Забезпечення галузі кадрами – спільна задача бізнесу і навчальних закладів

21 травня 2019 року

   В останні роки гостра проблема браку спеціалістів в деревообробній та меблевій галузі торкнулася не лише робітничих спеціальностей, але і інженерно-технічних кадрів. Зараз спостерігається парадоксальна ситуація:галузь потребує працівників, а вже за 3-4 роки їх не буде, тому що немає абітурієнтів.
   Національний університет біоресурсів і природокористування України готує фахівців з деревообробних та меблевих технологій у Навчально-науковому інституті лісового й садово-паркового господарства, який є найстарішим серед вищих навчальних закладів (ВНЗ) України лісового й деревообробного профілю. Незважаючи на прекрасну наукову школу й давні традиції, у 1961 році підготовка фахівців з технології деревообробки у нашому інституті була припинена у зв'язку зі збільшенням набору студентів за даною спеціальністю у ВНЗ лісової зони СРСР. Потужним ВНЗ з підготовки спеціалістів у галузі оброблення деревини в Україні на той момент був і сьогодні залишається Львівський лісотехнічний інститут (нині Національний лісотехнічний університет України (НЛТУ).

Екскурсія до компанії ELIO Україна

   В останні роки потреба у деревообробниках залишалась стабільно високою. Практично весь центр, схід і південь України відчували дефіцит інженерів даної спеціальності, і ми не могли залишитися осторонь. Одержавши в 1999 році ліцензію на підготовку бакалаврів за спеціальністю «технологія деревообробки», університет приклав максимум зусиль для створення умов навчання студенів на сучасному рівні. Це дало поштовх для акредитації бакалаврів і ліцензування кваліфікацій «Спеціаліст» й «Магістр».
   Влітку 2003 року було створено кафедру «Технології деревообробки» (нині кафедра «Технологій та дизайну виробів з деревини»), яку очолила к.т.н., ст.н.с. (з 2009 р. д.т.н., з 2011 професор) О.О. Пінчевська. Колектив кафедри на момент створення складався, головним чином, з вихідців з Українського науково-дослідного інституту механічної обробки деревини (УКРНДІМОД)– висококваліфікованих наукових співробітників з великим стажем наукової і практичної роботи. Сьогодні випускники кафедри після закінчення аспірантури та отримання ступеня кандидата технічних наук суттєво поповнили викладацький колектив.

Екскурсія до компанії ELIO Україна

   Втішно, що переважна більшість наших абітурієнтів є або випускниками технікумів, які вже одержали цю спеціальність на рівні молодшого фахівця, або продовжують спеціальність батьків, формуючи «династії» деревообробників.
   Слід зазначити, що молодь прагне одержати освіту саме у нашому університеті не тільки тому, що НУБіП України – це престижний вищий навчальний заклад з гарними традиціями і науковими школами, який знаходиться в столичному місті, популяризуючи останні досягнення науки, викладачі знайомлять студентів з роботою сертифікованих лабораторій з випробувань виробів з деревини й деревообробного устаткування.
   Кафедра забезпечує викладання дисциплін для різних напрямів підготовки:
   Освітній ступень Бакалавр:
- Лісове товарознавство;
- Основи фахової підготовки);
- Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв;
- Обладнання галузі;
- Деревинознавство;
- Технологія деревинно-композиційних матеріалів;
- Технологія сушіння і захисту деревини;
- Конструювання виробів з деревини;
- Метрологія, стандартизація і сертифікація у деревообробці;
- Технологія дерев’яного домобудування;
- Захисне оброблення дерев’яних конструкцій;
- Технологія конструкційних матеріалів;
- Технологія столярних виробів;
- Модифікація деревини та деревинних матеріалів;
- Технологія м'яких меблевих виробів;
- Технологія виробів з деревини;
- Технологія захисно-декоративних покриттів;
- Виробництво меблів;
- Проектування деревообробних підприємств;

Освітній ступень Магістр:
- Теорія та практика механічного оброблення деревини;
- Актуальні проблеми механічного оброблення деревини;
- Моделювання і оптимізація технологічних процесів деревообробки;
- Ергономіка меблевих виробів;
- Наукові дослідження і організація науки у деревообробці;
- Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності;
- Теорія теплового оброблення деревини;
- Теорія та технологія склеювання деревини;
- Проектування та дизайн виробів з деревини;
- Технологія спеціальних деревообробних виробництв;
- Енергетичне використання деревини.

   Окрім того, студенти мають можливість вже у процесі навчання працювати безпосередньо за фахом. Практично щороку до нас звертаються меблеві й деревообробні підприємства із проханням про направлення до них на роботу технологів. У результаті, до початку магістратури практично всі студенти, що виявляють бажання почати виробничу кар'єру за фахом, до закінчення вузу знаходять робочі місця. Таким чином, майбутні фахівці можуть визначитися з подальшою спеціалізацією: первинна обробка деревини, технологія клеєних матеріалів, технологія виробів з деревини, технологія виробництва меблів, проектування та дизайн виробів з деревини та ін., зорієнтуватися у виборі подальшого напряму діяльності – чи йти працювати на виробництво, чи присвятити себе науці й продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі.
   У червні 2004 року (після 44-літньої перерви) у нас на факультеті були випущені перші бакалаври. У січні 2005року проведений набір групи студентів на заочне відділення і, разом з тим, у травні відбувся перший випуск інженерів-технологів деревообробки, а у грудні -– перший випуск магістрів. У подальшому популярність спеціальності зростала, збільшувався контингент студентів.
   Не минула нас і рецесія 2007-2008 років, яка вплинула на зменшення потужності і кількості деревопереробних виробництв і, відповідно, на потребу у спеціалістах. Досягти минулорічних обсягів сьогодні дуже важко, оскільки це інженерна спеціальність і на неї, нажаль, виділяється дуже мало державних місць.
   У 2018 році за спеціальністю 187 випускникам шкіл для НУБіП України було виділено 11 державних місць, а для НЛТУ – 26, для випускників коледжів, відповідно, 10 і 19. Проте і вони не були повністю заповнені. Згідно постанови Міністерства освіти і науки України (МОН), якщо державні місця не заповнені, то на наступний рік їх кількість не збільшуватимуть, а у разі недобору більше ніж 50% навіть зменшать. До речі, збільшують місця лише на 10%.
   Розглянемо основні причини недобору:
 1. У період з 2015 по 2016 рр. «технологія деревообробки» була відсутня у переліку спеціальностей і лише у 2017 р. поновлена як спеціальність 187 – деревообробні та меблеві технології. Це, відповідно, призвело до втрати довіри до спеціальності, хоча у попередні роки кафедра технологій та дизайну виробів з деревини НУБіП випускала близько 50 осіб лише по денному відділенню, і це лише бакалаври. Ми не мали проблем із кількістю абітурієнтів, прохідний бал був не нижче 170. Варто відмітити, що у НУБіП майбутні фахівці можуть отримати гарну освіту, адже викладають у нас досвідчені викладачі, ми маємо власну базу практик, також наші студенти мають можливість пройти практичне навчання за кордоном і ще багато інших переваг.
   2. Конкуренція з боку закордонних ВНЗ. Так, у Польщі наша спеціальність є дуже популярною і, наприклад, до коледжів приїздять виробничники з Польщі і забирають випускників «штабелями».
   3. Відсутня інформація у ЗМІ про наявність виробництв у галузі деревообробки та виробництва меблів, про можливості працевлаштування, отримання достойної заробітної плати. Майбутню спеціальність для дітей вибирають батьки. Звичайно, вони шукають достойну, високооплачувану і перспективну щодо працевлаштування спеціальність, однак, вони просто не знають, що бакалаври і магістри з деревообробних та меблевих технологій – це не верстатники, а інженери та конструктори виробів з деревини, що спроможні застосовувати у своїй діяльності навіть ІТ-технології, керівники відповідних підприємств, менеджери з продажу обладнання, виробів тощо, тобто це інтелектуальна спеціальність.
   Парадокс – галузь потребує фахівців, а через 3-4 роки їх вже не буде. Кожен день до нас звертаються виробничники з проханням порекомендувати випускника, причому найбільше запитів ми маємо з меблевих підприємств. Навіть наші випускники колишніх років, які вже займають керівні посади або мають власні підприємства просять фахівців на роботу. Лише вчора ввечері на е-mail отримала листа від Swiss Krono Group (провідний виробник деревостружкових плит та інших продуктів) з аналогічним проханням.

Семінар від компанії Colormarket

   Сьогодні студенти випускних курсів вже працевлаштовані. Дуже радує, що 90 % випускників залишаються у галузі, але все це може припинитися з причин відсутності інформації про спеціальність та її перспективи.
   Ми вдячні таким підприємствам як «ELIO Україна»,«Вибор», «Wood Mizer», «Маркетліс», «Colormarket», які регулярно приймають студентів з екскурсіями і дозволяють проходити виробничу практику нашим студентам, і в подальшому є роботодавцями наших випускників. Так, компанія «ELIO Україна» є членом ради роботодавців університету та активно допомагає у впровадженні новітніх методик навчання (lean виробництво). Одеська фірма «Вибор» у минулому році облаштувала меблями одну з навчальних аудиторій кафедри. Умовою при цьому було те, що меблі будуть розроблені та зібрані самими студентами. Українська асоціація меблевиків регулярно організовує майстер-класи з виробничниками для наших студентів.

Екскурсія до компанії Вибор

   Незважаючи на це, спеціальність «деревообробні та меблеві технології» потребує допомоги бізнесу у своїй популяризації. Важливим є те, щоб представники бізнесу донесли цю інформацію до школярів, учнів професійних училищ у тих регіонах, де розташовані їхні підприємства. Адже процвітання бізнесу у значній мірі залежить від професіоналізму співробітників. Якщо конкурс на спеціальність 187деревообробні та меблеві технології буде значним, тобто буде видно, що країна зацікавлена у розвитку деревообробної промисловості, то виникне можливість звернутися до Міністерства освіти з проханням про збільшення навчальних місць за державним замовленням.
   У свою чергу кафедра технологій та дизайну виробів з деревини НУБіП України готова до співпраці із бізнесом щодо удосконалення навчальних планів з метою реалізації дуальної освіти.

 

 

За матеріалами журналу «Мебельное дело»
Травень 2019 №2 (22)
http://mebelnoedelo.com.ua
  Текст Ольга Баранова, старший викладач кафедри технологій та дизайну виробів з деревини

 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook