ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Загальна екологія"

22 лютого 2019 року
НУБІПУ, кафедра ЗЕ та БЖД

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА

з дисципліни «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ» для екологічних та неекологічних спеціальностей

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 р. №1313 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018-2019 навчальному році» Національний університет біоресурсів і природокористування України призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації.

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія» в 2018-2019  н.р. відбудеться в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 17-19 квітня 2019 року.

 Рівень знань буде оцінюватися за допомогою тестових завдань, які ґрунтуються на відповідних програмах.

Від одного закладу вищої освіти в олімпіаді з дисципліни «Загальна екологія» можуть прийняти участь не більше 3 студентів, які зайняли 1, 2 або 3 місце у І етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 н.р. за відповідною категорією.

Категорії проведення олімпіади:

І категорія – для напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», або спеціальностей 101 "Екологія" та 183 "Технології захисту навколишнього середовища";

ІІ категорія - для неекологічних спеціальностей , де читається курс "Екологія" або "Основи екології".

Документи для участі в IІ етапі Олімпіади (анкети учасників, інформація про викладачів, що супроводжують учасників) надсилати у паперовому та електронному вигляді. Анкети учасників II  етапу  Олімпіади приймаються до 01.03.2019 року. Адреса: Національний університет біоресурсів і природокористування України, факультет захисту рослин, біотехнологій та екології, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041. E-mail: olimpiada-ecology@ukr.net.

Прохання завчасно повідомити про потребу в гуртожитку або готелі та час прибуття (від’їзду) в НУБіП України. Слід повідомити заздалегідь: П.І.Б. студентів, П.І.Б. викладача, кількість учасників олімпіади.

Вартість проживання в студентському гуртожитку – 70 грн/доба, в готелі – від 270 грн/доба (Вартість уточнюється)

Для формування складу журі і апеляційної комісії олімпіади прохання надати інформацію про кандидатуру НПП Вашого закладу.

 

Інформацію просимо надати за формою: ПІБ__________________________________________________________________

Дата народження_______________________________________________________

Науковий ступінь__________________________ Вчене звання _______________________

Посада________________________________________________________________

 

 

ПРОГРАМА

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія»

 

17 квітня

900  - заїзд, реєстрація та поселення учасників олімпіади;

1700 – урочисте відкриття ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Загальна екологія»

 

18  квітня

900– олімпіада з дисципліни «Загальна екологія» для студентів екологічних спеціальностей ЗВО України – ауд.228, корпус 10.

900– олімпіада з дисципліни «Загальна екологія» для студентів неекологічних спеціальностей ЗВО України – ауд. 73, корпус 4.

 

19 квітня – підведення підсумків олімпіади.

 

ОБОВ’ЯЗКОВО! Учасники олімпіади повинні мати при собі студентський квиток.

 

Заїзд та реєстрація учасників олімпіади буде проводитись 17 квітня 2019 р. з 800 год. ранку у 4  навчальному корпусі НУБіП України за адресою:

м. Київ, вул. Героїв оборони, 13 (1 поверх).

      

Організаційні збори - 17 квітня 2019 р. о 1400 год., 4-ий навчальний корпус, ауд. 73.

 

Схема проїзду:

 

Проїзд від центрального залізничного вокзалу – на метро від станції "Вокзальна" до станції "Либідська" або "Виставковий центр" (пересадка на станції "Хрещатик").

Від стації метро "ЛИБІДСЬКА" маршрутне таксі № 212 або від стації метро "ГОЛОСІЇВСЬКА" маршрутне таксі № 1 до зупинки 10-ий навчальний корпус.

Від автостанції «Південна», ст. м. «ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР» маршрутне таксі № 212, № 1 до зупинки 10-ий навчальний корпус.

