Свято науки на факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК стартувало!

18 квітня 2019 року
     17 квітня 2019 року на базі факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК почала свою роботу VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства».

     Ще під час реєстрації була зафіксована рекордна кількість учасників – 86 науковців прибули на відкриття та пленарне засідання конференції. А якщо говорити про статистику, то до участі в цьому науковому заході було подано 188 тез доповідей з двадцяти чотирьох установ, серед яких сім закордонних учасників.

     Зокрема свої матеріали до участі в конференції подали науковці з таких установ України: Національний університет харчових технологій, Житомирський національний агроекологічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Інститут технічної теплофізики НАН України, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Український державний науково–дослідний інститут «Ресурс» Державного агентства резерву України, Університет державної фіскальної служби України, ДП «Укрметртестстандарт», ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Хмельницький національний університет, Інститут продовольчих ресурсів НААН України.

     Також неоминули конференцію закордонні науковці з Польщі, Словаччини, Франції, Узбекистану та Молдови. Серед них:
Пашечко М.І. – професор кафедри технології техніки Люблінського університету, республіка Польща;
Брітченко І.Г. – професор Державного вищого професійного інституту ім. проф. С. Тарновського, республіка Польща;
Берник М.П. – проректор з наукової роботи і докторантури Технічного університету, Молдова;
Бріндза Я. – професор Словацького аграрного університету в м. Нітра;
Робер Жерар – керівник метрологічної служби Ліонської ветеринарної школи, Франція;
Сафаров Ж.Е. – професор Ташкентського державного технічного університету, Узбекистан.

     Пленарне засідання зі вступним словом відкрила декан факультету харчових технологій та управлння якостю продукції АПК професор Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, яка привітала учасників конференції із початком роботи. В своїй доповіді вона розповіла про основні здобутки факультету та напрямки розвитку в рамках Програми розвитку НУБіП України «Голосіївська ініціатива». В кінці доповіді Лариса Вацлавівна побажала учасникам конференції великих наукових здобутків та плідної роботи в секціях.

     Наступним доповідачем був начальник науково-дослідної частини, д.с.-г.н., професор Отченашко В.В. з доповіддю «Основні здобутки НУБіП України у сфері науково-інноваційної діяльності», де зазначив, що робота вчених університету повинна бути спрямована на виконання плану заходів, зазначених у Програмі розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020».

     Професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, академік, віце-президент Академії наук вищої освіти України Ю.М. Кузнєцов у доповіді «Інноваційні технології в АПК – запорука процвітання України» відмітив, що основною рисою сучасності є виклики перед людством четвертої промислової революції «Індустрія 4.0». Стає очевидним, що Людина не є одноосібним творцем технічного прогресу, як вважалося раніше, а є лише учнем Природи. Все, що винайдено багатьма поколіннями спеціалістів, Природа давно передбачила в своїх генетичних програмах. Саме Природа встановлює закони структурної організації, створює генетичні програми розвитку складних систем і диктує строгі правила їх побудови, про що свідчать міждисциплінарні аналогії. Прикладами міждисциплінарного підходу є запропонована концепція створення і генетичного передбачення верстатів, роботів, робототехнічних систем та іншого технологічного обладнання з комп’ютерним керуванням на модульному принципі та нового виду робототехніки- технологічних мобільних роботів довільної орієнтації в просторі.

     Далі слово взяв професор кафедри економіки праці та менеджменту Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук В.І. Ємцев з доповіддю «Ресурсозабезпечення переробних підприємств АПК (на прикладі молокопереробної галузі)». Він зазначив про необхідність посилення на вітчизняному молочному ринку тенденції до консолідації та укрупнення підприємств, що займаються молочним скотарством шляхом поглинання, злиття. При цьому ця тенденція існує у всьому світі. Глобалізація молочного ринку також підштовхне вітчизняні підприємства до глибокої модернізації існуючих потужностей, а в майбутньому, і до будівництва нових потужностей.

    Заключною на пленарному засіданні була доповідь завідувача відділом технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів НААН України, доктора технічних наук, професора, член-кореспондента НААН України Хомічака Л.М. «Екологізація харчових виробництв, як один із факторів отримання високоякісної конкурентоспроможної продукції та енергонезалежності держави». Він висловив думку про необхідність впровадження технологій комплексного перероблення сільськогосподарської сировини на харчових підприємствах України, що сприятиме виробленню високоякісної конкурентоспроможної харчової продукції, різкому зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище за одночасного збільшення їх прибутковості та сприятиме зменшенню залежності держави від енергоносіїв закордонного виробництва.

     В цілому, доповіді пленарного засідання викликали величезну зацікавленість у присутніх. Відбулось жваве обговореннята дискусія. Доповідачі відповіли на велику кількість запитань.

     Після пленарного засідання робота конференції продовжилась у секціях:

  1. Стандартизація і сертифікація продукції АПК та технологій і засобів її виробництва.
  2. Актуальні проблеми виробництва продукції тваринництва і рибництва.
  3. Інноваційні технології переробки продовольчої сировини.
  4. Процеси і обладнання виробництва та переробки продукції АПК.

     Тож бажаємо плідного продовження Свята науки в наступний день роботи конференції!

     Далі буде…

Володимир Василів,
доцент кафедри ПіОПП АПК

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)