Указом Президента України присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року. Сердечно вітаємо лауреатів з високою нагородою!

9 квітня 2019 року

Офіційний сайт Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що за поданням Комітету Указом Президента України №110/2019 присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2018 року.

Сердечно вітаємо лауреатів з високою нагородою!

Серед робіт, яким присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки — робота «Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур», яку було представлено Національним науковим центром «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України. Премію присуджено:
АДАМЧУКУ Валерію Васильовичу — докторові технічних наук, директорові Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України;
НАСОНОВУ Василю Андрійовичу — кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України;
КЮРЧЕВУ Володимиру Миколайовичу — докторові технічних наук, ректорові Таврійського державного агротехнологічного університету;
БУЛГАКОВУ Володимиру Михайловичу — докторові технічних наук, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України;
АНТОНЦЮ Семену Свиридоновичу — консультантові приватного підприємства «Агроекологія»;
ГАВРИЛЕНКУ Петру Миколайовичу — директорові приватного акціонерного товариства «Богуславська сільгосптехніка»;
КАЛАПІ Сергію Георгійовичу — голові правління — генеральному директорові публічного акціонерного товариства «Ельворті»;
ПОНОМАРУ Юрію Васильовичу — генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Краснянське спеціалізоване підприємство «Агромаш».

Вітаємо з цією визначною новиною доктора технічних наук, професора, заслуженого винахідника України, академіка Національної академії аграрних наук України, професора кафедри механіки НУБіП України Володимира Михайловича Булгакова, доктора технічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, директора ННЦ «ІМЕСГ» НААН України, заслуженого діяча науки і техніки України, голову ради роботодавців НУБіП України Валерія Васильовича Адамчука та весь колектив авторів.

 Академік НААН України Булгаков Володимир Михайлович       Академік НААН України Адамчук Валерій Васильович

Авторами отримані нові закономірності динаміки руху багатоопераційних агрегатів для обробітку ґрунту та багатофункціональних агрегатів для виконання операцій обробітку ґрунту, внесення добрив, сівби зернових та інших культур і їх захисту. Розроблена теорія взаємодії робочих органів технічних засобів для агрохімічного обслуговування з технологічними матеріалами та їх розподілу на площі поля. Розроблено принципово нову методологію формування підходів до обґрунтування раціональної рівномірності висіву насіння з врахуванням зон живлення рослин і способів сівби. Розроблено нові наукові основи динаміки руху машинно-тракторних агрегатів, сформованих з використанням одноопераційних машин на основі комбінованого агрегатування. Зусиллями авторів створено конкурентоспроможні високоефективні комплекси технічних засобів, що дало змогу освоїти виробництво нових машин для вирощування зернових та інших культур на 6 заводах вітчизняного сільськогосподарського машинобудування, загальним обсягом більше 28 тис. штук, з них до 30% експортовано за кордон, в тому числі більше 19 % (5527 шт.) в країни ЄС. За результатами виконаної роботи опубліковано 10 монографій, більше 200 наукових статей (42 – у зарубіжних виданнях) з яких 25 статей у виданнях, що індексуються базою даних Scopus, отримано 143 патенти на винаходи. За даною тематикою захищено 10 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і 22 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертацій

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook