Координаційна рада: відзначаємо День науки та активно готуємось до конкурсу НДР

15 травня 2019 року

     Передсвяткове засідання Координаційної ради з питань науково-технічної діяльності відкрив заступник голови ради, начальник науково-дослідної частини Володимир Отченашко. Він акцентував увагу на основних завданнях у сфері наукової діяльності на найближчий період, зокрема щодо участі у конкурсі наукових проектів; оптимізації використання бюджетних коштів та активізації залучення коштів до спеціального фонду; аудиту лабораторної бази; формування Центру колективного користування науковим обладнанням; ефективності проведення VІІІ Фестивалю студентської науки-2019 та результатів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей МОН України у 2018-2019 навчальному році, здійсненню чітких кроків по введенню наукових видань університету у міжнародні наукометричні бази SCOPUS, Web of Science; підготовки наукових кадрів та захисту дисертацій, а також відзначенні Дня науки та Дня університету.

     Володимир Віталійович детально зупинився на інформації щодо підготовки проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких планується розпочати у 2020 р. за рахунок видатків державного бюджету. Для участі в першому етапі конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт для фінансування Міністерством освіти і науки України анонсовано подання 103 проектів на суму 66 млн грн (довідково: у 2019 році 40 науково-дослідних робіт завершуються на суму 13,5 млн грн.). Він звернув увагу директорів НДІ та заступників деканів з наукової роботи, що усі задекларовані проекти мають бути підготовленими до 31 травня. Семінар-нараду щодо особливостей підготовки проектів НДР на 2020 рік заплановано провести 17 травня о 1400 (про місце проведення буде повідомлено додатково).

     Начальник планово-фінансового відділу НДЧ Валентина Шостак зосередила увагу директорів НДІ, заступників деканів факультетів з наукової роботи на необхідності активізації роботи з використання бюджетних коштів, запланованих у 2019 році на придбання, оплату послуг, відрядження. Також, очільники наукових підрозділів доповіли про наповнення науковими підрозділами спеціального фонду університету та перспективи залучення коштів від науково-дослідної діяльності у другій половині 2019 р.
     Зі змінами у підготовці наукових кадрів ознайомив присутніх завідувач відділу докторантури та атестації наукових кадрів Сергій Боярчук. Він зауважив, що наразі докторантура з відповідної спеціальності відкриватиметься за рішенням вченої ради, що затверджується наказом керівника закладу вищої освіти, за умови наявності трьох штатних працівників – докторів наук, які мають наукову кваліфікацію, що відповідає цій спеціальності, та ліцензії на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з відповідної спеціальності.

     Кваліфікація особи, що відповідає спеціальності, з якої відкрито докторантуру, визначається за такими критеріями:
– наявність у особи документа про присудження ступеня доктора наук з відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєння вченого звання професора за відповідною кафедрою (спеціальністю);
– наявність за останні п’ять років не менше п’яти наукових публікацій, до яких зараховуються:

  • не менше однієї статті у періодичному виданні, включеному до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science Core Collection;
  • статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;
  • монографії або їх розділи;
  • не більше двох патентів на винахід;

участь у:

  • підготовці наукових кадрів, що підтверджується видачею здобувачеві документа про присудження відповідного наукового ступеня;
  • міжнародних наукових проектах або залучення до міжнародної експертизи;
  • атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради, або члена експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій.

     Наявність підстав для відкриття докторантури перевіряється державним замовником під час проведення конкурсу на розміщення державного замовлення.

     Про винахідницьку активність наукових підрозділів доповіла начальник відділу патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи Тетяна Герасимова.
     На засіданні було обговорено програму та ключові дати перевірки стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок Державного бюджету, яка запланована на 10-27 червня.

  

  

     Володимир Отченашко принагідно запросив всіх на урочисте засідання, присвячене відзначенню Дня науки в університеті, яке відбудеться 18 травня о 1000 в аудиторії 309 навчального корпусу № 3.

     Також на засіданні були розглянуті та обговорені інші питання.

Вікторія Самсонова,
начальник науково-організаційного відділу
науково-дослідної частини
 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)