Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Металургія кольорових металів» у Національній металургійній академії України

10 лютого 2019 року

 

Відповідно до виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2019 року за № 103-л у Національній металургійній академії України (НМетАУ) з 06 по 08 лютого 2019 р. працювали експертні комісії з акредитації освітньо-професійних програм "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія" та "Металургія кольорових металів":
  • Голова комісії "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія"- Михаленков Костянтин Вікторович, виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізико-хімічних основ технології металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор.
Члени комісії:
Цивірко Едуард Іванович, професор кафедри машин і технології ливарного виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор;
Руських Володимир Петрович, завідувач кафедри металургії чорних металів Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», кандидат технічних наук, доцент.
  • Голова комісії "Металургія кольорових металів"
Овчинников Олександр Володимирович, завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор.
Член комісії: Aфтанділянц Євгеній Григорович, завідувач кафедри  технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства Національного університету біоресурсів і природокористування, доктор технічних наук, професор.


Робота експертних комісій: (зліва праворуч):
Цивірко Е. І., Руських В. П., Гасик М. І., Михаленков К. В., Овчинников О. В.


Підготовка магістрів спеціальності 136 - Металургія за освітньо-професійною програмою "Електрометалургія сталі і феросплавів", "Спеціальна металургія" та "Металургія кольорових металів" здійснюється на кафедрі електрометалургії електрометалургійного факультету Національної Металургійної Академії України.
Кафедра електрометалургії заснована у 1924 році у складі металургійного факультету Дніпропетровського гірничого інституту, а з 1930 р. – кафедра є структурним підрозділом Дніпропетровського металургійного інституту (нині Національна металургійна академія України).
Засновником і першим керівником кафедри у 1924-1943 р.р. був Заслужений діяч науки і техніки РРФСР, доктор технічних наук, професор Степан Іванович Тельний (1890-1962); в період 1944-1973 р.р. кафедру очолював Заслужений діяч науки і техніки України, докт.техн.наук, професор  Свирид Йосипович Хітрик (1895-1980 р.р.). 3 1973 року і по поточний час кафедру очолює Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України, Іноземний член Російської Академії Наук, Іноземний член Академії Наук Грузії, Почесний член Національної Академії наук Республіки Казахстан, академік Академії наук Вищої школи України, доктор технічних наук, професор Гасик Михайло Іванович.

Завідувач кафедри електрометалургії Гасик Михайло Іванович,
академік НАН України,
лауреат державних премій України, Совета Министров СССР,
доктор технічних наук,
професор.

На поточний час в штаті кафедри академік НАНУ, 8 докторів технічних наук, професорів, з яких Овчарук А.М. - двічи лауреат Державної премії Украіни, Пройдак Ю.С. - лауреат Державної премії Украіни, Гріншпунт О.Г. - лауреат премії Ради Міністрів СРСР, а також 3 академіка Академії наук Вищої школи України (Гладких В.А., Овчарук А.М., Пройдак Ю.С.), 1 кандидат технічних наук, професор, 11 кандидатів технічних наук, доцентів,1 старший викладач, 6 асистентів, 5 наукових співробітників, 4 аспіранти.
За науковими та технологічними розробками кафедрою електрометалургії НМетАУ спроектовані та побудовані феросплавні дільниці та заводи в Україні, Росії, Казахстані, Грузії, Китаї, Індії, Єгипті, Словаччині, Румунії та інших країнах.
Головні напрямки наукової та науково-педагогічної діяльності кафедри електрометалургії:
1. Розробка теорії, технологічних схем і процесів отримання кольорових сплавів на базі алюмінію з використанням нетрадиційних матеріалів;
2. Розробка теоретичних основ та нових технологій отримання тугоплавких та надтвердих матеріалів на базі оксидних, карбідних та нітридних систем для абразивної промисловості та спеціальних галузей;
3. Термодинаміка, кінетика та розробка нових ресурсозаощаджувальних процесів первинного вилучення металів із руд при виробництві феросплавів вуглецево-, силіко- та алюмінотермічними методами;
4. Дослідження теплофізичних і термодинамічних процесів позапічної обробки сталі;
5. Розробка автоматизованих систем управління електрометалургійними агрегатами.

а
б
в
Результати наукової діяльності кафедри електрометалургії:
а- карбід кремнію; б - зливок Fe-Ni: Ni=21,5 %, Si=1,8%, Cr=1,3%, Fe – решта;
в - зливок силуміну (сплав Al-Si)

За результатами досліджень вихованцями та співробітниками кафедри отримано 3 Державні премії України в галузі науки та техніки, 2 премії Національної Академії Наук України, 3 премії Академії наук Вищоїшколи України, премія Ради Міністрів СРСР, 2 Державні премії Української РСР.Співробітниками кафедри опубліковано 50 монографій, 24 підручника, понад 1400 наукових робіт, понад 400 патентів, з яких 21 міжнародний.


 

 

 

 

 

Студенти та молоді вчені кафедри електрометалургії постійно отримають нагороди за кращі науково-дослідні роботи

 

Протягом 53 років щонеділі на кафедрі працює науковий семінар.
Тематика семінару
Доповідач
Назви доповідей
Гасик М.І.
Інноваційна технологія електросталі ШХ15СГ-В
Пройдак А.Ю.
Сировинна база фосфоритів України для виробництва сплавів фосфору
Сезоненко О.М.
Силікотермія марганцю
Таран О.Ю.
Термодинаміка відновлення бокситу
Цвітков І.В.
Новітні методи отримування азатованого феросиліцію
Панченко Г.М.
Підвищення стійкості колосників машини Лурги 552
Уразліна О.Ю.
Електрокальцинація антрациту
Головачов А.М.
Термодинаміка процесів окислення вуглецю при
виплавці електросталі
Рубан А.В.
Теорія будови шлаків
Цибуля Є.І.
Процеси графітації виробів з використанням
нанодисп-ерсних феросплавів
Поляков О.І.
Рудновідновлювальні електропечі:експеримент –
модель – теорія
Горобець А.П.
Аналіз шлакових систем позапічного
рафінування електросталі
Дерев’янко І.В.
Фізико-хімічна модель перерозподілу
домішок при виробництві SiC
Бровко О.Д.
Удосконалення процесу ГКР корозійностійких
сталей
Жаданос О.В.
Інформаційні технології у металургійному
виробництві
Бубликов Ю.О.
Мікроструктура низьколегованої сталі:
проблеми міцності литва
Гріншпунт О.Г.
Вуглецеві зв’язуючі речовини

 

Експертна комісія дійшла висновку, що освітньо-професійна програма «Металургія кольорових металів» спеціальності 136 Металургія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національній металургійній академії України відповідає встановленим вимогам, забезпечує державну гарантію якості освіти і може бути акредитована.
 
 
Завідувач кафедри  технології конструкційних матеріалів і
матеріалознавства д. т. н., проф. Афтанділянц Є. Г.

Набір на навчання (синій)_2015Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)

Натисніть «Подобається», щоб читати
новини НУБіП України в Facebook