ВІДБУЛАСЯ АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРІВ спеціальності 051 «Економіка» 1-го року навчання

21 травня 2019 року

Згідно Вимог до організації підготовки і захисту магістерських робіт, затверджених Вченою радою НУБіП України 20 травня 2019 року на кафедрі економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка відбулася атестація магістрів спеціальності 051 «Економіка» 1-го року навчання.

Магістри доповіли про хід виконання індивідуальних планів, у ході обговорення були виявлені помилки й неточності у виконанні магістерських досліджень, визначені способи їх усунення та шляхи раціонального вдосконалення.

У результаті обговорення було прийнято рішення “атестувати” магістрів, які представили результати своїх досліджень, що знайшло своє відображення в протоколі засідання кафедри.

Доцент Тетяна Мірзоєва

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій