Захист дисертації Бокотька Романа Романовича на тему: «Регенеративні процеси у щитоподібній залозі тварин за гіпотиреозу та їх стимуляція мезенхімними стовбуровими клітинами»

16 травня 2019, 13:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Бокотька Романа Романовича
на тему: «Регенеративні процеси у щитоподібній залозі тварин
за гіпотиреозу та їх стимуляція мезенхімними стовбуровими клітинами»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин».

 

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Мазуркевич Анатолій Йосипович, професор кафедри хірургії і патофізіології імені академіка І. О. Поваженка Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Коцюмбас Галина Іванівна, завідувач кафедри нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

доктор ветеринарних наук, професор Горальський Леонід Петрович, завідувач кафедри анатомії і гістології Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій