Захист дисертації Кібкала Дмитра Вікторовича на тему: «Клініко-біохімічне обґрунтування порушень метаболізму глікопротеїнів і протеогліканів у патогенезі та діагностиці внутрішніх хвороб тварин»

15 травня 2019, 10:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Кібкала Дмитра Вікторовича
на тему: «Клініко-біохімічне обґрунтування порушень метаболізму глікопротеїнів і протеогліканів у патогенезі та діагностиці внутрішніх хвороб тварин»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин».

 

Науковий консультант – доктор біологічних наук, професор Тимошенко Ольга Павлівна, професор кафедри клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор Головаха Володимир Іванович, професор кафедри терапії та клінічної діагностики імені В. І. Левченка Білоцерківського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України

доктор ветеринарних наук, професор Слівінська Любов Григорівна, завідувач кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

доктор ветеринарних наук, доцент Шарандак Павло Васильович, державний експерт Експертної групи у сфері ветеринарної медицини, здоров’я та благополуччя тварин Директорату безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та продовольства України


З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертацій