Захист дисертації Орленко Марти Ігорівни на тему: «Правові засади дозвільної системи в галузі використання та охорони надр в Україні»

21 травня 2019, 13:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Орленко Марти Ігорівни
на тему: «Правові засади дозвільної системи в галузі використання
та охорони надр в Україні»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право»
.

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Краснова Марія Василівна, завідувач кафедри екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, доцент Кірін Роман Станіславович, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук, доцент Ковтун Олена Миколаївна, доцент кафедри кримінального та адміністративного права Товариства з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015