Відбулось перше у 2019 році засідання оновленого складу навчально-методичної ради університету

26 лютого 2019 року

     Відкрив засідання ректор Станіслав Ніколаєнко. Станіслав Миколайович ознайомив присутніх з наказом про створення навчально-методичної ради в оновленому складі, привітав учасників ради та окреслив основні напрями та вимоги до рішень, які прийматиме оновлена рада (наказ від 02.01.2019 р. №1 «Про затвердження оновленого складу навчально-методичної ради НУБіП України).

     Першим питанням розглянули вимоги щодо роботи комісії з атестації педагогічних працівників у НУБіП України. Сергій Кваша нагадав, що наказом ректора від 10.09.2018 р. за №963 до 1 березня 2019 р. необхідно провести атестацію педагогічних працівників ННІ та факультетів: методистів, майстрів навчання, завідувачів навчальних лабораторій.

     Відповідальний секретар приймальної комісії Лідія Гончарук доповіла про погодження ліцензійних обсягів для Конкурсних пропозицій окремо денної та заочної форм здобуття освіти Вступної кампанії 2019 р. та підкреслила, що не буде можливості змінити ці обсяги під час прийому документів.

     Про підготовку освітніх програм для вступників бакалаврату і магістратури у 2019 р. доповіла начальник навчально-методичного відділу Лариса Кліх.
     Декан факультету інформаційних технологій Олена Глазунова доповіла про організацію електронного оцінювання залишкових знань студентів НУБіП України. Зокрема вона наголосила на необхідності залучення не лише ресурсів факультету інформаційних технологій а й комп’ютерних класів інших підрозділів університету для більш оперативного та якісного проведення оцінювання знань на платформі ELEARN.

 

     Наступними питаннями розглядались зміни та доповнення у низки положень. Зокрема, Лариса Кліх представила оновлене «Положення про екзамени та заліки в НУБіП України», а Дмитро Касаткін – зміни до «Положення про видання навчальної літератури за рекомендацією вченої ради НУБіП України».

     В доповнення до змін у положення про видання навчальної літератури розглянули зміни порядку перевірки навчальних і наукових видань НПП та дипломних робіт студентів на наявність академічного плагіату програмою Unicheck.

     Заступник начальника навчального відділу Олена Колеснікова доповіла про забезпечення підготовки НПП НУБіП України до здачі іспиту на рівень В2 з володіння іноземною мовою. Сергій Кваша підтримав дану пропозицію та пояснив необхідність володіння іноземною мовою співробітниками університету для підвищення академічної мобільності. Він підкреслив, що особливо це стосується молодих НПП віком до 40 років, які намагаються отримати вчене звання доцента чи професора.

     Про започаткування провадження освітньої діяльності, щодо підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (ліцензованим обсягом 200 осіб на 4 роки) доповіла заступник директора ННІ післядипломної освіти Тереза Микицей.

     Декан факультету конструювання і дизайну Зіновій Ружило доповів про необхідність збільшення ліцензійного обсягу підготовки фахівців ОС «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з 25 осіб до 50 осіб (100 осіб на 2 роки), у зв’язку з підвищеним попитом абітурієнтів на цю спеціальність.

     Про відкриття освітньої програми «Ресторанні технології» за спеціальністю 181 - «Харчові технології» доповіла заступник декана факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Наталія Слободенюк. Також вона наголосила на необхідності відкриття спеціальності 229 - «Громадське здоров’я» та освітньої програми «Технології оздоровчих та фітнес продуктів». Після бурхливого обговорення рада більшістю голосів дала доручення готувати ліцензійну справу на відкриття такої спеціальності.

     Про необхідність потреби уведення дисципліни «Міжнародна і регіональна стандартизація» до навчальних планів підготовки ОС Магістр доповів Владислав Сухенко, завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції.
     Потому перейшли до питань відокремлених підрозділів НУБіП України. Начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної освіти та заочного навчання Олег Єресько представив до розгляду ліцензійні та акредитаційні справи ВП НУБіП України.

     Представники керівного складу відокремлених підрозділів відповідали на питання членів ради. В результаті всі справи були одноголосно підтримані та рекомендовані до розгляду вченою радою університету.

     Хоча засідання ради відбувалось протягом майже 3 годин, слід відмітити продуктивну роботу та збалансований кадровий склад оновленої навчально-методичної ради університету.

Дмитро Касаткін,
секретар навчально-методичної ради

 

Регіональні навчальні заклади (синій)Захисти дисертаційНабір на навчання (синій)_2015

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook