Збори трудового колективу Ірпінського економічного коледжу обрали Наталію Ільченко директором

20 квітня 2019 року
     19 квітня відбулися збори трудового колективу ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Підставою для проведення зборів є Порядок проведення конкурсу на заміщення посад декана факультету, директора інституту, керівника відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України, затверджений рішенням вченої ради університету (протокол № 7 від 20.02.2015 р.).

     Від ректорату університету участь у зборах взяв начальник відділу кадрів Микола Михайліченко.

     Раніше наказом ректора Станіслава Ніколаєнка № 458 «К» від 12.03.2019 р. був оголошений конкурс на заміщення посади директора, а кадровою комісією університету 15 квітня до участі у конкурсі допущені претенденти: завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету фіскальної служби України, кандидат юридичних наук, доцент Марина Глух та виконувач обов’язків директора Ірпінського економічного коледжу Наталія Ільченко. Марина Глух за станом здоров’я зняла свою кандидатуру щодо участі у виборах. До бюлетеня для таємного голосування було внесено кандидатуру Ільченко Н.В.

     У зборах взяли участь 63 працівники і студенти коледжу. На порядку денному – питання рекомендації кандидатури вченій раді університету для призначення директором коледжу. Претендент на посаду директора Наталія Ільченко звернулася до учасників зборів з програмою розвитку коледжу, а попередньо узгоджено зустрілася (за окремим графіком) з усіма працівниками та студентами коледжу.

     Стратегічним завданням кандидат на посаду директора вважає забезпечення високої якості освітніх послуг, формування іміджу коледжу як сучасного, відкритого для громадськості, конкурентоспроможного на ринку вітчизняних освітніх послуг закладу освіти, упровадження сучасних освітніх інноваційних технологій, підготовку конкурентоспроможних фахівців, здатних до самоосвіти та самореалізації в умовах сучасного виробництва та ринку праці, посилення інтеграційних зв’язків з Національним університетом біоресурсів і природокористування України, зміцнення матеріально-технічної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності.

     Ільченко Н.В. значну увагу у своєму виступі приділила питанням управління коледжем, кадровій політиці, посиленню ролі викладача в освітньому процесі, забезпеченню академічної доброчесності, профорієнтаційній роботі, ліцензуванню нових спеціальностей, посиленню практичної підготовки, необхідності зв’язків з бізнесом та органами влади. Наталія Володимирівна закцентувала увагу і на розвитку студентського самоврядування, створенні умов для розвитку та реалізації кожного студента як рівноправного учасника навчально-виховного процесу.

     В обговоренні виступу взяли участь викладачі Приходько М.І., Ясінський О.В., Ковтун О.П., Смолянчук Н.В., Берегеля І.М., заступник головного бухгалтера Лющенко Н.Б., студенти Кулікова М.В., Кулаковська Ю.П.

     Результати таємного голосування такі:
голосували 63 делегати:
«за» – 61 (96,8 %), «проти» – немає.
Виявлено недійсних бюлетенів – 2 (3,2 %).

     Загалом зібрання проходило у діловій злагодженій атмосфері, учасники його виявили неабияку турботу про успішний стратегічний розвиток коледжу та активну співпрацю з усім колективом НУБіП України.

     Таким чином, для обрання вченою радою університету на посаду директора трудовий колектив рекомендує кандидатуру Наталії Ільченко.

Вікторія Сова,
голова зборів

 

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)