Захист дисертації Киценка Олександра Петровича на тему: «Правове регулювання державної фінансової підтримки лісового господарства в Україні»

22 травня 2019, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Киценка Олександра Петровича
на тему: «Правове регулювання державної фінансової підтримки
лісового господарства в Україні»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право»
.

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Курило Володимир Іванович, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Печуляк Віталій Петрович, професор кафедри міжнародного та європейського права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук, доктор наук з державного управління, професор Биркович Тетяна Іванівна, завідувач кафедри державного управління і права Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)