Звіт про роботу студентського наукового гуртка за 2018 - 2019 н. р.

20 травня 2019 року
НУБіП України

 Гурток почав свою діяльність з 2014 року. За цей період усі студенти науковці виконували наукову роботу згідно отриманої наукової тематики. Засідання проводилось згідно графіку, з виступами студентів, обговоренням і дослідженням даної теми.
Наукові дослідження наукового гуртка здійснюються виходячи із сучасних проблем формування глобального економічного простору та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку сільського господарства як однієї з основних галузей економіки України. Робота гуртків проявляється в участі у щорічних міжнародних наукових конференціях студентів.
Мета наукового гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція» полягає у розвитку творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження. Наукові дослідження гуртка здійснюються виходячи із сучасних проблем формування глобального економічного простору та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку сільського господарства як однієї з основних галузей економіки України, та відображають історичні аспекти європейської інтеграції, політику євроінтеграції в епоху глобалізації, інституційні реформи як складові євроінтеграційних процесів, окремі правові аспекти Європейських Спільнот та Європейського Союзу і деякі прояви європеїзації в сучасних міжнародних відносинах.
Студенти даного гуртка систематично приймають участь у конференціях, виступають з доповідями на гуртках кафедри, конференціях, публікують наукові статті та тези у вітчизняних фахових виданнях. За результатами студентської наукової роботи студенти виборюють почесні грамоти, листи подяки.
26 вересня 2018 року для студентів членів гуртків «Глобалізація та європейська інтеграція» відбулася оглядова екскурсія до Сесійного будинку Верховної Ради України .
Під час 60-хвилинної екскурсії на власні очі побачили національну реліквію - Прапор Незалежності, який народні депутати першого демократичного скликання внесли до сесійної зали Верховної Ради 24 серпня 1991 року. Завітали до сесійної зали, в якій ухвалюються закони України, а також оглянули колекцію експонатів, що безпосередньо пов’язані з набуттям Україною незалежності. На згадку про захід студенти отримали пам’ятку майбутнього народного депутата України від керівника гуртка Богач Л. В.
12 жовтня 2018 року на кафедрі глобальної економіки економічного факультету НУБіП України було проведено спецкурс «AGMEMOD економічна модель часткової рівноваги для аграрного сектору», яку відвідали студенти - члени гуртка "Глобалізація та європейська інтеграція".
Лектори курсу – Гераймович В. Л., Богач Л. В., Павленко М. М. наголосили про важливість застосування сучасних методів при моделюванні та прогнозуванні економічних процесів, що дозволить підвищувати якість дослідницьких робіт на всіх рівнях.
31 жовтня 2018 року студенти, які навчаються за магістерською програмою «Прикладна економіка» і є членами гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція», кафедри глобальної економіки НУБіП України, відвідали міжнародну виставку ефективних рішень для агробізнесу «АгроКомплекс 2018». Близько 400 компаній з 20 країн світу, національна експозиція Німеччини, понад 18000 професійних відвідувачів з усіх регіонів України, а також з Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Польщі, Хорватії, Угорщини, Узбекистану представили свої здобутки на виставці.
21 листопада 2018 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України відбулася 72-ї науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України».
Під час роботи секції було представлено наукові результати роботи магістрів кафедри на актуальні теми досліджень: макроекономічний стан розвитку АПК, земельна реформа в Україні та світі, аграрна біржова діяльність в Україні тощо. Доповідачі показали високий рівень підготовки. Після доповідей тривали обговорення між студентами та викладачами. За підсумками роботи секції студенти були нагороджені дипломами та отримали цінні подарунки.
19 лютого 2019 року студенти - члени гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція» кафедри глобальної економіки разом з керівником Богач Л.В. відвідали музей історії НУБІП України, де ознайомилися не лише з історією виникнення університету, а й із становленням сільського господарства на теренах України – з доби неоліту, починаючи з трипільської культури.
5 березня 2019 року студенти спеціальності «Прикладна економіка», члени гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція» разом з викладачем Богач Л.В. відвідали наукову бібліотеку НУБіП України. Спочатку співробітник бібліотеки ознайомила студентів з тематичною виставкою, яка присвячена була святкуванню 205 річниці з дня народження Великого Кобзаря - Тараса Григоровича Шевченка.
12 березня 2019 року на запрошення викладачів кафедри глобальної економіки була проведена зустріч представника підприємств Групи ПАТ «МХП» Дудник Юлії з членами гуртка «Глобалізація та європейська інтеграція». Студенти провели детальний тренінг з представником агроіндустріального холдингу ПАТ «Миронівський хлібопродукт». Зважаючи на швидкий розвиток ПАТ «Миронівський хлібопродукт», компанія робить ставку на молодих спеціалістів, які хочуть працювати і розвиватися в агробізнесі. Адже саме від цих фахівців та рівня їхнього професіоналізму залежить розвиток та успіх компанії.
З 2000 року в МХП працює програма «Молодий спеціаліст» та запрошує студентів 4-5-х курсів пройти практику на підприємствах Групи ПАТ «МХП» із перспективою подальшого працевлаштування.

Результати роботи гуртка:
Тези та участь у конференціях членів гуртка:
Лактіонов А. А. Адміністративно-територіальна реформа Франції (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Лужанський М. В. Децентралізація і перспективи соціально-економічного розвитку України (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Павленко І. І. Механізми державного регулювання регіонального розвитку рибного господарства в Україні (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Парфенюк М. А. Інструменти регіонального маркетингу в контексті розвитку галузей аграрного сектору економіки (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Дудник Д. С. «Децентралізація та перспективи розвитку при сталому розвитку ОТГ» (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Фетісова І.Ю. Державна регіональна політика економічного розвитку територій (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Швець Є. Регіональне регулювання тваринництва в Україні (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Якуніна В.О. Державне регулювання земельних і водних ресурсів в Україні (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Ярош А.П. Ринок сої: розвиток, тенденції (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Дехтярчук О. О. Конкурентоздатність галузі тваринництва України в умовах євроінтеграції (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Дудар О. І. Екологічні чинники аграрної реформи в Україні (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Литвиненко Н. А. Зарубіжний досвід розвитку орендних земельних відносин (72-а науково-практична студентська конференція «Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України»).
Якуніна В.О. «Інтегроване управління водними» («Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом»).
Слєпченко П.П. «Стратегісне планування розвитку територіальних громад» («Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом»).
Фурман А.В. «Конкурентоспроможність аграрного сектору України в умовах глобальних викликів» («Конкурентоспроможність аграрного сектору в умовах функціонування Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом»).
Перспектива діяльності гуртка полягають в підписанні договору про співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація європейських студій» з метою участі в її проектній, експертній та науковій діяльності. Основною метою Асоціації є сприяння розвитку в Україні міжгалузевих наукових досліджень європейських інтеграційних процесів та захист спільних законних інтересів своїх членів. Завданням Асоціації є сприяння проведенню досліджень і розвитку освіти у сфері європейської інтеграції задля встановлення європейських спільних цінностей в Україні. Асоціація має багаторічний успішний досвід поширення в Україні неформальної освіти і розвитку волонтерства, є найбільш досвідченою громадською організацією з розвитку Євроклубів.
Плани роботи гуртків на 2019 - 2020 н. р.
• Участь у 73-й науково-практичній студентській конференції: «Перспективи соціально-економічного розвитку аграрного сектору України»
• Проведення засідання круглого столу на тему: « Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики України»
• Відвідування виставок:
• XII Міжнародна агропромислова виставка «АГРОФОРУМ 2019», 10-13 листопада 2019 року
• Міжнародна виставка інноваційного агровиробництва та комплексного розвитку аграрного бізнесу «ІнтерАгро Комплекс» , 27-29 жовтня 2019 року
• Проведення тематичних семінарів циклу: «Державне управління та європейські інтеграційні процеси – ціннісні виміри»

 

Забезпечення діяльності web-сторінки гуртка (https://nubip.edu.ua/node/24105)

 ЗВІТ

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook