Міжнародний інвестиційний форум «Інновації. Ініціатива. Інвестиції. Інфраструктура»

24 лютого 2012 року
21 лютого 2012року з нагоди 80-річчя утворення Київської області  в Національному центрі ділового та культурного співробітництва “Український дім” пройшов міжнародний інвестиційний форум «Інновації. Ініціатива. Інвестиції. Інфраструктура». З вітальною промовою "Київська область - здобутки та інноваційно-інвестиційні перспективи" перед учасниками виступив голова Київської облдержадміністрації А.Й. Присяжнюк, а також президент Асамблеї європейських регіонів Мішель Саббан, губернатор острова Кріт Ставрос Арнаутакіс.
Серед представлених доповідей на секціях був і виступ ректора НУБіП України академіка Д.О. Мельничука "Інноваційні методи роботи сучасних агропромислових підприємств: проблеми та перспективи".
У своїй доповіді Дмитро Олексійович зазначив, що Національний університет біоресурсів і природокористування України є закладом дослідницького типу, який проводить освітню, науково-дослідну, науково-інноваційну, навчально-виробничу та інформаційно-консультаційну діяльність, спрямовану на розроблення сучасних проблем наук про життя і навколишнє природне середовище, використання, відтворення та збалансований розвиток біоресурсів наземних і водних екосистем, запровадження новітніх природоохоронних агро- і біотехнологій, технологій відродження безпечності та родючості ґрунтів, енергозберігаючих агротехнологій, екологічного і правового менеджменту в сільській місцевості, здійснення моніторингу і контролю за дотриманням стандартів, якістю і безпекою сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та довкілля. Познайомив з багатою історією вишу і наголосив, що за останні 30 років освітня діяльність університету, відгукуючись на вимоги часу, суттєво змінилась. Якщо у 1984 р. в університеті (у той час - Українська сільськогосподарська академія - УСГА) підготовка фахівців для АПК здійснювалась за 12 спеціальностями і тоді тут навчалися 12 тисяч студентів, то нині підготовка ведеться вже за 43 спеціальностями, а число студентів університету – більше 40 тисяч, причому кожні три з п’яти вступників  базового ВНЗ (у м. Києві, 17 тис.) – саме з Київщини.
Розповів очільник університету і про найближчі плани. Так, в червні цього року університет розпочинає процес міжнародної акредитації в США. У практиці українських ВНЗ це робиться вперше.
Сьогодні НУБіП України – це передовий класичний дослідницький університет і його міжнародна діяльність дала змогу визнання системи освіти нашого університету двома університетами США і п’ятьма університетами європейських країнах (Німеччина, Бельгія, Нідерланди).
В університеті також запроваджені міжнародні магістерські програми з отриманням подвійного диплому НУБіП України та закордонного університету-партнера:
          Магістерська програма з отриманням подвійного диплому “Процесне управління та менеджмент якості” Університет ім. Гумбольдта, (Берлін, Німеччина).
            Магістерська програма “Охорона навколишнього середовища”, “Біоекономіка” та “Біотехнологія” з Університетом Вагенінген (Нідерланди).
            Навчання за програмою “Міжнародний біобізнес” в Токійському аграрному університеті (Японія).
            Студенти магістратури, які навчаються за програмою Masters of Business Administration in Agriculture (MBA) одержують диплом магістра НУБіП України та Університету прикладних наук Вайнштефан (Німеччина).
            За програмою Master of Food and Agribusiness (MFA) Університету прикладних наук Ангальт   (Німеччина).
У грудні 2011 р. на базі університету проведено Міжнародний науково-інноваційний форум «Село ХХІ століття», на якому науковці університету спільно з провідними компаніями України і світу (такими як Pioneer, John Deere, Amako тощо) представили світовій спільноті ряд науково-інноваційних та інвестиційних проектів для сільського і лісового господарства, технічного сервісу, енергетики, інженерії, харчової індустрії, комп’ютерних управляючих систем, природоохоронної та соціальної сфер, на основі яких підписано спільні угоди про їх подальшу практичну реалізацію і залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Визначені 23 програми щодо намірів, в яких підтверджені прагнення сторін співпрацювати у певних сферах наукової, навчальної, інноваційної та інвестиційної діяльності на базі підрозділів НУБіП України, які розташовані в Київській області, протягом 2012-2017 років. З цією метою в університеті ведуться роботи по створенню наукового парку, що дозволить ефективно впроваджувати інновації у сільській інфраструктурі, агропромисловому виробництві тощо.
Один із вказаних проектів, розроблений вченими університету "Євросело – XXI століття", який передбачає створення новітнього агропромислового виробництва для збалансованого розвитку сільських територій у Відокремленому підрозділі НУБіП України "Агрономічна дослідна станція". "Євросело – XXI століття" - закритий цикл поновлюваних ресурсів на території (близько 1500 га) і універсальний об'єкт щодо забезпечення продовольчої безпеки регіонів України екологічно безпечною сільськогосподарською продукцією рослинництва та тваринництва, а також буде зразковим постачальником альтернативних видів енергії (біогаз, біодизельне паливо, гранули, брикети тощо).
Поряд із раніше побудованим заводом біодизельного палива будуть додатково споруджені швидкоспоруджуваний корівник холодного утримання на 500 молочних корів, новітня біогазова установка для енергетичного перетворення відходів сільськогосподарського та тваринницького походження (гноївка, гній, відходи сільського господарства), енергетичні культури (кукурудза, трава тощо) та інші органічні відходи (біологічні, харчові відходи, ріпаковий жом, гліцерин тощо) електричною потужністю 1,3 МВт, сучасна бійня із лінією сертифікованої переробки м'яса добовою забійною потужністю 25 голів великої рогатої худоби та 50 свиней, виробнича лінія переробки молока потужністю 20 тис. літрів на добу в асортименті продукції: молоко пастеризоване, моцарела, сир, йогурт.
Цей комплекс сільськогосподарського виробництва є пілотним і замкнутим виробничим циклом, зазначив академік Мельничук. У біогазовій установці перероблятимуть всі біогенні відходи тваринництва й рослинництва, а також комунальні та харчові відходи. Всі виробничі та господарські приміщення будуть споруджені із використанням сучасних сертифікованих будівельних технологій згідно з стандартами Європейського Союзу. За рахунок використання новітніх технологій утилізації біомаси ВП НУБІП України "Агрономічна дослідна станція" і в цілому прилеглий регіон забезпечуватиметься енергією власного виробництва (електроенергія, тепловодопостачання, обігрів житла та виробництв, тощо). Всі застосовані технології будуть відповідати вимогам і директивам Європейського Союзу. Особлива увага приділяється дотриманню гігієнічних стандартів виробництв та стандартів безпеки життя знову ж таки згідно з вимогами ЄС.
Ефективність реалізації інноваційного проекту АІЦ "Євросело - XXI століття" передбачає реалізацію запропонованого пілотного проекту як моделі для сільських територій з метою покращення стандартів життя на селі, створення додаткових робочих місць, виведення виробництва сільськогосподарської продукції на світові стандарти якості із забезпеченням енергетичної незалежності та безпеки цього регіону на основі екобезпечних біотехнологій та альтернативної енергетики.
Крім того, університет видає збірники завершених наукових та інноваційних розробок «Наука та інновації в НУБіП України», «Вчені НУБіП України виробництву», «Вчені НУБіП України для АПК Київської області», в яких міститься детальна інформація про наукові досягнення вчених університету, що пропонуються до впровадження.
Вченими університету ведуться роботи (спільно з Інститутом Правового забезпечення ВРУ) щодо доповнення Закону України про співпрацю державних і бізнесових структур. Це створить правовий фундамент плідної роботи з реалізації інноваційних проектів в Україні, а також допоможе вирішити ті проблеми з узгодженням нормативної бази.
І це ще далеко не всі перспективні та надзвичайно актуальні для нашої держави питання та проекти, над якими працює колектив НУБіП України.
На завершення виступу ректор університету академік Д.О. Мельничук висловив подяку Президенту і уряду України, керівництву Київської облдержадміністрації і особисто її голові А.Й. Присяжнюку, міністру аграрної політики та продовольства України М.В. Присяжнюку, міністру освіти і науки, молоді та спорту України Д.В. Табачнику, міністру екології та природних ресурсів М.В Злочевському, а також модератору секції Міжнародного інвестиційного форуму «Інновації. Ініціатива. Інвестиції. Інфраструктура» О.О. Шевченку за підтримку у реалізації інноваційних проектів університету та привітав Київщину з ювілеєм.

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook