)
Роман Вознюк, Даніїл Полковніков, Анастасія Бабир (Водні біоресурси та аквакультура)
Анастасія Скуба, Євген Шаховал, Михайло Губін (Хімія)
Марина Штиволока, Аня Артеменко, Дарина Сикало (Загальна екологія)
Ольга Крушельницька, Вікторія Остапчук, Дмитро Закоморний (Екологія)
Валерія Хінцицька, Надія Сьомченко, Анастасія Горенко (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва)
Анастасія Городнича, Карина Кармазіна, Марія Рабодзей (Земельний кадастр)

2 місце − 7 команд

Вікторія Мацола, Ірина Ткаченко (Педагогіка)
Олег Федорченко, Юлія Чіфліклій, Дар’я Шишова (Геодезія та землеустрій)
Олексій Кононенко, Дар’я Терещенко, Єлизавета Лотицька (Садівництво і виноградарство)
Анастасія Городнича, Карина Кармазіна, Марія Рабодзей (Земельний кадастр)
Олег Загородній, Олег Бійчук, Світлана Музика, Сергій Чернюк, Дмитро Паш`ян (Агрономія)
Олександр Авраменко, Олександр Бухтаб, Павло Рудевич, Віталій Босик, Денис Петренко, Володимир Дериволков, Олексій Середа,
Андрій Несин (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
Олександр Горицький, Максим Фесюк, Євгеній Чугай (Лісове господарство)

 

3 місце − 5 команд

Вікторія Франчук, Віталій Мазій, Богдан Сахно (Правознавство)
Марія Попик, Ірина Луб, Валерія Тьопала (Біологія (секція «Біологія тварин»))
Олександра Ігумнова, Дмитро Висоцький, Андрій Слинько (Ветеринарна медицина)
Єлизавета Артемчук, Анна Білошапка, Юлія Маршак (Політологія)
Анастасія Рахманіна, Сергій Логвиненко, Роман Пасєка, Андрій Москаленко (Автоматизація та комп’ютерно-і інтегровані технології)

На сам кінець наведемо порівняння результатів участі студентів НУБіП України у Всеукраїнських студентських олімпіадах у 2017-2019 рр.

Кількість

2017 р.

2018 р.

2019 р.

проведених в університеті олімпіад

у І етапі

130

119

139

студентів університету − учасників

у І етапі

4071

3964

5765

олімпіад у ІІ етапі, де брали участь студенти університету

48

68

69

студентів університету − учасників

у ІІ етапі

124

193

188

переможців ІІ етапу олімпіад

35

1 місце – 8

2 місце – 12

3 місце − 15

44

1 місце – 8

2 місце – 23

3 місце − 13

55

1 місце – 9

2 місце – 24

3 місце − 22

переможців ІІ етапу у командному заліку

13

1 місце – 5

2 місце – 2

3 місце − 6

17

1 місце – 8

2 місце – 6

3 місце − 3

18

1 місце – 6

2 місце – 7

3 місце − 5

 


     Як видно з таблиці, у поточному році кількість переможців і призерів ІІ етапу олімпіади зросла на: 25 % порівняно з 2018 р. і 57 % − порівняно з 2017 р.

Вітаємо переможців і призерів ІІ етапу з успішною участю у Всеукраїнській студентській олімпіаді 2018-2019 навчального року!
Бажаємо подальших успіхів у навчанні та майбутніх перемог у Всеукраїнських студентських олімпіадах!

Оксана Зазимко,
начальник навчального відділу

 


Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook