Захист дисертації Хорошевської Олександри Ігорівни на тему: «Правові аспекти паювання майна колективних сільськогосподарських підприємств в Україні»

22 травня 2019, 13:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Хорошевської Олександри Ігорівни
на тему: «Правові аспекти паювання майна
колективних сільськогосподарських підприємств в Україні»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право»
.

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Єрмоленко Володимир Михайлович, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Статівка Анатолій Миколайович, професор кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук, доцент Земко Алла Михайлівна, доцент кафедри гуманітарних наук та права Луцького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)