VІІI Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства»

17 квітня 2019, 9:00
м. Київ, НУБіП України, навч. корпус 12, ауд. 400

     VІІI International scientific and practical conference of scientists, postgraduates and students "Scientific achievements in solving urgent problems of production and processing of raw materials, standardization and food safety"

 

DEAR COLLEAGUES!

WE RECOMMEND

scientists, graduate students and students

take part in the work

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО 

вчених, аспірантів і студентів 

взяти участь у роботі 

VІІI International Scientific and Practical Conference of Scientists, Postgraduates and Students "Scientific achievements in solving urgent problems of raw materials production and processing, standardization and food safety" conducted by the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine on April 17, 2019.

 

VІІI Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства», яку проводить Національний університет біоресурсів і природокористування України 17, 18 квітня 2019 р.

 

To make a decision to include you to the conference participants and your report in the program of the conference, you must send it to the address of the organizing committee [email protected] by e-mail:

Для ухвалення рішення щодо включення Вас до учасників конференції та Вашої доповіді в програму конференції Вам необхідно надіслати на адресу оргкомітету [email protected]  електронною поштою:  

до 1 квітня 2019 р.            by April 1, 2019 

- application for participation in the conference;
- a copy of the Application (scanned) with the signatures of the authors 

- заявку на участь у конференції;
- копію Заявки (скановану)з підписами авторів 

до 6 квітня 2019 р.            by April 6, 2019 

- the text of the reports;
- текст доповідей; 

- a copy of the document (scanned) for the payment of the registration fee.
The works will be printed in the author's wording.  

- копію документу (скановану) про сплату оргвнеску. 
Праці будуть друкуватись в авторській редакції. 

Materials that do not meet the requirements or
provided after these terms, will not be accepted.
 
Матеріали, що не відповідають вимогам, 
або надані після вказаних термінів, прийматись не будуть.

1. Запрошення на конференцію      

  завантажити запрошення

  pobierz zaproszenie

  загрузить приглашение

2. Шаблон для друку тез на конференцію - DOT (112 kB) - завантажити

3. Анкета для реєстрації - XLS (19 kB) - завантажити

Organizing committee of the conference

Оргкомітет конференції 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015