Захист дисертації Кушніра Володимира Юрійовича на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування антигомотоксичних препаратів за катаральної бронхопневмонії собак»

15 травня 2019, 14:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Кушніра Володимира Юрійовича
на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування
антигомотоксичних препаратів за катаральної бронхопневмонії собак»
,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин».

 

Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Чубов Юрій Олександрович, професор кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики Одеського державного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Любов Григорівна, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

кандидат ветеринарних наук, доцент Бойко Наталія Іванівна, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)