Захист дисертації Іванченко Надії Юріївни на тему: «Епілепсія собак (етіологія, діагностика, терапія)»

14 березня 2019, 14:00
вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кімната 301

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.03
відбудеться прилюдний захист дисертації Іванченко Надії Юріївни
на тему: «Епілепсія собак (етіологія, діагностика, терапія)»,
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук
зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин».

 

Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НААН Цвіліховський Микола Іванович, декан факультету ветеринарної медицини Національного університету біоресурсів і природокористування України Міністерства освіти і науки України

 

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук Морозенко Дмитро Володимирович, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України

кандидат ветеринарних наук, доцент Максимович Ігор Андрійович, доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Міністерства освіти і науки України

 

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус № 4, кімната 41а

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)