УЛЯБП АПК: навчання персоналу та заходи щодо підвищення рівня безпеки працівників

11 травня 2019 року
     Ключовим моментом в діяльності Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК є техніка безпеки праці на робочому місці та забезпечення працівників індивідуальними засобами захисту. Всесвітня організація здоров’я (ВООЗ) наголошує, що безпека, особливо біологічна є важливою міжнародною проблемою.

     25 квітня директор Центу Пест Контролю і Пест Менеджементу Сергій Криводонов в УЛЯБП АПК провів презентацію: «Режими і умови для лабораторій у сфері Пест Контролю і Пест Менеджменту». Було детально розглянуто правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії. Особлива увага була приділена бактеріологічним лабораторіям та при роботі із засобами захисту рослин, що є, наразі актуальним для працівників лабораторії. Крім того, було представлено основні деталі програми Центру Пест Контролю і Пест менеджменту НУБіП України на об'єктах санітарно-епідеміологічних установ, які проводять бактеріологічні, вірусологічні, рикетсіозні, паразитологічні, хімічні, радіологічні, фізико-хімічні та токсикологічні дослідження.

 

     Для спеціалістів лабораторії також було проведено практичне заняття щодо правильного вибору та використання засобів індивідуального захисту. Це питання є вкрай актуальним, оскільки у лабораторії проводяться наукові та комерційні випробування на визначення діючих речовин у засобах захисту рослин, залишків пестицидів у сільськогосподарській сировині та продуктах, визначення мікотоксинів та важких металів. Працівники мікробіологічного відділу працюють з небезпечними патогенними мікроорганізмами. Також більшість співробітників при виконанні досліджень мають справу з концентрованими кислотами та лугами.

     Керівник ООО «Укртекстиль» ОзонТМ Андрій Федорченко детально висвітлив механізми шкідливої дії різних класів хімічних речовин при потраплянні на шкіру та через органи дихання. Наочно продемонстрував індивідуальні види захисту: маски, респіратори, спецодяг. Охарактеризував як необхідно підбирати засоби захисту та принцип їхньої роботи.
     Пройшовши навчання, працівники мали можливість задати питання та поспілкуватися щодо критеріїв вибору та правильності використання засобів захисту при роботі з конкретними хімічними та біологічними небезпеками.

     Періодично Центр Пест Контролю і Пест Менеджменту проводить заходи, щодо недопущення розповсюдження шкідників на складах лабораторії.
     Оскільки питання біобезпеки на сьогодні є пріоритетними, колективом авторів лабораторії та ветеринарного факультету НУБіП України розроблено методичні рекомендації «Санітарні заходи в процесі виробництва та обігу харчових продуктів», які розглянуто, затверджено і прийнято до впровадження в практику ветеринарної медицини Науково-методичною радою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (протокол №3 від 20 грудня 2018 р.).
     Це є збірник методичних настанов та інструкцій розрахований на науковців та фахівців у галузі ветеринарної медицини, а також спеціалістів науково-контрольних і науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів та лабораторій, які досліджують якість дезінфектантів, ступінь токсичності та безпеки при їх використанні з урахуванням призначення та умов застосування. Також цей збірник стане в нагоді виробникам харчової продукції для здійснення розробки програм-передумов дезінфекції, дезінсекції та дератизації з урахуванням усіх існуючих вимог та нормативних документів з метою випуску безпечної продукції. Більш як 200 сторінок цього видання включають такі важливі питання як розроблення гігієнічних програм-передумов на потужностях з виробництва та обігу об’єктів санітарних заходів; стратегії пест-контролю; дезінфекція на потужностях первинного виробництва; дезінфекційні засоби, які використовуються на потужностях, що є об’єктами державного контролю; основні показники безпечності та якості дезінфекційних засобів; проблеми безпечності, вимоги безпеки при зберіганні дезінфекційних засобів; особиста гігієна, техніка безпеки та містить інші важливі питання.

Світлана Мідик,
секретар вченої ради УЛЯБП АПК 

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)