Захист дисертації Коваленка Богдана В’ячеславовича на тему: «Юридична природа стандартів як джерел екологічного права»

21 травня 2019, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.16
відбудеться прилюдний захист дисертації Коваленка Богдана В’ячеславовича
на тему: «Юридична природа стандартів як джерел екологічного права»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право;
екологічне право; природоресурсне право»
.

 

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Краснова Марія Василівна, завідувач кафедри екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Кобецька Надія Романівна, завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Міністерства освіти і науки України

кандидат юридичних наук, доцент Дейнега Марина Андріївна, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)