 

Телефони для довідок:

(044) 527-84-11 (Проректор з навчальної і виховної роботи Кваша Сергій Миколайович)

(044) 527-85-77 (декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Доля Микола Миколайович)

(044)-527-80-89  (заступник декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Рибалко Юлія Володимирівна)

(044)-527-87-85 (завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності Боголюбов Володимир Миколайович, volbog@ukr.net)

 

 

ПРОГРАМА

ІІ етапу Всеукраїнської  студентської олімпіади

 у 2018/2019 навчальному  році з дисципліни «Загальна екологія»

 для студентів екологічних та неекологічних спеціальностей 

 вищих навчальних закладів України

 

І. Місце екології в сучасній системі знань. Визначення, предмет і завдання екології. Методи досліджень та понятійно-термінологічний апарат сучасної екології. Основні етапи розвитку екологічної науки.  Сучасна екологія як міждисциплінарна наука. Поняття і структурні підрозділи сучасної екології.  Основи системного аналізу, ієрархічність систем, рівні організації біосистем («біологічний спектр» за Ю. Одумом, 1986), принцип емерджентності в екосистемах. Основні етапи екологічних досліджень. Методи прогнозування в екології (експертне оцінювання, екстраполяція, моделювання тощо). Загальні уявлення про екологічні закони, правила і принципи.  

ІІ. Основні положення факторіальної і популяційної екології. Визначення «середовища» та типи середовищ. Закон єдності організму та середовища (В.І. Вернадський). Екологічні фактори, умови, ресурси.  Класифікація екологічних факторів (М.Ф. Реймерс, 1990):  за часом;  за періодичністю;  за черговістю  виникнення,  за походженням,  за середовищем виникнення, за характером, за об’єктом, умовами,  ступенем та   спектром дії. Абіогенні екологічні фактори: кліматичні (світло, тепло, волога, тиск тощо); ґрунтові або едафічні (гранулометричний  склад, щільність, вологість, склад ґрунтових розчинів тощо); хімічні (хімічний  склад атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів, геологічного середовища  тощо). Біогенні екологічні фактори:  гомотипові та гетеротипові  реакції; фактори живлення.   Основні закони факторіальної екології (закону мінімуму, закон толерантності, закон конкурентного виключення  тощо).  Антропогенні екологічні фактори та їх вплив на абіогенні і біогенні  природні компоненти.  Адаптація до дії факторів: фізіологічна та еволюційна,  енергетична, речовинна, та інформаційна адаптації.  Основні законі факторіальної екології (мінімуму Лібіха, толерантності Шелфорда, сумісної дії факторів Мітчерліха-Бауле, конкурентного виключення Гаузе тощо). Поняття «екологічна ніша» як центральний предмет вивчення екології. Правило обов’язкового за сповнення екологічної ніші.  Структура екологічної ніші (топічна, часова, трофічна, термальна, фундаментальна та реалізована, багатовимірна) та параметри екологічної ніші (ширина, ступінь перекриття).

 Визначення терміну «популяція». Статичні параметри популяції: чисельність, щільність, біомаса,  вікова, статева, етологічна та генетична структури. Динамічні параметри популяції:  народжуваність,  смертність, типи росту та продуктивності.   Основні  типи біотичних взаємодій між популяціями  в угрупованнях і біоценозах (нейтралізм, конкуренція,  аменсалізм, паразитизм, хижацтво, коменсалізм, протокооперація, мутуалізм).        Популяція як акцептор, який сприймає  всю різноманітність порушень, що вносить в довкілля  діяльність людини. Прикладні аспекти популяційної екології.

ІІІ. Основні положення синекології.  Екосистема як основний об’єкт вивчення в сучасній екології. Властивості біоценозу і біотопу – основних  складових  (підсистем) екосистеми. Порівняльна характеристика понять «екосистема», «біогеоценоз», «геосистема» та «природна система».  Особливості структури та динаміки екосистеми.  Показники динамічної рівноваги екосистем. Особливості кругообігу речовин в екосистемах  (біогеохімічні цикли основних біогенних елементів та їх антропогенна складова).

Джерела енергії для організмів. Автотрофи і гетеротрофи. Трофічні відносини між організмами: продуценти, консументи, редуценти. Трофічна структура біоценозу. Трофічні ланцюги і трофічні мережі. Трофічні рівні. Загальна схема трансформації енергії в екосистемах (ентропія, правила 10% і 1% тощо). Екологічна ефективність. "Піраміда чисельності", "піраміда біомас" і "піраміда енергії". Принципи класифікації екосистем; біомна та енергетична  класифікація екосистем Ю. Одума (1986). Приклади природних, штучних і напівштучних (напівприродних) екосистем. Стисла характеристика основних природних екосистем України.

ІV. Основні положення глобальної  екології.  Сучасні уявлення про біосферу. Структура біосфери і динаміка біосфери. Жива речовина і її роль в біосфері. Еволюція біосфери. Екосистемна теорія еволюції біосфери: когерентна та некогерентна еволюція. Основні біосферні кризи, їх причини та наслідки. Сучасний етап розвитку біосфери; проблема трансформації біосфери в ноосферу. Антропогенне навантаження – основна причина сучасної деградації біосфери. Показники порушення  стійкості біосфери. Основні глобальні екологічні проблеми сучасності. Протиріччя стратегій розвитку людини і природи. Проблеми стабілізації антропогенних ландшафтів. Агробіоценози і агроекосистеми.

Cписок рекомендованої літератури

1.       Екологія / Бобильов Ю.П., Бригадиренко В.В., Булахов В.Л. та ін. – Харків.: Фоліо, 2014. – 665 с.

2.       Агроекологія / О. В. Смаглій, А. Т. Кардашов, П. В. Литвак та ін. — К.: Вища освіта, 2006. — 671 с.

3.       Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології. — К.: Лібра, 2004. — 367 с.

4.       Бродский А. К. Общая экология. — М.: Академия, 2009. — 256 с.

5.       Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин. Вид.2, – К.: Компринт, 2016. – 286 с.

6.       Голубець М. А. Екосистемологія. — Львів: Поллі, 2000. — 316 с.

7.       Голубець М. А. Середовищезнавство (інвайронментологія). — Львів: Манускрипт, 2010. — 176 с.

8.       Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. — К.: Знання, 2002. — 203 с.

9.       Дідух Я. П. Популяційна екологія. — К.: Фітосоціоцентр, 1998. — 192 с.

10.  Кучерявий В. П. Загальна екологія. — Львів: Світоч, 2010. — 520 с.

11.  Одум Ю. Экология. — М.: Мир, 1986. —Т. 1. — 328 с.; Т. 2. —376 с

12.  Радіоекологія вид. 2 / Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О. та ін. – Херсон: Олді Плюс,  2013, - 468 с.

13.  Реймерс Н. Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. — М.: Россия молодая, 1994. — 366 с.

14.  Риклефс Р. Основы общей экологии. — М.: Мир, 1979. —424 с.

15.  Соломенко Л.І. Загальна екологія /Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов, А.М. Волох. – Херсон: Олді Плюс,  2018. - 352 с.

16.  Царик Й.В. Популяційна екологія. – Львів: Вил. ЛНУ, – 2005. – 100 с.

17.  Шабанов Д. А., Кравченко М. А. Материалы для изучения курса общей экологии с основами средоведения и экологии человека. —Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2009. — 292 с.

18.  Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. — М.: Высшая школа, 1989. — 335 с.

 

Інтернет - посилання

Програма ООН з навколишнього середовища UNEP. net (United Nations Environment Program) (http://www.unep.net)

Всесвітня метеорологічна організація WMO (http://www.wmo.ch)

Комітет з основних систем (КОС) (http://www.wmo.ch/indexen.html)

Система Світових центрів даних МСНС (http://www.ngdc.noaa.gov/wdc/wdcmain.html)

Інформаційна система програми ЮНЕП GRID (http://www.grid.org)

Глобальна система спостережень за кліматом GCOS (http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome.html)

Глобальна система спостережень за океаном GOOS (http://ioc.unesco.org/goos)

Глобальна система спостережень за поверхнею Землі GТOS  (http://www.wmo.ch/web/gcos/gcoshome. html)

Міжнародна програма геосферно-біосферних досліджень IGBP (http://www.igbp.kva.se/cgi-bin/php/frameset.php).

Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку (http://www.un.org.ua/files/national_ecology.pdf

Одум Ю. Основы экологии. — М.: Мир, 1975. — 740 с. (http://www.yugzone.ru/x/osnovy-ekologii)

Одум Ю. Экология в 2-х томах. —М.: Мир, 1986. (http://www.yugzone.ru/x/ekologiya)

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера (http://philos.omsk.edu/libery/index/m.htm).

Каттон У. Р. Конец техноутопии (http://biospace.nw.ru/books/overshoot.pdf)

Водний кодекс України (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=213 %2F95- %E2 %F0)

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12)

Агентство США з міжнародного розвитку та навколишнього середовища (US Agency for International Development (USAID) (www.usaid.gov/environment)

ГЕО-2007. Доповідь ЮНЕП (www.grid.no/geo2007)

Інститут Всесвітніх спостережень (Worldwatch Institute) (www.world-watch.org, www.un.org.ua/files/national_ecology.pdf)

Інтернет-видання газети Earth Times (www.earthtimes.org)

Національна Рада з питань науки та навколишнього середовища (National Council for Science and the Environment (NCSE)) (www.cnie.org)

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2818-17)

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12)

 

ПРИКЛАДИ  ТЕСТОВИХ  ЗАВДАНЬ

з дисципліни «Загальна екологія» для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України

  (максимум  - 150 балів)

Блок І. Розв'яжіть  задачу або дайте стислу відповідь на поставлені запитання (одне запитання 5 балів; сумарно 50 балів)

Всихання озимої пшениці за температури повітря +28оС і відносній вологості 30% в безвітряну погоду відбувається за 15 днів; за тих же умов, але з південним вітром швидкістю 6 м/с – за 10 днів. Якій екологічній закономірності відповідає це явище.

Блок ІІ. Дайте відповідь на поставлені завдання (25 завдань; сумарно 25 балів)

Водне середовище характеризується:

А) різкими змінами температури.

В) відносно постійною кількістю кисню.

C) досить високою щільністю середовища.

D) порівняно малою щільністю середовища.

E) практично необмеженим запасом їжі.

Блок ІІІ. Виберіть номери правильних суджень (від 0 до 4) (25 запитань; сумарно 25 балів)

1. Вчення про біосферу є|з'являється| видатним відкриттям|відчиняти| природознавства;

2. Найістотнішою|суттєвою| особливістю біосфери є|з'являється| біогенна міграція атомів, що викликається|спричиняє| енергією Сонця;

3. Біосфера є|з'являється| термодинамічною оболонкою з|із| температурою від +100o до –100o С|із|;

4. Верхня межа|кордон| біосфери проходить|минає| на висоті понад 22 км. над рівнем моря.

Блок IV. Допишіть пропущені слова, цифри (25 запитань: сумарно 50 балів)

  … - це багатовидове угруповання, що формується навколо центрального члена, який визначає та регулює біотичні зв’язки і формує специфічне середовище існування; центральним членом такого угруповання є вид-детермінант або вид-едифікатор.

 

 

 

Всеукраїнська студентська  олімпіада з дисципліни

 «Загальна екологія» для студентів неекологічних спеціальностей

у ВНЗ України

Екологія як природнича наука. Визначення, предмет і завдання екології. Рівні організації живої матерії. Об’єкти вивчення в екології. Галузі і підрозділи в екології. 

Аутекологія про взаємозв’язок організмів з навколишнім середовищем. Поняття середовища існування. Фізико-хімічні показники середовищ та визначення умов життєздатності живих організмів. Пристосування живих організмів до умов середовища.

Вплив екологічних факторів на живі організми. Класифікація екологічних факторів. Принципи лімітуючих факторів. Аутекологічні закони та їх практичне застосування.

Демекологія. Структура і динаміка популяцій. Поняття популяції. Ареал та його види. Організація на популяційному рівні. Динамічні та статичні показники популяції.  Динаміка популяції. Стуктура популяції. Екологічна ніша.

Синекологія (екологія угруповань). Біоценози (угруповання). Їх таксономічний та функціональний склад. Видовий склад та структура біоценозів. Динаміка біоценозу як результат міжвидових взаємовідносин. Сукцесії.

