VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)"

20 травня 2019 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

VIII Міжнародній науково-технічній конференції

Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)!

 

м. Київ

20-24 травня 2019 року

 

Конференція проводитиметься у режимі форуму. Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на сайті конференції http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2019.

Тези можуть бути написані українською, англійською та польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей, який розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Інтелектуальні системи керування, робототехніка і автоматика у природокористуванні.

Секція 4. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 5. Електромеханічне перетворення енергії.

Секція 6. Теплоенергетика.

Секція 7. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 8. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв Оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: [email protected]

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій Олександрович

Секретарі оргкомітету конференції: Васюк Вячеслав Володимирович, Сорокін Дмитро Сергійович, Ликтей Вікторія Володимирівна.

 

Інформаційний лист

Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015Регіональні навчальні заклади (синій)