Міжнародна співпраця ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження з факультетом інженерії продукції Варшавського університету наук про життя триває

19 березня 2019 року
     Починаючи з 2010 року у рамках міжнародної угоди між НУБіП України і Варшавським університетом наук про життя ведеться активна співпраця ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження та факультетом інженерії продукції у напрямах – взаємного стажування викладачів, аспірантів і студентів, сумісної підготовки навчальних посібників і наукових статей, підготовки магістрів за програмою подвійних дипломів, взаємне читання лекцій студентам за новітніми напрямами розвитку галузі.

     Березень 2019 року у Варшавському університеті розпочався трьома важливими процесами – навчанням студентів магістратури Чернишова Даниїла і Василенка Максима за програмою подвійних дипломів «Енергетика і автоматика біотехнологічних систем в АПК». За час функціонування програми подвійних дипломів уже пройшли навчання і успішно отримали дипломи двох країн 11 студентів. Вперше відбулось читанням курсу лекцій польським студентам з дисципліни «Smart Grid технології в електроенергетиці» (лектор, проф. Козирський Володимир, 3 частини по 20 годин). Стажування співробітників кафедр електротехніки, електромеханіки та електротехнологій (доценти, д.т.н. Жильцов Андрій, к.т.н. Усенко Сергій) і кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка (доцент, к.т.н. Заєць Наталія).

     По завершенні стажування декан факультету інженерії продукції професор Томаш Нурек вручив нашим співробітникам сертифікати. Проходження стажування у закордонному ЗВО дозволить нашим співробітникам представити документи до присвоєння вчених звань.

     У цей день отримав і диплом магістра наш студент Красношапка Владислав (завершив навчання у грудні 2018 р.). Приємним є те, що наші студенти приймають активну участь і в спортивних змаганнях Польщі – Владислав є кандидатом у майстри спорту і приймав участь у змаганнях веслувальників на лотках Дракон збірної Варшави (за результатами – 1 і 2 місця на різних дистанціях). Вручення дипломів в SGGW здійснюється у робочому порядку в деканаті через 2…3 місяці після захисту дипломних робіт. Цікавий вигляд має диплом магістра з оригіналом фото – формат А4, тверді обкладинки, містить оригінал диплома, 3 дублікати – 2 польською мовою і один англійською – все типографський друк.

     Досвід читання лекцій польським студентам показав, що дисципліна відвідування занять дуже висока, відсутність студентів складає 1..3 студенти з потоку. Кожен завідувач і викладач мають свій рівень доступу до електронної системи «Деканат» і викладач зобов’язаний після лекції, чи лабораторних занять, вносити в лист потоку відсутніх студентів. Система «Деканат» розраховує узагальнені статистичні показники, які бачить завідувач кафедри, деканат, служба проректора з навчальної роботи. Така система уже сьогодні повинна працювати в нашому університеті! Електронна система «Деканат» має зв'язок зі студентами через смс мобільного зв’язку і забезпечує комунікації – оперативне доведення важливої інформації студентам.

     Продовжуємо співпрацю!

Володимир Козирський,
директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015