Біогеоценологія (вчення про екосистеми). Співвідношення понять „біогеоценоз” (В.М. Сукачов) та „екосистема” (А. Тенслі). Складові компоненти біогеоценозу та основні фактори, які забезпечують його існування.

Екосистеми та їх місце в організації біосфери. Продукційний процес. Продуценти, консументи і редуценти. Трофічні зв’язки в екосистемі. Закон екологічної піраміди та його практичне застосування.

 Екосистеми світу. Екологічні системи світу, їх класифікація. Наземні екосистеми. Водні екосистеми.

Вчення про біосферу. Поняття про біосферу. Особливості структур сфер Землі. Проблема походження біосфери Землі. Жива речовина, її властивості та функції.

Розподіл життя у біосфері. Біогеохімічні цикли. Кругообіги речовин і енергії.

Природні ресурси, їх класифікація. Роль і оцінка біологічних ресурсів.

Техногенний вплив на  біосферу. Забруднення та їх класифікація. Природне та антропогенне забруднення біосфери. Характеристики забруднюючих речовин. Нормування і методи визначення властивостей забруднення.

 

Список рекомендованої літератури

 

1. Білявський Г.О. Основи загальної екології / Г.О Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй – К.: „Либідь”, 2005. – 368 с.

2 Злобін Ю.А. Загальна екологія: навч. посібн. / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей – Суми: Університетська книга, 2003. – 416 с.

3. Кучерявий В.П. Загальна екологія. – Львів: Світ, 2010. – 520 с.

4. Некос В. Ю. Загальна екологія та неоекологія : підручник [В.Ю.Некос, А.Н. Некос, Т.А.Сафранов]. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2010. – 596 с.

5. Олійник Я.Б. Основи екології: підручник / Я.Б. Олійник, П.Г.Шищенко, О.П.Гавриленко. – К.: Знання, 2012. – 558 с.

6. Реймерс H.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: Россия Молодая, 1994. – 367 с.

7. Соломенко Л.І. Загальна екологія: підручник. – Друге видання, випр. і доп. / Соломенко Л.І, Боголюбов В.М., Волох А.М. – Херсон: Олді-плюс, 2018. – 352 с.

7. Соломенко Л.І. Загальна екологія: підручник / Соломенко Л.І, Боголюбов В.М., Волох А.М. – К.: НУБіП України, 2017. – 312 с.

9.. Сухарев С. М. Основи екології та охорони довкілля: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / С.М. Сухарев, С.Ю Чундак, О. Ю.Сухарева – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 394 с.

 

 

ПРИКЛАДИ  ТЕСТОВИХ  ЗАВДАНЬ

з дисципліни «Загальна екологія» для студентів неекологічних спеціальностей закладів вищої освіти України - 60 питань

  (максимум  - 100 балів) 

 

І БЛОК – 20 балів (кожна правильна відповідь - 1 бал)  

Умови виконання завдання: знайти одну правильну відповідь

 

Питання. Основна маса нітрогену в біосфері накопичується у складі сполук:

а.     газоподібні сполуки N2, NH3, NO2, NO;

б.     солі амонію;

в.     нітрати та нітрити;

г.      водні розчини солей амонію, нітрати, нітрити;

д.     амінокислоти, нуклеїнові кислоти.

 

ІІ БЛОК –20 питань (кожна правильна відповідь - 1 бал)

Умови виконання завдання – визнання чи заперечення нижченаведеного  твердження відповідно «ТАК» чи «НІ»:

Питання.  Величина «зворотного потоку енергії» (наприклад, від первинних консументів до продуцентів) від загального потоку енергії складає  5%.

 

 

ІІІ БЛОК – 20 питань (кожна правильна відповідь - 3 бали)  

Умови виконання завдання: визначення відповідних  термінів, доповнення пропущених слів, цифр:

 

Питання. Взаємозв’язки представників виду з оточуючим їх середовищем вивчає розділ загальної екології, який називаться  _____________

 

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015