Травневе засідання вченої ради факультету: питання освітньої та наукової діяльності на порядку денному

20 травня 2019, 12:58

Травневе засідання вченої ради факультету інформаційних технологій відбулося 20 травня 2019 року. На порядку денному низка нагальних питань. Традиційно, декан факультету професор Глазунова Олена Григорівна підвела підсумки діяльності факультету за травень, а саме:
    • завершення сесії у бакалаврів четвертого року навчання;
    • оновлення документації факультету – освітньо-професійні програми, навчальні плани, буклети;
    • проведення VII Міжнародної науково-практичної конференції;
    • вдалі виступи студентів у Голосіївській весні;
    • спортивні здобутки студентів з легкої атлетики (ІІ місце);
    • у конкурсі «Інтелектуальна група» наші студенти здобули почесне ІІІ місце.

Окреслила коло завдань на наступний місяць – завершення сесії, захист дипломних проектів бакалаврами. Захисти відбудуться з 10.06.2019 року по 15.06.2019.

Наступне питання порядку денного - Підведення підсумків VII Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні 2019» висвітлив заступник декана з наукової роботи О.М. Ткаченко.

Олексій Миколайович відмітив, що конференція підтвердила свій статус міжнародної. Представництво 8 країн, 134 учасники, 7 секцій. Причому, для двох секцій залучено кафедри факультету землевпорядкування та Навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження нашого університету. Подано 83 тези. Участь у конференції була безкоштовна. Майже всі викладачі факультету взяли участь. Учасники нагороджені сертифікатами.

Олексій Миколайович наголосив на необхідності проведення реструктуризації формату проведення конференції. З цією метою запропоновано кафедрам до 3-ого червня подавати пропозиції до оргкомітету у паперовому варіанті. Також Ткаченко О.М. виступив з ініціативою запрошувати спікерів з провідних ІТ-компаній і спікерів – випускників факультету.

Доцент кафедри інформаційних та дистанційних технологій Кузьмінська Олена Геронтіївна наголосила на відповідальності кожного викладача за якісний контент власних публікацій і відповідальності кожного викладача факультету за проведення конференції. 

Вченою Радою було рекомендовано до друку тези за результатами проведення конференції. Рішення прийнято одноголосно.

Третє питання порядку денного - Затвердження ОПП спеціальностей факультету: 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового).

СЛУХАЛИ: Інформацію гарантів ОПП спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового) про підготовлені до затвердження ОПП спеціальностей.

УХВАЛИЛИ: Затвердити ОПП спеціальностей 051 «Економіка (Економічна кібернетика)», 051 «Економіка (Цифрова економіка)», 122 «Комп’ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 125 «Кібербезпека» ОС «Бакалавр», «Магістр» та ОНП «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти - Третього (освітньо-наукового).

Четверте питання порядку денного - Організація навчальних та виробничих практик окреслила заступник декана з навчальної роботи Н.А. Клименко.

Наталія Анатоліївна наголосила, що навчальні практики повинні бути забезпечені програмами, методичним забезпеченням або електронним курсом, контроль за виконанням термінів практик покладено на завідувачів кафедр, аудиторії для проведення практик повинні бути своєчасно доведені до відома студентів, графік практик узгоджений на кафедрах і в деканаті. Виробничі практики повинні бути забезпечені угодами на проходження практик. Обов’язково висвітлювати у звітах по проходженню практик виконані завдання на замовлення підприємств. Найцікавіші з них запроваджувати у навчальному процесі.

Завідувач кафедри інформаційних систем Швиденко М.З. наголосив, що інтенсивність практики повинна бути такою ж як і на навчанні.
Декан факультету Глазунова О.Г. запропонувала до 10.06.2019 року розглянути і затвердити робочі програми практик, завдання, відповідне методичне та програмне забезпечення. 
Рішення прийнято одноголосно.

Декан факультету Глазунова О.Г. повідомила про атестацію магістрів, яка відбудеться на кафедрах з 24 по 27 травня 2019 року. Необхідною умовою успішної атестації є наявність виконаного індивідуального плану, договору на практику, оновленої інформації у портфоліо магістра. Також, Олена Григорівна зазначила, що починаючи з третього курсу, у студентів не буде навчальних практик, тільки виробничі.

П'яте питання порядку денного Наукова доповідь «Технологія блокчейн як складова цифрової економіки», яку підготував доц. кафедри інформаційних систем, к.т.н. С.О. Силантьєв. Сергій Олексійович на високому науковому рівні висвітлив технологію блокчейн як основи цифрової економіки.

У різному вченою радою розглянуто і затверджено рекомендації до друку:
  - монографії «Державне регулювання інформаційного простору: концепція та механізми реалізації». Автор - к.е.н., с.н.с., Вороненко І.В.
 - навчального посібника «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією» для проведення лекційних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», ОС «Магістр», спеціальності «Менеджмент». Автори: Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А.
  - методичних вказівок “Використання баз даних в MS Excel” для студентів 2 курсу спеціальності 051 - “Економіка (Економіка підприємства)”. Автор – к.е.н. Садко М.Г.
  - методичних вказівок “Бази даних і СУБД” для студентів 3 курсу спеціальності 051 - “Економіка (Економіка підприємства)” . Автор – к.е.н. Садко М.Г..
Рішення прийнято одноголосно.

Вченою радою розглянуто питання нагородження університетськими відзнаками працівників факультету інформаційних технологій.

Керівник центру дистанційних технологій навчання доцент Мокрієв М.В. виступив з пропозицією висунути кандидатуру начальника відділу електронних навчальних ресурсів та підвищення кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій центру дистанційних технологій навчання Хлястікової Ірини Георгіївни на отримання звання «Заслужений працівник НУБіП України». За багаторічну сумлінну працю в університеті, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм у впровадженні і підтримці системи дистанційного навчання в університеті, організацію навчальних потоків з підготовки педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій, поширення досвіду організації системи дистанційного навчання.

Ухвалено рішення клопотати перед вченою радою НУБІП України щодо рекомендації Хлястікової Ірини Георгіївни на отримання звання «Заслужений працівник НУБіП України». Рішення прийнято одноголосно. У різному також розглянуто інші питання.

На останок, заступник декана з наукової роботи доц. Ткаченко О.М., вручив завідувачу кафедри економічної кібернетики професору Скрипнику А.В. Диплом «День науки – 2019» за активну публікаційну діяльність.

  

 

Осипова Т.Ю.,

секретар вченої ради факультету інформаційних технологій

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook