Науково-педагогічні працівники факультету ветеринарної медицини НУБіП України взяли участь у конференції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з раком

10 лютого 2019 року
     4–5 лютого 2019 р. відбулася конференція молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією» (Fundamental medicine: integrated approaches to cancer therapy”), присвячена Всесвітньому дню боротьби з раком.

     На конференції були представлені доповіді відомих учених з питань фундаментальних досліджень онкологічних захворювань. Відкрив конференцію академік НАН України Володимир Федорович Чехун з доповіддю «Сучасні вектори фундаментальних досліджень в контексті проблем клінічної онкології». У своїй доповіді Василь Федорович наголошував на впровадженні нових підходів до індивідуалізованої діагностики людей, хворих на рак, з дослідженням усіх компонентів «пухлинної системи», залученням усіх відомих методів діагностики (МРТ, Мас-спектрометрія, гістологія, геноміка, транскриптоміка, протеоміка, гено- та фенотипування пухлин) та комплексному підході до персоналізованого лікування хворих на рак з урахуванням індивідуальної чутливості або резистентності до призначеної терапії, побічних ефектів.


Доповідь академіка НАН України Чехуна Василя Федоровича

     Зацікавила аудиторію доповідь доктора біологічних наук, професора О.Г. Мінченка з інституту біохімії ім.О.В.Паладіна НАН України на тему «Розшифрування інтегральних механізмів регуляції метаболізму є фундаментом для розробки інтегральних шляхів терапії онкологічних захворювань». У своїй доповіді О. Мінченко наголошував на тому, що розробка інтегральних шляхів терапії онкологічних захворювань мають ґрунтуватися на фундаментальних знаннях інтегральних механізмів регуляції метаболізму та підтримання гомеостазу».


Доповідь професора О.Г.Мінченка з інституту біохімії ім.О.В.Паладіна НАН України

     Також було представлено багато цікавих доповідей науковцями Національного інституту раку, Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України, Національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Дніпропетровської медичної академії та інших закладів.


 Доповідь професора Л. Дробот з інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України «Імунологія злоякісного процесу: сучасні погляди та теоретичні і прикладні аспекти проблеми»


Доповідь Махмудова Д.Є. «Повний клініко-радіологічний регрес після хіміопроменевої терапії з приводу місцевого поширеного раку прямої кишки. Перемога чи привід перемоги?»

     Науково-педагогічні працівники факультету ветеринарної медицини НУБіП України взяли активну участь у конференції та представили доповіді: The influence of allogenic bone marrow mesenchymal stem cells on the tumour cell cycle in C57BL/6 mice with transplantable carcinoma lung Lewis” (Kladnytska L.V., Mazurkevych A.Y., Maluk M.O., Tomchuk V. A., Velychko S.V., Danilov V.B., Kharkevych Yu.O., Skachkova O., Shelest D. V., Velychko V. S.) та "Tumour and metastases growth in C57bl/6 mice with transplantable carcinoma lung Lewis with administration of allogenic bone marrow mesenchymal stem cells" (Kladnytska L.V., Mazurkevych A. Y., Maluk M.O., Tomchuk V. A., Velychko S.V., Danilov V.B., Kharkevych Yu.O., Shelest D. V., Velychko V. S., Stupak Yu., Kolotii O.).


Представлення стендових доповідей учасниками конференції

Стендові доповіді учасників конференції


 Програма конференції та сертифікат учасника

Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі “Онкологія” (http://www.oncology.kiev.ua/vimogy.php), що входить до Переліку наукових фахових видань України і є додатком до журналу Experimental Oncology.

Кладницька Л.В.,
доцент кафедри біохімії і фізіології тварин ім. акад. В.Ф.Гулого

Захисти дисертаційРегіональні навчальні заклади (синій)Набір на навчання (синій)_2015