Студенти факультету ветеринарної медицини показали належний рівень при електронному оцінюванні залишкових знань

20 квітня 2019 року
     На виконання наказу ректора № 171 від 26 лютого 2019 р. «Про електронне оцінювання залишкових знань студентів у 2018-2019 н. р.» 16-17 квітня 2019 р. проведено тестування студентів 4 курсу повного терміну навчання ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина» для перевірки залишкових знань з клінічних дисциплін: «Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння с.-г. тварин», «Внутрішні хвороби тварин», «Загальна і спеціальна хірургія», «Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіологія», «Ветеринарно-санітарна експертиза», «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин», «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», «Патологічна анатомія та розтин».

     Тестування студентів проводилось відповідно до «Положення про електронне оцінювання залишкових знань студентів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України» (затвердженого Вченою радою радою НУБіП України 27 березня 2015 р., протокол №8) на базі ННВ лабораторії інформаційних технологій у ветеринарній медицині.

     При проведенні тестування були присутні заступники декана факультету ветеринарної медицини Василь Данілов і Юрій Жук, представники навчального відділу Оксана Багацька та Богдан Опальчук. Всього електронне оцінювання пройшов 121 студент.

     За результатами перевірки студенти показали належний рівень знань, що є свідченням високої якості організації навчального процесу на факультеті.

Юрій Жук,
заступник декана
факультету ветеринарної медицини

 

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій